LoginRegister
Home » Events » Competitions » SA-C Team
A+ R A-
SA-C Team

SA-C Team

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ugovor vodovod_tilava

Vršiteljica dužnosti direktorice KJKP "Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo Azra Muzur i direktor KP "Vodovod i kanalizacija“ Istočno Sarajevo Jovan Katić potpisali su ugovor o isporuci vode Kantonu Sarajevo.

Predmet ugovora je regulisanje međusobnih odnosa, a u vezi s isporukom dodatnih količina vode za Kanton Sarajevo, čime će biti omogućeno bolje vodosnabdijevanje lokaliteta Hrasno i naselja Donji Kotorac, koji inače ima loše snabdijevanje jer se nalazi na kraju zone vodosnabdijevanja Stup.

Direktor Katić je kazao da je na temelju prethodnih razgovora ministra komunalne privrede i infrastrukture KS-a Senada Hasanspahića i načelnika Opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiše Ćosića došlo do potpisivanja ovog ugovora koji podrazumjieva isporuku viška vode koje nisu potrebne za snabdijevanje građana Istočnog Sarajeva sa izvorišta Tilava, prema vodovodu Sarajevo za snabdijevanje potrošača u Kantonu.

"Mi smo ponovo aktuelizovali dogovore u vezi ispiranja transportnog cjevovoda koji prolazi ispod brda Mojmilo i ulazi u rezervoar Hrasno, a po završetku dezinfekcije, analiza i potvrde o ispravnosti vode, određena količina je već krenula prema potrošačima u Kantonu Sarajevo", naveo je Katić nakon potpisivanja ugovora upriličenom u VIK Istočno Sarajevo. 

Zbog nepovoljne hidrološke situacije, kako izvorišta kojima gazduje Vodovod Sarajevo tako i izvorišta kojima gazduje Vodovod Istočno Sarajevo, kako je dodao, trenutno nisu u mogućnosti da prema Sarajevu plasiraju veću količinu vode i trenutno mogu da isporuče od 15 do 25 litara u sekundi, što će varirati u zavisnosti od potrošnje i potreba građana Istočnog Sarajeva.

Katić je kazao da se te količine vode mogu povećavati do 50, 60, a možda i 70 litara u sekundi kako se bude popravljala hidrološka situacija.

Kaže da su razgovarali i o poboljšanju saradnje između dva vodovoda, tako što bi Vodovod Istočno Sarajevo, kada nema puno problema na vodovodnoj mreži, slao jednu ili dvije ekipe kako bi interventno popravili kvarove na njihovoj mreži.

"Mi već imamo saradnju s kolegama iz Vodovoda Sarajevo na prevoju Vraca gdje preuzimamo određenu količinu. Također, mi u naš vodovodni sistem preuzimamo određenu količinu vode i od Vodovoda Pale, pa tako i Vodovod Sarajevo jednu količinu vode uzima s Pala. Tu smo imali jedan dogovor gdje sva vodovodna preduzeća kao distributeri naplaćuju vodu 0,5 KM po metru kubnom plus PDV i pripadajuće naknade, što je cijena za distributera i ne za krajnjeg korisnika", kazao je Katić.  

Vršiteljica dužnosti direktorice KJKP "Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo Azra Muzur je kazala da su količine vode koje se isporučuju iz pravca Tilava, u odnosu na potrebe Kantona Sarajevo zaista minimalne količine, ali da mogu poboljšati stanje na lokalitetima koji su u zoni Hrasnog i prema naselju Donji Kotorac.

"To su male količine koje ne mogu značajno uticati na ukupno stanje vodosnabdijevanja u KS", dodala je Katić.  

Navela je da su obezbijeđena sredstva od Vlade KS i da će se plaćanje vršiti na osnovu isporučenih količina vode. Podsjetila je da su već pokrenute intenzivne aktivnosti na popravkama kvarova, te da je trenutno na terenu radi 12 do 13 ekipa, te da su imali pomoć i drugih kantonalnih preduzeća.

