LoginRegister
Home
A+ R A-
07-03-2011

Rebrendiranje bascarsije

Rate this item
(16 votes)

„Šta je šarm Orijenta koji pocarsija005činje u Sarajevu, a kojem zapadnjaci ne mogu odoliti? Ovdje nema planova koji dolaze iz racionalnog razmišljanja, te je sve stvar improvizacije i rezultat ad hoc ideja i privremenih potreba. Ovdje ne postoji jasna osovina i apsolutna simetrija. Ovdje se čak ni građevinski sistemi ne izvode ispravno. Ovdje sve prikazuje potrebu za zadovoljavanjem ljudi. Kompozicija koja se na zapadu uči i izvodi po logici i planu, ovdje postaje zbir dijelova, svaki put kao rezultat različitih potreba i svaki put drugačije improviziranih, ali uvijek sa obzirom na osjećaje.“
Juraj Neidhardt

 

 

 

 

Prvonagradjeni projekat na studentskoj radionici „Urbana transformacija gradskog trga.“
Autori: Almir Rizvanović & Edin Skenderović

 

Vjerovatno ne postoji način koji bi sa preciznošću utvrdio koliko Baščaršija zaista vrijedi.Sarajevu,sarajevskoj arhitekturi,umjetnosti,historiji,kulturi.Ne postoji ni način koji bi objasnio zbog čega je Baščaršija zapostavljena.Neprimjerenim sadržajima,nepovezanim prostorima i neadekvatnim materijalima.Ako bi stepen zahvata ovisio od stepena vrijednosti prostora,dovela bi se u pitanje bilo kakva intervencija na Baščaršiji,u kojoj,sa druge strane,trebaju vladati smisleni odnosi volumena,materijala,neizgradjenih i izgradjenih prostora.Poštuje se prošlost ali se prostor mora prilagodjavati savremenim potrebama-to je uslov permanentnog korištenja svakog dijela prostora,koji vodi njegovom uključivanju u aktivni savremeni život.

“...da bi novo moglo naći svoje mjesto najprije nas mora potaknuti da iznova vidimo ono postojeće.“ Peter Zumthor

Obzirom da svakoj urbanoj transformaciji vrijednog kulturno-historijskog prostora trebaju prethoditi detaljne analize,mi smo,uzevši u obzir strukturalne,funkcionalne i kulturno-historijske osobenosti prostora,istraživanjem obuhvatili:

 •  Analizu postojećeg stanja fizičke strukture;
 •  Analizu jednodnevnog života trga;
 •  Anketiranje korisnika trga;

carsija001

Slika 1 - Rezultati anketiranja korisnika trga:Bascarsijski trg je duh grada,centar okupljanja, sa Sebiljem koji identificira ovaj prostor;

Sumiranjem rezultata istraživanja dosli smo do zaključka da baščaršija treba urbanu strukturu dostojnu njenoj mitskoj vrijednosti,nakon čega smo koncipirali osnovne ciljeve urbane transformacije:

 

 • Globalno i lokalno rebrendiranje baščaršije;
 •  Eksponiranje istinskih vrijednosti;
 •  Osvajanje i istraživanje prostora;
 •  Povezanost prostora;
 •  Oživljavanje intimnih mjesta;
 •  Ĉist prostor;
 •  Uklanjanje neprikladnih elemenata na trgu;
 •  Programi i aktivnosti;
 •  Razmjena informacija,novosti,mišljenja,dobara;
 •  Protektivnost,produktivnost,estetičnost,rekreacija;
 •  Postojanost,izgradjenost,kontinuitet,izbor,identitet;
 •  Poštivanje,vrednovanje,očuvanje;

Krajnji cilj:

 • Permanentno korištenje i uključivanje u aktivni savremeni zivot.


