LoginRegister
Home
A+ R A-
02-04-2014

Adnan Zvonic: Diplomski / Magistarski rad

Rate this item
(20 votes)

Adnan Zvonic Diplomski-rad_Muzej_opsade_Sarajeva_sa-c.net_RENDER2 Adnan Zvonic_Diplomski-rad_Muzej_opsade_Sarajeva_sa-c.net_DETAILS

UK

PROJECT DESCRIPTION:

Soon...

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

Lokacija
 
Predmetni obuhvat je park "Hastahana" na Marijin Dvoru, Sarajevo. Parcela formirana saobraćajnicama pretežno kolskog saobraćaja, predstavlja plato denivelirani u odnosu na veoma prohodnu saobraćajnicu koja ga formira sa južne strane. Pješački pristupi parceli su formirani sa južne, sjeverne i zapadne strane pomoću kaskada i prodora. Najprohodniji pješački pristup sa južne strane je distanciran zelenom tampon zonom i na taj način posjetioci pristupaju zelenilom obogaćenom segmentu parcele. Ovakav tretman cjelokupnog istočnog segmenta uvodi posjetioce u doživljaj smirenja i iz takvog ih dovodi na pristupni plato muzeja, trg koji se prostire središnjim dijelom parcele. Navedene površine, drugačijeg karaktera zapravo čine otvorenu površinu dostupnu posjetiocima raznih interesa i profila, iz razloga nedostatka otvorenih prostora i parkovskih sadržaja na lokaciji i u susjedstvu. Tvrdo popločanje ispred objekta predstavlja pristupnu sekvencu drugačije materijalizovanu sa elementima zelenila kako bi se naglasilo jedinstvo ove dvije površine.
 
Objekat je pozicioniran na zapadu i pruža se duž cijelog zapadnog segmenta u poprečnom smislu. Poštivajuči susjedne strukture ostvarena je forma kojom je objekat deniveliran sa juga ka sjeveru, gdje se nalaze sitnije strukture. Pješački pristup samom objektu ostvaren je sa gore navedenog trga sa istočne strane i prodorom sa zapadne. Objekat je otvoren prema trgu i na taj način privlači posjetioce.

Koncept
 
Dekonstruktivizam, pravac u arhitekturi kojim se formiraju strukture protivno logičkim konstruktivnim i statičkim pravilima, je pravac koji je primjenjen u okviru estetskog i konstruktivnog definiranja strukture. Uticaj koji je postignut kako u eksterijeru (otpor, odbojnost) tako i u enterijeru (nestabilnost, nesigurnost) se moze interpretirati kao jedinstven i dobro obrazložen u okviru koncepta muzeja opsade grada Sarajeva.
 
Ovim pristupom u enterijeru postignuta je dinamika prostora koji utiče na posjetioca. Korištenje rampe koja je izlomljena, sužavanje prostora i oborene plohe formiraju jedinstven doživljaj prostora neovisno od postavke i elemenata izloženih u prostoru. U eksterijeru, objekat istim pristupom i fragmentiranim segmentima i plohama opne predstavlja sklad u neskladu, gdje je veliki broj ploha objedinjen u jednu veliku strukturu koja se opire vanjskim uticajima. Na taj način eksterijer zapravo predstavlja granicu opsade, nestabilnu, promjenjivu, dinamičnu...


VISUALISATIONS