LoginRegister
Home
A+ R A-

Radovi na Zenickoj zaobilaznici u punom jeku - FOTO

E-mail Print PDF

02 koridor_5C_dionica_klopce_donja_gracanica_09.11.2017

Danas je ekipa Sarajevo Construction portala posjetila trenutno najaktivnije gradilište na Koridoru 5C, dionica Klopče – Donja Gračanica.

Projektovana dužina dionice iznosi 5,8 km sa ukupnim troškovima izgradnje u iznosu 107,8 miliona Eura.

Izgradnju Zeničke zaobilaznice karakterišu izuzetno teški geološki uvjeti koji nisu adekvatno tretirani kroz Glavni projekt, zbog čega je na nekoliko lokacija bilo potrebno izmijeniti projektnu dokumentaciju.

U fotogaleriji možete vidjeti kako trenutno izgleda gradilište na ovoj dionici. U toku je izgradnja mosta iznad rijeke Bosne koji spaja glavnu gradsku magistralu sa autoputem. Također u planu je i izgradnja kružnog toka na spoju magistralne ceste na autoput. Raponska konstrukcija mosta je od prednapregnutih montažnih elemenata, koji se izrađuju u blizini gradilišta. Nakon završetka izgradnje konstruktivni sistem mosta će biti kontinualni nosač.

Također u toku su i završni radovi na izgradnji vijadukta Perin han u dužini 400 metara, kao i mosta Drivuša u dužini 660 metara koji se gradi sistemom pokretne skele iznad konstrukcije.

Na dijelu gradilišta na kojem je u planu izgradnja vijadukta Babina rijeka u toku je temeljenje stubova u bunarima prečnika 12 metara i dubinama 18 i 15 metara. Stubovi su sandučastog poprečnog presjeka, sa rasponskom konstrukcijom od sandučastog prednapregnutog AB presjeka. Tehnologija izgradnje je konzolna gradnja zbog velike visine iznad tla. Vijadukt ima 2 srednja stuba i raspon između njih je 165 metara. Temelji za dva stuba su završeni. Ne jednom od temelja se završava postavljanje armature i vrši se priprema za betoniranje, dok se za zadnji temelj vrši iskop. Također u toku je izgradnja sedme kampade na jednom od stubova.

Na vijaduktu Pehare sa 11 srednjih stubova i 12 raspona se trenutno radi na temeljenju i gradnji stubova.

Istovremeno se radi na izgradnji rasponske konstrukcije na vijaduktu Ričice u dužini 168 metara sa 4 raspona. Rasponska konstrukcija je sandučasti prednapregnuti AB presjek.

Sredstva za poddionicu Klopče - Pečuj (Donja Gračanica) osigurana su od OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD),

U nastavku pogledajte kako izgleda gradilište na ovoj zahtjevnoj dionici Koridora 5C:

(sa-c.net)

comments