LoginRegister
Home » Events » Other Events » SA-C Team
A+ R A-
SA-C Team

SA-C Team

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

parking linijeNačelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, potpisali su Ugovor o prenosu prava suvlasništva na zemljištu Općine Novo Sarajevo u korist Kantona Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja, kao suinvestitora izgradnje podzemne garaže u ulici Kolodvorska.

U svom obraćanju općinski načelnik Nedžad Koldžo, istakao je da je radi o značajnom koraku u realizaciji ranije potpisanog Sporazuma sa Ministarstvom saobraćaja KS o regulisanju međusobnih prava i obaveza na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže u ulici Kolodvorska, na području MZ „Željeznička". Na ovaj način su se stekli uslovi za izdavanje građevinske dozvole, za koju je preduslov bilo definisanja prava vlasništva zemljišta, te će se moći i pristupiti izgradnji podzemne garaže u blizini objekta Hitne pomoći.

Ministar Mujo Fišo naglasio je da je Vlada Kantona Sarajevo obezbjedila sredstva za izgradnju, kako bi se riješio problem saobraćaja u mirovanju i zadovoljile potreba građana općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo, a po dobivanju građevinske dozvole proceduru javne nabavke provest će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Radi se o javno – javnom partnerstvu u realizaciji projekta, što znači da će se sav prihod dijeliti u skladu sa ulogom, te će se direktno investirati u saobraćajnu infrastrukturu.

Podzemna garaža na dvije etaže kapaciteta 230 parking mjesta će biti izgrađena na građevinskoj parceli površine od 1980 m2.

Početna investiciona vrijednost ulaganja u izgradnju podzemne garaže iznosi oko 3.000.000 KM, Općina Novo Sarajevo ulaže zemljište u tržišnoj vrijednosti od 1.500.000 KM, dok Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja investira u izgradnju podzemne garaže iznos od oko 2.000.000 KM.

(sa-c.net)


02 koridor_5C_dionica_klopce_donja_gracanica_09.11.2017Iako su izmjene seta zakona o akcizama u primjeni već više od mjesec, za cestogradnju u FBiH još nije izdvojena niti jedna marka. Kako saznajemo, Javno preduzeće Autoceste su čak ostale i bez novca kojeg su na osnovu naplaćenih akciza dobijali prije usvajanja izmjena ovog zakona.

Vlada FBiH je stavila van snage raniju odluku o raspodjeli novca od akciza na osnovu koje se ovaj novac uplaćivao prije izmjena Zakona o akcizama. Međutim, još nije donesena odluka o raspodjeli na osnovu usvojenih izmjena Zakona o akcizama, tako da JP Autoceste FBiH uopće ne dobija novac iz ovog izvora.

Iz Vlade FBiH nam je rečeno da ovu odluku treba pripremiti Ministarstvo finansija FBiH, te da prijedlog ove odluke još iz Ministarstva nije došao u Vladu na usvajanje.

Na ovaj način je ministarstvo na čijem je čelu Jelka Milićević, po svoj prilici, pronašlo novi model blokiranja cestogradnje.

Iz JP Autoceste su nam rekli da je trenutno spremno 15 projekata za gradnju. Od tog broja, 13 ih je na čekanju, od čega se 11 odnosi na izgradnju dionica na Koridoru Vc, a dva na gradnju brzih cesta. Ukupna vrijednost ovih projekata koji su na čekanju je veća od milijardu maraka. Od 11 dionica na Koridoru Vc, samo jedna čeka na saglasnost Evropske investicijske banke (EIB), a ostalih 10 su na čekanju zbog Vlade FBiH, odnosno Federalnog ministarstva finansija, koji treba da donesu odgovarajuće odluke.

Prema informaciji koju smo dobili iz JP Autoceste FBiH trenutno su u toku samo dva tendera i to za dionicu Buna-Počitelj vrijednu oko 80 miliona KM, te Vraca - Donja Gračanica, koja je vrijedna oko 120 miliona KM. Izgradnja ovih dionica finansirat će se dijelom od granta Investicionog fonda za Zapadni Balkan (IFZB), a dijelom od kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

"Tenderi koji su spremni ili su već objavljeni, ali su na čekanju već godinu do potpisivanja ugovora o zajmu su: Kvanj – Buna, kojeg će finansirati EIB u vrijednosti od oko 200 miliona KM, Ponirak – Vraca, kojeg također finansira EIB sa oko 100 miliona KM i IFZB sa blizu 40 miliona maraka, Vranduk – Ponirak kojeg finansira OPEC-ov fond OFID sa blizu 100 miliona, te Nemila – Vranduk kojeg finansira kuvjatski fond KFAED sa više od 70 miliona KM. Osim toga, postoje i tenderi koji već godinu dana čekaju na saglasnost Vlade FBiH da bi bili objavljeni, a odnose se na dionice Mostar Sjever - Mostar Jug i Tunel Prenj" – rečeno nam je u Press službi JP Autoceste FBiH.

