LoginRegister
Home
A+ R A-
13-04-2013

Sportska dvorana i bazen Studentskog doma Mostar

Rate this item
(12 votes)

konkurs dvorana_i_bazen_Mostar_sa-c.net_RENDER konkurs dvorana_i_bazen_Mostar_sa-c.net_DETAILSUK

PROJECT DESCRIPTION:

Soon...

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI KONCEPT: STUDENTSKI DOM SA DVORANOM (konkursno rješenje, 3. nagrada)

Arhitektura dvorane i studentskog centra je koncipirana kroz stepenovanje tri prostorne sekvence:

  •  Prostor sporta, rekreacije, odmora i zabave
  •  Otvoreni javni prostor
  •  Prostor stanovanja

Funkcionalno razdvojene sekvence se postavljaju u međusobno zavisan odnos, gradeći jedinstvenu cjelinu strukturalnog karaktera. Zahtjevni volumen sportske dvorane se uranja u zemlju i pravi postament društvenim aktivnostima slobodnog tipa. Krov dvorane postaje poluotvoreni, intimni, trg studenskog doma. Trg je centralna osovina kompozicije prema kojoj se orjentiše forma studentskog doma. Vertikalnim raščlanjivanjem, studenski dom se dijeli na dva, međusobno povezana dijela. Veza dijelova doma je transparentni most koji će omogućiti produženje dnevne insolacije i kontinuitet vizuelne komunikacije.

Prostor sporta, rekreacije, odmora i zabave uključuje sportsku dvoranu sa gledalištem, restoran, kafe bar, prostor za sportiste, te sve neophodne servisne i prateće prostore. Fleksibilnost dvorane se omogućava pregrađivanjem u manje cjeline (3 dvorane dimenzija 14x25m), otvaranjem prema ulici pomjeranjem staklene stijenke ili otvaranjem prema prostoru trga gdje se postavlja zenitalno osvjetljenje. Cilj je omogućiti vizuelnu komunikaciju, podići atraktivnost samog prostora dvorane, te omogućiti njeno prirodno osvjetljenje i ventilaciju.

Ekstenzija sportsko-rekreativnih aktivnosti se dešava na nivou trga. Formiranjem trga poluotvorenog tipa namjera je kreirati specifične ambijentalne vrijednosti. Centralni prostor je potpuno otvoren i rezervisan za postavljanje gumene sportske podloge, koja omogućuje raznovrsne aktivnosti pod otvorenim nebom. Alternativni izbor je natkriveni trg, upotpunjen slobodnim formama kafea i amfiteatra.

Studentski dom je postavljen na šemi koridorske organizacije. Vertikalne komunikacije su smještene u centralnom dijelu, odakle se izdvajaju dva, međusobno upravna kraka, stambenih jedinica. Stanovanje je realizovano kroz tri etaže, sa kapacitetom od 76 dvokrevetnih soba. Pored stambenih jedinica, svaka od etaža doma posjeduje zajedničke prostore za odmor, zabavu ili dodatne aktivnosti.

Objedinjavanjem pobrojanih funkcija u jedinstvenu cjelinu objekat dostiže spratnost od 4 nadzemne etaže i 2 etaže suterena. Ulaz u studentski dom se postavlja na nivou trga. Na koti suterena ispod trga (-1) se nalazi ulaz publike u dvoranu, odnosno pristup restoranu. Na koti suterena na nivou pristupne kolske saobraćajnice (-2) je postavljen ulaz za sportiste i servisiranje. Vertikalna komunikacija u objektu je omogućena na dva mjesta. Glavno stepenište studentskog doma povezuje etaže prizemlja i spratova. Stepenište koje pripada korpusu sportske dvorane povezuje sve etaže objekta, od suterena do trećeg sprata, u cilju zadovoljenja protivpožarnih zahtjeva. Pristup objektu je omogućen na tri načina: preko postojećeg stepeništa, preko ulaza za sportiste na nivou kolske saobraćajnice i iz smjera postojećeg studentskog centra putem projektovane rampe. Na taj način je zadovoljena i komunikacija osoba sa umanjenim mogućnostima kreatanja. Ovoj kategoriji korisnika je omogućen pristup svim sadržajima objekta, putem službenog ulaza i korištenja lifta ili pristupnih rampi prema trgu (rampa uz dvoranu iz pravca bazena odnosno rampa uz studenski dom iz pravca gornje kolske saobraćajnice).

Arhitektura bazenske dvorane koncipirana je kao jedinstveni kubus unutar kojeg su smještene tri različite funckionalne cjeline:

  •  Prostor dvorane sa bazenom
  •  Prateći prostori za odmor, zabavu i servisiranje dvorane
  •  Administrativni prostor

Gabariti objekta su uvjetovani lokacijom i okruženjem. Slijedeći te parametre oformljena su dva dijela integralne cjeline: bazenska dvorana i prateći sadržaji odmora, zabave i servisa. Spajanjem programskih zahtjeva u jedinstvenu cjelinu ostvaren je primordijalni arhitektonski oblik, adekvatne visine i longitudinalne komunikacije sa ulicom. Završni izraz je konceptualizacija fasadnih brisoleja u cilju usmjeravanja i redukcije djelovanja sunca. Oblikovanje brisoleja nastoji produžiti percepciju prolaznika i ponuditi dinamičnost u sinteznom fasadnom platnu koji grade svi objekti studentskog kompleksa.

Unutrašnjost objekta je podijeljena na četiri nivoa od kojih je jedan ukopan. Na taj način je izvršena jasna diferencijacija komunikacije gledalaca, sportista i administracije.

(sa-c.net)

Related Video