LoginRegister
Home » News Archive » BiH News » Prioritet izgradnja mosta kod Svilaja, a ne kod Gradiske
A+ R A-
09-03-2015

Prioritet izgradnja mosta kod Svilaja, a ne kod Gradiske

Rate this item
(6 votes)

svilaj slavonski b

Izgradnja mosta na Savi kod Gradiške nije prioritet na Transevropskoj transportnoj mreži jer ne potpada pod kategoriju projekata od zajedničkog interesa EU na tačkama povezivanja sa susjednim zemljama, rečeno je "Nezavisnim" u Delegaciji EU u Sarajevu.

Za razliku od njega, most kod Svilaja na koridoru 5C potpada pod projekat od zajedničkog interesa jer je granični prelaz između BiH i Hrvatske na toj dionici definisan kao "ključna tačka graničnog prelaza", dok to granični prelaz kod Gradiške nije zato što je po jednom koridoru predviđen samo jedan granični prelaz kao "ključna tačka" između zemlje članice, u ovom slučaju Hrvatske, i BiH, koja to nije.

"Most kod Svilaja je definisan kao ključna tačka na cesti između Hrvatske i BiH. Na hrvatskoj strani most je moguće graditi sredstvima kojima Hrvatska raspolaže u okviru "CEF kohezionog fonda", što znači da se do 85% troškova može realizovati u okviru tih sredstava" - objasnio je Endi Mekgafi, portparol Delegacije EU.

Dodao je da bi BiH mogla računati da pokrije do 10% finansiranja iz pomenutog fonda kao zemlja nečlanica EU koja graniči sa zemljom članicom.

Druga činjenica da je most kod Gradiške na staklenim nogama je u odluci da je u kohezionim politikama i operativnim programima od 2014. do 2020. godine u okviru finansiranja veoma malo sredstava dodijeljeno za cestovne koridore.

"U pomenutom periodu veća pažnja posvećena je održivijim vidovima transporta poput željeznica, gradskog transporta i vodenih koridora, što je u skladu sa evropskim transportnim politikama" - rekao je Mekgafi.

Naveo je i da postoji velika lista cestovnih projekata, a da su, zbog ograničenih sredstava, projekti morali biti prioritizovani, zbog čega je most kod Gradiške završio na rezervnoj listi.

"S obzirom na to da su za Hrvatsku predviđena ograničena sredstva od 330 mil EUR, Hrvatska bi mogla odlučiti da iskoristi više domaćih sredstava za izgradnju preostalih saobraćajnica" - naveo je on.

Istakao je da je važno znati da finansijska sredstva EU u tom sektoru mogu obezbijediti samo dio ukupnih troškova, a s obzirom na to da granični prelaz kod mosta kod Gradiške nije označen kao "ključna tačka", bilo bi moguće iskoristiti samo 10% sredstava za pokrivanje troškova na hrvatskoj strani.

Iz "Autoputeva RS" su rekli da ostaju pri svim svojim ranijim stavovima u kojima i dalje izražavaju nadu da će Hrvatska ispuniti svoje obaveze i finansirati polovinu mosta kod Gradiške u visini do 20 mil EUR i pristupne saobraćajnice kojima bi autoput Banja Luka - Gradiška bio spojen sa autoputem Zagreb - Beograd.


(Nezavisne novine)