LoginRegister
Home » News Archive » BiH News » Grad Sarajevo apeluje: Zastititi Bijelu tabiju
A+ R A-
22-04-2015

Grad Sarajevo apeluje: Zastititi Bijelu tabiju

Rate this item
(5 votes)

bijela tabija sa-c.net

Predstavnici Grada Sarajeva s predstavnicima Rada obišli su Bijelu tabiju na inicijativu gradonačelnika Ive Komšića, kako bi dogovorili i zajednički poduzeli konkretne mjere u cilju zaštite ovog kulturno-historijskog spomenika.

Na ovom lokalitetu građani Sarajeva odlažu flaše, papire, kese, građevinski šut,  reflektori su razbijeni, dok su zidovi ove utvrde, išarani grafitima.

I Baruthana, koja se nalazi u neposrednoj blizini Bijele tabije, prepuna je građevinskog otpada.

Gradska uprava ne samo da je do sada izdvojila preko milion KM za arheološka istraživanja i obnovu ovog vrijednog spomenika, već je poduzimala i konkretne mjere u cilju njegove zaštite.

Tako je 2007. finansirala postavljanje metalne zaštitne ograde sa ulaznom kapijom, koja je otuđena nakon pet godina.

Kako je ovaj prostor ostao potpuno neobezbijeđen, Gradska uprava je odmah poduzela aktivnosti na izradi i postavljanju nove zaštitne drvene ograde sa ulaznom kapijom.

Međutim, ni ta zaštitna ograda nije dugo opstala. Otuđena je i tabla sa upozorenjem - Zabranjeno odlaganje otpada.

U više navrata je komunalno preduzeće Rad na inicijativu Gradske uprave, očistilo ovaj prostor od divljih deponija.

Predstavnici Grada su zajedno s Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskih spomenika Sarajevo slali dopise i policiji da poduzmu zakonom predviđene mjere kako bi se ovaj spomenik zaštitio.

I ovaj put kompleks Bijele tabije ponovo će se očistiti.

Međutim, u cilju obezbjeđenja spomeničkog blaga grada Sarajeva, neophodno je da se svi nadležni aktivnije uključe i poduzmu najenergičnije mjere na suzbijanju ove pojave.

Grad Sarajevo apeluje i na građane da se s više ekološke svijesti, poštovanja prema svojoj historiji, odgovornosti brinu o svom okolišu, posebno o kulturno-historijskom naslijeđu kao što je Bijela tabija.

(Oslobođenje/foto:sa-c.net)