LoginRegister
Home » News Archive » Economy News » Zbog nedostatka novca upitna Trebevicka zicara i EYOF
A+ R A-
14-07-2015

Zbog nedostatka novca upitna Trebevicka zicara i EYOF

Rate this item
(5 votes)

sarajevo d zeger

Nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH od 19. maja 2014. godine, Grad Sarajevo je u potpunosti ostao bez finansiranja sredstvima javnih prihoda.

Kanton Sarajevo prestao je uplaćivati do tada svojim Budžetom utvrđene tranše za Grad, koje je za tu namjenu dobijao od Federacije BiH, a pitanje direktnog finansiranja Grada Sarajeva nije riješeno kroz odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Navedenim postupanjem FBiH, Grad Sarajevo je ostao jedina jedinica lokalne samouprave na području Federacije BiH koja nije uvrštena u direktnu raspodjelu javnih prihoda, čime je ostao u cijelosti bez finansiranja i mogućnosti da izvršava nadležnosti iz svog samoupravnog djelokruga.

KS trebao nastaviti uplaćivati novac

"S druge strane, službeni stav i tumačenje FBiH i Federalnog ministarstva finansija, iznesen iz izvještaja o javnoj raspravi na izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i službenog dopisa Federalnog ministarstva finansija upućenog gradonačelniku Sarajeva 26. juna 2014. godine, je kako KS treba nastaviti izvršavati svoju obavezu finansiranja Grada Sarajeva u pripadajućem transferu (grantu) kao i do sada, s obzirom na to da neuvrštavanjem Grada Sarajeva u direktnu raspodjelu i zadržavanje pondera 2 za KS prilikom izračuna pripadajućeg koeficijenta Kantonu Sarajevu i dalje u njegovim pripadajućim prihodima ostaje i dio prihoda koji trebaju biti raspoređivani Gradu Sarajevo za potrebe njegovog finansiranja" - kazali su iz Odjeljenja za odnose s javnošću Grada Sarajevo.

Međutim, uprkos navedenom, KS od dana stupanja na snagu navedenog federalnog zakona ne finansira Grad Sarajevo uprkos činjenici da je Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu bilo predviđeno finansiranje funkcija Grada Sarajeva putem tekućeg transfera u iznosu od 5.241.100 KM. Kako ističu iz Gradske uprave, KS je iz navedenog transfera Gradu doznačio samo iznos tranše u visini od 2.969.557 KM, kao iznos dospio zaključno s danom stupanja na snagu federalnog zakona.

"Dug Kantona Sarajevo prema Gradu Sarajevo za period od 19. maja 2014. godine do 31. decembra 2014. godine iznosi 2.271.543 KM, dok za period od 01. januara 2015. godine do 31. marta 2015. godine iznosi 1.310.277 KM, što je u konačnom zbiru 3.581.820 KM. KS je u obavezi da i kroz svoj Budžet za 2015. godinu predvidi dalje finansiranje Grada Sarajeva s obzirom na to da je prema tumačenju FBiH i resornog federalnog ministarstva finansija u obavezi i dalje to činiti. Posebno je vrijedno istaknuti kako je ova gradska administracija na čelu sa gradonačelnikom Ivom Komšićem od momenta usvajanja spornih izmjena i dopuna federalnog zakona i prestanka finansiranja Grada Sarajeva od KS poduzela niz pravnih mjera usmjerenih ka relevantnim nivoima vlasti i instituciji Visokog predstavniku BiH, a sa ciljem što skorijeg rješavanja pitanja finansiranja Grada" - kazali su za Klix.ba.

Grad će tužiti Kanton Sarajevo

Na 27. sjednici održanoj 24. juna ove godine gradski vijećnici su, na prijedlog Administrativne komisije, usvojili zaključak kojim se zadužuje nadležni organ Grada Sarajeva da pokrene tužbu protiv KS za izmirenje svih obaveza iz Budžeta KS Gradu Sarajevu. Istakli su kako je budućnost ove institucije neizvjesna, a samim tim i realizacija infrastrukturnih projekata čiji je nosilac Grad Sarajevo. Pod tim se misli na projekte Trebevićka žičara, biciklistička staza, signalizacija za slijepe i slabovidne osobe, kao i sam "Evropski omladinski olimpijski festival" - EYOF 2017.

"Ističemo da od stabilnog i održivog finansiranja Grada Sarajeva, kao glavnog grada države BiH, glavnog grada FBiH, sjedišta Kantona i jedinice lokalne samouprave (na koju se u punom kapacitetu primjenjuje Evropska povelja o lokalnoj samoupravi) zavisi ne samo ostvarivanje njegovog samoupravnog djelokruga i ispunjenje preuzetih obaveza, već i realizacija niza značajnih infrastrukturnih projekata čiji je nosilac upravo Grad Sarajevo, a koji projekti su od značaja i za sam KS kao i Federaciju BiH. Kao što je poznato, Grad Sarajevo je suorganizator i EYOF-a 2017, kao najznačajnijeg sportskog događaja nakon Sarajevske olimpijade koji predstavlja jedinstvenu priliku za promociju države i razvoj privrednih i turističkih kapaciteta cjelokupne sarajevske regije. Finansijski kolaps glavnog grada neminovno će, između ostalog, imati za posljedicu nemogućnost održavanja Festivala, a bit će dovedena u pitanje i dalja realizacija infrastrukturalnih projekata Grada i davanje značajne podrške nizu kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija u gradu Sarajevu i BiH, a koje je Grad dugi niz godina finansirao i na taj način doprinosio kako njihovoj afirmaciji tako i afirmaciji međunarodnog imidža grada Sarajeva i države BiH" - kazali su nam iz Gradske uprave.

Grad Sarajevo se trenutno finansira samo od prihoda od poreza na promet nepokretnosti i prava (svaka gradska općina daje 30% od ukupnog iznosa) i prihoda od komunalne takse (svaka gradska općina daje 15% od ukupnog iznosa), što je, ističu iz ove institucije, nedostatno za funkcioniranje Grada.

Informacija o mogućem otkazivanju EYOF-a 2017 već je objavljena ranije u medijima. Iz Olimpijskog komiteta nisu potvrdili da je došlo do otkazivanja, ali rečeno je da će vjerovatno BiH i Turska zamijeniti godine domaćina, odnosno da će u Turskoj biti održan 2017. godine, a u BiH 2019. godine.

(biznis.ba)