LoginRegister
Home » News Archive » BiH News » Sta donosi nova uredba o uredjenju gradilista u FBiH?
A+ R A-
02-02-2016

Sta donosi nova uredba o uredjenju gradilista u FBiH?

Rate this item
(4 votes)

construction works

Prijedlogom Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je donijela uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu te sudionicima u građenju.

Valjana dokumentacija

Uredbu je bilo nužno donijeti jer je Stručni odbor za poslove ocjene valjanosti dokumentacije, nužne za izdavanje ovlasti za obavljanje djelatnosti projektiranja i nostrifikacije investicijsko-tehničke dokumentacije za građevine i zahvate, iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, koji ocjenjuje valjanost dokumentacije, predložio Federalnom ministarstvu donijeti odgovarajuća rješenja kako bi nedostaci bili otklonjeni.

U cilju otklanjanja nedostataka utvrđenih po ranijim revizijskim izvješćima, uz ostalo, trebalo je pojačati stručni dio, ali i skratiti vrijeme trajanja žalbi.

U obrazloženju stoji kako je nužno omogućiti sudjelovanje širem krugu stručnjaka s liste u radu stručnih odbora za ocjenu ispravnosti dokumentacije, potrebne za izdavanje ovlasti pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti projektiranja i građenja iz nadležnosti Federacije BiH s liste koja se utvrđuje na temelju javnog poziva.

Tako se, umjesto dosadašnjeg stručnog odbora, uvode i članovi tehničkih osoba Stručnog odbora za poslove ocjene valjanosti dokumentacije nužne za izdavanje ovlasti za obavljanje djelatnosti građenja te izvođenja radova. Federalni ministar prostornog uređenja posebnim aktom utvrđuje visinu troškova postupka izdavanja, odnosno produljenja, izmjene ili dopune odluke o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova projektiranja, kao i za rad članova stručnih odbora i tehničkih osoba odbora.

Kraći rokovi

Troškove postupka, kao i ranije, snosi podnositelj zahtjeva.

Prema ranijoj uredbi, odluku o oduzimanju ovlasti donosi Federalno ministarstvo, što je ostalo i u novoj uredbi, ali se značajna izmjena odnosi na rokove.

Tako je u staroj uredbi stajalo:

“Pravna osoba kojoj je ovlast oduzeta ne može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlasti u roku od godinu dana od dana donošenja odluke o oduzimanju ovlasti”, dok je novom uredbom to vrijeme skraćeno na tri mjeseca.

Kao i prije, i u novoj uredbi stoji kako je u slučaju donošenja odluke o oduzimanju ovlasti investitor dužan prekinuti radove dok se postupak ne okonča.

(Večernji list)