„Da bismo planirali moramo znati sta se dešavalo u prošlosti i osjećati šta zahtijeva budućnost.“


Zbog toga smo nastojali da u planiranju,koje treba biti savremeno,ispoštujemo koncepcije koje su kroz historiju,redom,jedna za drugom oblikovale i mijenjale strukturu Baščaršije:

 • Dinarski koncept čistog prostora oko centra ognjista-koji se prepoznaje kod našeg koncepta čistog,bijelom hrešom popločanog trga u cijem središtu je sebilj kao ognjište-centar,koji u tom slučaju zajedno sa nizom spojenih dućana dolazi do izražaja kao kulturno-historijski unikat.
 • Orijentalni koncept diferenciranja intimnog i javnog i njihovo povezivanje-Mreža otvorenih medjusobno povezanih prostora;
 • Austro-ugarski koncept prožimanja funkcija-Raznovrsnost sadržaja;
 • Socijalistički koncept racionalnosti i ravnopravnosti-Ravnomjerno korištenje svih dijelova prostora;
 • Savremeni koncept hiperkulturnog i hipermodernog prostora potrošnje,održivost i lokalno i globalno brendiranje;

Da bi ono sto je istinski vrijedno na Baščaršiji(historijski objekti koji imaju izuzetnu umjetničku vrijednost,drveni dućani otvoreni prema trgu koji redanjem tvore ambijentalnu vrijednost)došlo do izražaja,najprije je potrebno:
1. Ukloniti neprikladne elemente na trgu:

 •  Metalne stolice ispred orijentalnih restorana;
 •  Korpe za otpadke;
 •  Ulični prodavci dresova,kišobrana,piratskih proizvoda itd.;
 •  Veliki natpisi;

2. Ostvariti čist prostor:

 •  Bez denivelacija i bilo kakvih prepreka;
 •  Sa sadržajima-elementima koji se nakon izvjesnog vremena mogu ukloniti ako bude potrebno;
 •  Popločan bijelom hrešom kao autenticnim materijalom u koju su ugravirani podni znakovi koji predstavljaju baščaršiju kao jednu od tačaka najkvalitetnijih i najoriginalnijih svjetskih turističkih destinacija,što je predmet globalnog rebrendiranja Baščaršije;

Globalno rebrendiranje medijskom diseminacijom,organizacijom koje će imati zadatak da svijetu predstavi sve prednosti Baščaršije(zahvaljujući kojoj je Sarajevo decenijama medju 100 gradova koji se za života trebaju posjetiiti,a prošle godine i medju 10 najpoželjnijih gradova-destinacija)i uvede evidentiranje turista - „urbanih nomada.“
Za razliku od globalnog,lokalno rebrendiranje zahtijeva materijalne intervencije,prilagodjavanje prostora savremenim potrebama.Krenuli smo od orijentalne koncepcije uprošćavanja funkcija na sferu javnog i privatnog,čaršije i mahale,koji trebaju biti povezani da bi funkcionisali.

carsija002

Slika 2 - Polaziste:Carsija-Mahala;Javno-Intimno;Javni prostor-Intimni prostor;Rezultat:koordinisana mreza otvorenih prostora;

Rezultat je koordinisana mreža otvorenih prostora,medjusobno povezanih sokacima,uskim prolazima i podnim znakovima.

carsija003

Slika 3 - Koordinisana mreža prostora.

carsija004

Slika 4 - Situacija rješenja

Podni znakovi imaju trostruku funkciju:

 • Vodjenje - Vode posjetioce ka Sebilju,otvorenim prostorima,upućuju na istinske vrijednosti i aktivno osvajanje i istraživanje prostora;
 • Osvijetljenje - Radi se o najsavremenijim LED održivim podnim diodama;
 • Simbolika - Oblik putanja odgovara krivudavim putevima stare autentične Bažčaršije.Putanje teže Sebilju „kao korijenje stablu“;

carsija005

Slika 5 - Podni znakovi: Vodjenje, osvijetljenje, simbolika;

Postoji samo jedan vertikalni akcent podnih znakova:Skulptura „tri stuba jednakosti“
Tri cjevasta stuba ispunjena kristalnim panelima,osvijetljenim podnom LED diodom, koja preplitanjem simboliziraju jednakost i ravnopravnost tri konstitutivna naroda, a lokacijom spajanje gornjeg i donjeg dijela trga i otvorenost njegovih prostora prema sadržajima uz ulicu Mula Mustafe Bašeskije.

carsija006

Slika 6 - Vertikalni akcent podnih znakova: “Tri stuba jednakosti“

„...slike,ugodjaji,forme,riječi,znakovi i usporedbe moraju otvoriti mogućnosti približavanja.“ Peter Zumthor

Istraživaju se i osvajaju četiri otvorena prostora,koji su namijenjeni svim korisnicima,a koje obilježavaju sadržaji i programi-aktivnosti koji se na njima (permanentno)odvijaju.