Opredjeljenje je, kako je dodala, da jedna ekipa u prosjeku popravlja dva do četiri kvara, odnosno nekih 20 do 25 kvarova dnevno.

Muzur je kazala da kratkoročni plan podrazumijeva ukidanje dnevnih redukcija do Nove godine, a do prve polovine godine smanjenje noćnih redukcija vode u KS.

(Fena)


Pocela izgradnja velikog Bingo Centra u Samcu

Saturday, 21 October 2017 16:22 Published in Project News

bingo centar_bos_samac_izgradnja

Uspješna saradnja kompanija Binga i Širbegovića nastavljena je i na izgradnji objekta u Šamcu. Objekat se izvodi u dvije etaže ukupne površine 14.707 m2.

Za potrebe brze gradnje tim za razvoj Širbegović je projektovao armirano betonske montažne podrumske zidove sa visokom markom betona MB85 u kombinaciji sa SIKA sistemom za spojeve montažne konstrukcije kako bi se obezbijedila vodonepropusnost bez dodatne hidroizolacije.

Ovo rješenje značajno skraćuje rokove građenja jer se izbjegavaju radovi na gradilištu koji ovise o vremenskim prilikama i potrebi za angažovanjem velikog broja radnika koji sve više nedostaju na tržištu Bosne i Hercegovine kao i cijele regije.

Temeljenje objekta vrši se na šipovima i montažnim prefabrikovanim temeljima.

Armirano betonska konstrukcija će biti završena u roku od 30 dana, što predstavlja izuzetno kratak rok za ovu veličinu objekta.

(Akta.ba)


11 univerzitetska_biblioteka_sarajevo

Ukoliko sve bude teklo prema planu, zapušteni dijelovi Kampusa Univerziteta u Sarajevu mogli bi zablistati.

Na jugozapadnom dijelu Kampusa gdje se trenutno nalaze ruševni objekti predviđena je izgradnja Šumarskog fakulteta i botaničkog vrta.

"Predviđeno je to po Master planu, a Regulacionim planom precizirana u UNSA", potvrdili su za Radiosarajevo.ba iz Službe sa odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

Kako je ranije i najavljeno, ostatak objekta na čijem zidu je oslikan mural Davida Bowieja predviđen je za rušenje jer trenutno predstavlja veoma nesigurnu i ruševnu konstrukciju, a na njegovom mjestu je po regulacionom planu predviđena izgradnja botaničke bašte u sklopu Šumarskog fakulteta, naveli su nam iz Službe za odnose s javnošću.

Ipak, izgradnja Šumarskog fakulteta i botaničkog vrta nije predviđena u prvoj, prioritetnoj fazi izgradnje Kampusa i za izgradnju istih nisu obezbijeđena finansijska sredstva, kao ni projektna dokumentacija. 

Dok je sudbina ovih objekata još uvijek neizvjesna, prvi novoizgrađeni objekat u Kampusu će biti Biblioteka Univerziteta u Sarajevu zahvaljujući grantu Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije.

"U skladu s dinamikom realizacije aktivnosti u toku je izrada Izvedbenog projekta za izgradnju i opremanje Biblioteke Univerziteta u Sarajevu. Izradom Izvedbenog projekta za izgradnju i opremanje Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, te njegovom revizijom, stiču se uslovi za raspisivanje tendera za izbor izvođača građevinskih radova, a u kasnijoj fazi i za provedbu procedure za opremanje Biblioteke", rečeno nam je iz Službe za odnose s javnošću.