Prema njihovim navodima postoje i tri dionice za koje su pripremljeni tenderi, ali je prije njih potrebno dobiti saglasnost od EBRD-a i EIB-a. Međutim, ove banke ne mogu dati svoju saglasnost prije nego domaće vlasti pokrenu inicijativu za zaduživanje. Radi se o dionicama Tarčin - Ivan, za koju novac, u iznosu od oko 100 miliona maraka osigurava EIB. Isti iznos novca osigurava EBRD za izgradnju tunela Ivan, a ove dvije banke zajedno su planirale izdvojiti i još oko 360 miliona KM za izgradnju dionice Poprikuše - Nemila.

"Za dionicu Počitelj – Zvirovići raspisat će se ponovljeni tender, ali se trenutno čeka na saglasnost EIB-a. Za pripremu tendera za dionicu Doboj jug – Poprikuše, koja će se graditi po modelu koncesije, konsultant IFC čeka na saglasnost Vlade FBiH" – dodaju iz Autocesta FBiH.

Dionice brzih cesta, za koje je također spremna dokumentacija, su Lašva - Nević Polje i tunel Hranjen prema Goraždu.

"Za projekat Lašva – Jajce, odnosno prvu fazu Lašve – Nević Polje, čeka se na raspodjelu prihoda od akciza od Vlade FBiH. Za tunel Hranjen čeka se na raspodjelu dobiti od BH Telecoma" – saopćeno nam je iz JP Autoceste FBiH.

Kako saznajemo, za tunel prema Goraždu novac se već nalazi na računu, ali Vlada FBiH još nije donijela odluku o njegovoj raspodjeli, dok za novac dobijen naplatom klirinškog duga Rusije prema BiH, koji je također trebao biti korišten za gradnju dionice Lašva - Nević Polje, postoje informacije da je navodno već potrošen za druge namjene.

"Projekti koji su ranije čekali na pozitivno mišljenje Ministarstva finansija FBiH su dobili to mišljenje i proslijeđeni su Ministarstvu finansija BiH, s obzirom da bi ministar Vjakoslav Bevanda trebao biti potpisnik ugovora o zajmu. Sada se ta procedura "razvlači" u državnom Ministarstvu finansija, prikupljaju se potrebna mišljenja i slično. Uglavnom, malo je vjerovatno da će ti tenderi biti i raspisani u skorije vrijeme" – napomenuli su naši izvori.

Osim toga, Vlada FBiH još nije usvojila Poslovni plan JP Autoceste, koji je pripremljen još krajem prošle godine, a koji predstavlja osnovu za zaduživanja i planiranje izgradnje i bez njegovog usvajanja nije moguće raspisati tendere za izgradnju. Kako su nam kazali naši izvori, dionice Tarčin - Ivan i tunel Ivan uopće nisu uvršteni u listu projekata koji će se graditi, iako je novac za njih osiguran prije godinu.

(Faktor.ba)


spomen obiljezje_ljiljan_opstina_centarU prostorijama Općine Centar održana je prezentacija idejnog projekta spomen-obilježja „Ljiljan".

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici nadležnih općinskih službi predvođeni načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, njegovi savjetnici kao i predstavnici boračkih organizacija sa Centra. Autori idejnog projekta iz firme „Arting BH" d.o.o. Sarajevo su ovom prilikom prezentovali tri moguća rješenja budućeg spomen-obilježja koje je naručila Općina Centar.

