LoginRegister
Home » News Archive » Economy News » Utvrdjen Prijedlog ugovora o zaduzenju kod EBRD-a za nove dionice na Koridoru 5C
A+ R A-
10-12-2015

Utvrdjen Prijedlog ugovora o zaduzenju kod EBRD-a za nove dionice na Koridoru 5C

Rate this item
(6 votes)

koridor 5c radovi

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (Projekt Koridor 5C 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 80 mil EUR s rokom otplate zajma od 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda i povoljnu EURIBOR kamatu.

Zajam će se se koristiti za izgradnju autoceste na poddionici od Bune do Počitelja u dužini od 7,2 km te izgradnju autoceste na poddionici između Donje Gračanice i tunela Zenica, koji je nastavak dionice Klopče – Donja Gračanica, uključujući petlju Zenica Sjever zajedno s mostom preko rijeke Bosne i spojnom cestom od petlje do regionalnog puta u dužini od 3,9 km.

Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a korisnik zajma je javno poduzeće "Autoceste FBiH". Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2019. godine. Za ovaj projekt biće osigurano i vlastito finansiranje neophodno za završetak projekta u iznosu od oko 16,2 mil EUR za eksproprijaciju i projektiranje.

Ministarstvo finansija i trezora dostaviće Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika sa strane BiH predložen je ministar finansija i trezora.

(eKapija.com)