Memorandum o razumijevanju između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine potpisan je 10. maja prošle godine u Sarajevu, a predviđeni datum završetka Projekta izgradnje i opremanja Biblioteke Univerziteta u Sarajevu u potpisanom Memorandumu o razumijevanju je 30. juni 2019. godine.

univerzitetska biblioteka_fIzgradnja nove zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na prostoru Kampusa također je prema Master planu predviđena u prvoj fazi gradnje, čime se izlazi u susret obavezama po osnovu restitucije prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

"Univerzitet u Sarajevu odlučno podržava proces restitucije i zainteresiran je da se ta oblast u što skorijem periodu zakonski uredi na nivou države", naveli su iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

Također, navedeno je i kako je prioritetni projekat izgradnja objekta Muzičke akademije čijom realizacijom bi se izvršile obaveze prema Katoličkoj crkvi. Na lokalitetu Kampusa, prioritetnim ostaje i izgradnja kompleksa u koji bi bili smješteni Poljoprivredni i Farmaceutski fakultet i Institut za genetički inženjering i biotehnologiju. 

Glavni projekti izgradnje Muzičke akademije i kompleksa u koji bi bili smješteni Poljoprivredni i Farmaceutski fakultet i Institut za genetički inženjering i biotehnologiju su završeni i sufinansirani od Kantona Sarajevo.

 (Radiosarajevo.ba / sa-c.net)


cesta stolac_neum_foto_hms.ba

Gradnja brze ceste Stolac – Neum, o kojoj se priča četiri desetljeća, trebala bi u narednom mjesecu konačno dobiti željno očekivani nastavak. Kako su za Klix.ba kazali u iz JP Ceste Federacije BiH u novembru se očekuje potpis ugovora za oba aktualna lota, kao i raspisivanje konkursa za tunel Žaba.
 
Izgradnja ceste Neum - Stolac podijeljena je u tri dionice i obuhvata dovršetak radova na dionici Kiševo – Broćanac za koji su predviđena sredstva u iznosu 6,61 miliona eura te izgradnja dionica Broćanac – Cerovica predviđenih sredstva u iznosu 21,46 miliona eura, i dionice Cerovica – Drenovac za koju predviđena sredstva u iznosu 12,79 miliona eura.

Finansiranje ovog važnog saobraćajnog pravca predviđeno je kreditom Evropske investicijske banke i Svjetske banke (EIB i WB). Od novembra prošle godine traje evaluacija ponuda za LOT 1 i 2 izvođenja radova na dionici Kiševo – Broćanac.

"U toku je evaluacija ponuda za izvođenje radova koja traje dugo zbog dodatnih pojašnjenja ponuda sa pojedinim ponuđačima i odobrenja istih od strane obje Banke. Očekujemo da ćemo u novembru imati potpis ogovora za oba lota“, kazali su nam iz JP Ceste Federacije BiH.

Već skoro godinu dana zna se da je ponude dostavilo deset ponuđača i to: Oberosler Cav. Pietro Ltd, Italija; Kolektor Koling d.o.o., Slovenija; Euro-Asfalt d.o.o., Bosna i Hercegovina; Strabag AG, Austrija; JV HP Investing d.o.o. Bosna i Hercegovina, Putovi Grude d.o.o. Bosna i Hercegovina, Gorenska Gradbena Družba d.d. Slovenija; JV HP Investing d.o.o. Bosna i Hercegovina, Putovi Grude d.o.o. Bosna i Hercegovina, JV Hering d.d. Bosna i Hercegovina, Viadukt d.d. Hrvatska; JV Hering d.d. Bosna i Hercegovina, Viadukt d.d. Hrvatska, KTM Brina d.o.o. Bosna i Hercegovina; Todini Costruzioni Generali S.p.A, Italija; Integral Inženjering a.d., Bosna i Hercegovina.

Iz JP Ceste Federacije BiH su nam kazali da u novembru očekuju i raspisivanje konkursa za odabir najpovoljnih izvođača za tunel Žaba dužine 975 metara.

Vrijednost izgradnje ceste Neum – Stolac procijenjena je na 87 miliona KM.
(Klix.ba)