"Kompleks spomen-obilježja se sastoji od centralnog dijela sa spomenikom u obliku ljiljana i okolnog platoa sa mobilijarom te pristupnih stepenica. Kod sva tri predložena rješenja spomenik u obliku ljiljana je visine 20 metara, koji će biti izgrađen od armiranog betona ili čelične konstrukcije sa oblogom od aluminijskih kompozitnih panela. Urađeni su statički proračuni kontrole stabilnosti na djelovanje vjetra i snijega te na seizmičke potrese. Također je idejnim rješenjem predviđeno da u podnožju spomen-obilježja bude napravljeno mjesto, u obliku otvorene knjige, za odavanje počasti šehidima i poginulim borcima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine i grada Sarajeva", objasnio je Agim Papraniku, direktor firme „Arting BH" d.o.o. Sarajevo.

Nakon prezentacije idejnog projekta načelnik Ajnadžić je kazao da je općinska administracija razmotrila nekoliko prijedloga lokacija za izgradnju ovog spomen-obilježja.

"U narednom periodu će predstavnici Komisije Općinskog vijeća Centar za boračka pitanja i predstavnici boračkih organizacija sa Centra razmotriti ponuđena rješenja i dati svoj prijedlog finalnog rješenja spomen-obilježja. Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Centar će prikupiti sve prijedloge i kao zbirni materijal proslijediti Općinskom vijeću Centar na odlučivanje. Očekujem da ovaj materijal bude na aprilskoj, a najkasnije na majskoj sjednici Vijeća. U međuvremenu će Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove odrediti lokaciju za gradnju, a u ponudi su lokacije oko Zemaljskog i Historijskog muzeja, u Ulici Gorica kod broja 2, širi obuhvat oko gradskog porodilišta na Jezeru, te raskrsnica ulica Alipašina i Husrefa Redžića", kazao je Ajnadžić.

Izradu idejnog rješenja za spomen-obilježje „Ljiljan" je finansirala Općina Centar.

(sa-c.net)


07 osnovna_skola_sip_23.dec.2017U prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i ministar prof.dr. Elvir Kazazović potpisali su Anex II sporazuma o zajedničkom finansiranju izgradnje prve faze objekta osnovne škole na Šipu u 2018. godini kao i drugi ugovor o izvođenju radova, a na osnovu okvirnog sporazuma potpisanog 1. augusta 2017. godine sa direktorom firme Unigradnja d.d. Sarajevo Mustafom Durakovićem.

Ovaj višemilionski projekt zajedničkim sredstvima finansiraju Općina Centar i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kako je riječ o velikoj investiciji projekt se realizira u fazama.

Nakon provedene tenderske procedure za izvođača radova izabrana je firma Unigradnja d.d. s kojom je Općina sklopila Okvirni sporazum o izvođenju radova na izgradnji prve faze škole na Šipu. Ukupna vrijednost Sporazuma koji je sklopljen na period od četiri godine je 5.916.146,30 konvertibilnih maraka. Na osnovu pomenutog sporazuma potpisan je i prvi ugovor u vrijednosti 1.899.927 KM. Osim toga, Općina je ranije izdvojila 640.126,46 KM za naknadu za troškove uređenja zemljišta i 187.800 KM za naknadu za pogodnost zemljišta-rentu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u budžetu za 2016. godinu obezbijedilo 700 hiljada KM, a u 2017. godini 450 hiljada KM.

Današnjim potpisivanjem Anexa II sporazuma o zajedničkom finansiranju izgradnje prve faze objekta osnovne škole na Šipu u 2018. godini Općina se obavezala da izdvoji 400.000 KM, a Ministarstvo 500.000 KM. Ukupna vrijednost drugog ugovora o izvođenju radova iznosi 900.000 maraka.

Načelnik Ajnadžić je naglasio da ga raduje što se radovi odvijaju brže od ugovorenih rokova.

"Riječ je izuzetno važnom projektu za Općinu Centar. Sa izvođačem radova potpisan je Okvirni sporazum na period od četiri godine, a naša očekivanja su da bi radovi mogli biti završeni do kraja 2019. godine, odnosno mnogo prije okončanja zadatih rokova. Koristim priliku da upoznam ministra Kazazovića o dinamici pripremnih aktivnosti za početak gradnje objekta obdaništa „Razigrani dani" u Ulici Patriotske lige 46. Glavni projekat je završen, a revizija projekta je pri kraju. U narednih nekoliko dana očekujemo da revizija projekta bude dostavljena Općini nakon čega raspisujemo tender za izbor izvođača radova", istakao je Ajnadžić.

(sa-c.net)