LoginRegister
Home
A+ R A-
09-08-2012

Elif Kazagic: Administrativni objekat ''Wils''

Rate this item
(93 votes)

Elif Kazagic_administrativna_zgrada_Wils_sa-c.net_RENDER Elif Kazagic_administrativna_zgrada_Wils_sa-c.net_DETAILSUK

PROJECT DESCRIPTION:

Soon...

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

LOKACIJA
Lokacija je južnom stranom orijentisana na Vilsonovo šetališe, istočnom na budući Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi, sjevernom na servisnu kolsku saobraćajnicu i Importanne Centar, a zapadnom na niz zgrada sličnog prostornog kapaciteta. Objekti u neposrednoj blizini su spratnosti od P+1 do P+10.

TIP ARHITEKTONSKOG OBJEKTA
Administrativni (poslovni) objekat, sa servisnim prostorima i garažom na jednoj podzemnoj etaži.

URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA
Projektovan je administrativni objekat sa sljedećom dispozicijom: objekat se postavlja na osnovu postojeće regulacione, odnosno građevinske linije. Visina objekta je definisana brojem nadzemnih etaža, odnosno maksimalnom visinom od 13m, što znači da je prilikom projektovanja bilo moguće odrediti visinu pojedinih etaža po osnovu potreba i funkcionalnih zahtjeva prostora, a sve u okviru maksimalne zadate visine.

SADRŽAJ ADMINISTRATIVNE ZGRADE
Administrativna zgrada u potpunosti sadrži sve grupe prostora, zahtjevane u zadatom projektnom zadatku.

VERTIKALNE KOMUNIKACIJE
Stepenišni prostor se sastoji od glavnog stepenišnog AB jezgra, dodatnih protivpožarnih stepenica, dvije lift baterije (I i II sprat panoramski liftovi) i kolskom rampom za pristup podzemnoj garaži nagiba 10%.

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE
Vjetrobran predviđen na oba ulaza u prizemlju administrativne zgrade. Obezbjeđen je nesmetan prilaz hendikepiranim osobama u kolicima sa kote prilaza zgrade do nivoa prizemlja (liftovima do podzemne i ostalih nadzemnih etaža). Na prvoj i drugoj etaži se nalaze 2 staklena mosta, koja kroz otvoreni centralni ''polu-atrijumski'' prostor povezuju dva kraka objekta.

DISPOZICIJA POSLOVNIH PROSTORA
Poslovni prostori se koncentrišu oko stepeništa i liftova, tj. glavnih pješačkih komunikacija u objektu.

ORIJENTACIJA POSLOVNIH PROSTORA
Poslovni prostori u objektu su orijentisani direktno na sve četiri strane.

ORGANIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA
Objekat sadrži ukupno 26 prostorija. Svaka nadzemna etaža sadrži odvojeno muški i ženski WC. Na prizemlju se pored office-a nalazi i prostorija za garderobu, računarski centar, server room, café – klub, multimedijalna sala i prostorija za pomoćno osoblje. Na prvom i drugom spratu se, između ostalog, nalazi veliki centralni ''polu-atrijum'', preko koga se protežu dva staklena mosta, te popločane i ozelenjene terase sa mobilijarom za socijalizaciju uposlenih.

KONSTRUKTIVNI SISTEM
Konstruktivni sistem objekta je skeletni ( 7.5 x 7.5 m ), sa armirano - betonskim stubovima i ukrutama u vidu greda i serklaža. Krovna konstrukcija je predviđena kao armirano - betonska ploča, dok je krovna površina rješena kao neprohodni ravni krov, koji je ozelenjen na jednom dijelu
objekta (terase).

FASADA

Vanjski zidovi – površine su pretežno ostakljene strukturalnom fasadom čija širina panela prati raster 0.65m i 1.25m. Na tri ugla objekta u prizemlju je primjenjena dupla fasada sa dvije staklene fasade odvojene ventilirajućim međuprostorom. Na spratovima i djelimično na prizemlju su u kombinaciji sa gore navedenim, primjenjeni i fasadni ''Swisspearl'' paneli, nijansa boje - ''Carat Black''.

 

PROJECT VISUALISATIONS

(sa-c.net)