LoginRegister
Home
A+ R A-

Pogledajte kako ce izgledati objekat ''Otoka Meandar''

E-mail Print PDF

02 otoka_meandar_visual

Stambeno-poslovni objekat „Otoka Meandar“ nalazi se u Općini Novi Grad Sarajevo, u obuhvatu Regulacionog plana „Otoka Meandar“. Lokacija na kojoj je predviđena gradnja po ovom projektu naslanja se na ulicu Srđana Aleksića na zapadnoj strani, s koje je predviđen saobraćajni priključak za objekat. S jugoistočne strane parcela je ograničena koritom rijeke Miljacke i javnim šetalištem, a sa sjeveroistočne parcelom na kojoj je predviđena gradnja poslovnog objekta. Parcela je udaljena cca 100m od glavne gradske longitudinale i tramvajske pruge. Pored objekta koji je predmet ovog projekta, u neposrednoj blizini se nalaze i već izgrađeni javni sadržaji: sportska dvorana, bazen i vjerski objekat – džamija.

Projektom je predviđena gradnja objekta ukupne bruto površine 29.989,6 m² sa stambenim i poslovnim sadržajima. Objekat je koncipiran u dva gabarita spratnosti P+4 i P+12. Unutar niskog objekta nalazit će se unutrašnje dvorište sa ravnim prohodnim krovom iznad 1. sprata. Ispod kompletnog objekta je planirana gradnja podzemne garaže na dva nivoa.

U objektu su planirani sljedeći sadržaji:

  • 216 parking mjesta u podzemnoj garaži
  • 44 poslovna prostora (u jednom će biti smještena trafo stanica, prema uslovima iz elektroenergetske saglasnosti)
  • 73 poslovnih apartmana
  • 64 stanova
  • 37 ostava

Useljenje u objekat je planirano u augustu mjesecu naredne godine.

Više informacija o projektu kao i dinamiku izgradnje pogledajte na linku projekta: Otoka Meandar

(sa-c.net)

comments