Prostor riječi:

 •  Otvoreni javni prostor;
 •  Svi napisani utisci o baščaršiji;
 •  Ostavljanje svojih utisaka;
 •  Kuća Maka Dizdara;
 •  Providna pomična polikarbonska opna;
 •  Drvene podne daske + ćilim + mobilijar;

carsija007

Slika 7 - Skica prostora rijeci;

carsija008

Slika 8 - Prostor rijeci-Situacija i izgled;

Prostor slike:

 •  Otvoreni javni prostor;
 •  Sve historijske fotografije do današnjeg dana;
 •  Ostavljanje svojih fotografija;
 •  Providna pomična polikarbonska opna;
 •  Drvene podne daske + ćilim + mobilijar;
 •  Exponirani ostaci Firus-begovog hamama;

carsija009

Slika 9 - Skica prostora slike

carsija010

Slika 10 - Prostor slike - situacija i izgled;

Prostor ćilima:

 •  Polujavni otvoreni prostor;
 •  Intimnost;
 •  Psihološko rasterećenje;
 •  Hreša + mobilijar;

carsija011

Slika 11 - Prostor cilima - Skica i situacija;

Prostor čarsije:

 • Otvoreni javni prostor;
 •  Mušebak-pružanje pogleda na avliju džamije;
 •  Rezbarija po hreši (popločanju) u teksturi ćilima;
 •  Urbani moilijar različitih dimenzija.

carsija012

Slika 12 - Musebak umjesto zelene mrezane ograde na zidu ipred carsijske dzamije i situacija prostora carsije, lociranog uz taj zid;

carsija013

Slika 13 - Prostor carsije;

carsija014

Slika 14 - Prostor carsije;

Da bi ovaj sistem otvorenih javnih prostora funkcionisao,neophodne su mu transverzalne i longitudinalne oponente;carsija015

Slika 15 - Mreza otvorenih javnih prostora sa longitudinalnim i transverzalnim vezama omogucava ravnomjerno koristenje svih prostora trga;

Transverzalne veze:

 •  Transverzala česama;
 •  Transverzala dnevnih aktivnosti;
 •  Zelena transverzala cvijetnih prostora;

carsija016

Slika 16 - Cesme,mobilne kucice,cvijetni prostori povezani zelenom pauzom

carsija017

Slika 17 - Prostorni prikazi trga sa transverzalnim vezama;

Longitudinalne veze:

 • Ćurčiluk veliki-Bravadžiluk;
 • Sarači-Kazandžiluk;
 • Ul. Mula Mustafe Bašeskije - na čiju povezanost sa trgom je posvećena posebna pažnja:

Otvorenost sa obje strane;
Zelene pause;
Prošireni trotoari;
Granitne kocke;

carsija018

Slika 18 - Longitudinalne veze ulica i tretman ulice Mula Mustafe Baseskije;

Autentičan prostor zahtijeva autentični urbani mobilijar. Primjeri:

carsija019

Slika 19 - Klupa sa deniveliranim nacinom sjedenja;

carsija020

Slika 20 - Klupa sa deniveliranim nacinom sjedenja;

„Poštujmo,cijenimo,sačuvajmo...“

Planiranje znači razumijevati i sredjivati.Emocijom i predanošću.Prepoznavanjem pravih vrijednosti,strpljivim radom.Iskrenom ljubavlju prema Baščaršiji.Svaka urbana transformacija treba osigurati i sljedeću u budućnosti,otvoriti pitanje prostora,njegove sadržajnosti i korištenja,a pri tom otkriti produktivnu,protektivnu,ukrasnu i rekreacionu složenost fenomena gradskog trga.Savremenim pristupom svemu tome se ostvaruje kontinuitet čovjekovog bavljenja prostorom,njegova sudbina da mijenja i prilagodjava svojim potrebama.Stoga je naš koncept uspješan jedino ako ostvaruje permanentno korištenje svih dijelova prostora,eksponira a ne degradira istinske vrijednosti i uključuje baščaršijki trg u aktivni savremeni zivot.

„Kamen je bačen u vodu.
Pijesak se uzvitla i ponovo se uspostavlja.
Komešanje je ono nužno.
Kamen je pronašao svoje mjesto.
Ali jezerce nije više isto kao prije.“
Peter Zumthor