LoginRegister
Home » News Archive » Infrastructure News » Cetverogodisnji plan: U regionalne ceste TK-a bit ce ulozeno 17 miliona KM
A+ R A-
12-12-2016

Cetverogodisnji plan: U regionalne ceste TK-a bit ce ulozeno 17 miliona KM

Rate this item
(2 votes)

cesta izgradnja_023

Planom rada Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu predviđen utrošak finansijskih sredstava za izvođenje radova na rekonstrukciji, izgradnji, rehabilitaciji i sanaciji regionalnih cesta i objekata na njima na području Tuzlanskog kantona u iznosu 4.95 miliona KM, dok je za period od tri naredne godine ( za 2018., 2019., i 2020. godinu ) planiran utrošak 12,1 milion KM.

Analizom postojećeg stanja regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona evidentno je da postoje regionalne ceste sa makadamskim - tucaničkim kolovoznim zastorom u dužini od 25,52 km. Više od 30 % od ukupno postojećih regionalnih cesta ima asfaltni kolovozni zastor samo u jednom sloju sa prosječnom debljinom od sedam centimetara, a imamo i regionalne ceste na kojima je asfaltni kolovozni zastor  rađen prije 1990. godine.

Na cestama kojima upravlja Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona postoji značajan broj saobraćajnica na kojima ukupna širina iznosi 5,50 m, čije krivine nezadovoljavaju sadašnje uslove za odvijanje saobraćaja, dok neki djelovi na regionalnim cestama imaju nagibe i do 20 posto.

U skladu sa Srednjoročnim planom i programom u narednom četvorogodišnjem periodu koji je nedavno usvojila Vlada TK planirano je slijedeće:

- Radovi na rekonstrukciji regionalnih cesta treba da iznose u dužini 13,580 km (što iznosi 4,20 % od ukupne regionalne mreže cesta na području Tuzlanskog kantona),

- Radovi na rehabilitaciji regionalnih cesta traba da iznose u ukupnoj dužini 6,410 km (što iznosi 2,00 % od ukupne mreže regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona),

- Radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji mostova predviđena su 2 mosta,

- Pretvaranje makadamskog kolovoznog zastora u asfaltni kolovozni zastor u ukupnoj dužini 3,7 km (što iznosi 1,16 % od ukupne regionalne mreže cesta na području Tuzlanskog kantona),

- Regionalna cesta R-459 „Tuzla-Dokanj-Šibošnica-Čelić“ koja ima trenutno makadamski kolovozni zastor sa dužinom 5,20 km, predviđeno je da do kraja 2020. godine bude urađen asfaltni kolovozni zastor u dužini od 3,7 km, što će dovesti do toga da imamo brže i bolje povezivanje sa općinom Čelić i Brčko Distriktom, odnosno sa susjednim zemljama,

- Smanjenje makadanskog kolovoznog zastora što u odnosu na sadašnjih 25,52 km iznosi manje za 3,7 km, tako da na kraju 2020. godine regionalnih cesta sa makadamskim kolovoznim zastorom imaćemo u ukupnoj dužini 21,8 km (25,52 – 3,7 = 21,8 km),

- Poboljšanje asfaltnog kolovoznog zastora na mreži regionalnih cesta izradom sa dva sloja asfalta, odnosno bitonosivim slojem (BNS) i habajućim slojem od asfalt betona (AB) koje je predviđeno za više od 5 %, odnosno smanjenje regionalnih cesta sa izvedenim jednim slojem (BNS) koje je do sada bilo preko 30 % na manje od 25 % u posmatranom vremenskom periodu do 2020. godine,

- Povećanje širine asfaltnog kolovoza koje na pojedinim regionalnim cestama sada iznosi 4,00 m. Navedenim aktivnostima planira se izgradnja novog asfaltnog kolovoza koji će se raditi sa dvije saobraćajne trake širine od po 3,00 m, tako da ukupna širina asfaltnog kolovoza iznosi 6,00 m, Produžavanje eksploatacionog vijeka na postojećim regionalnim cestama,

- Poboljšavanje vozno - dinamičkih i bezbjednosnih uslova za odvijanje saobraćaja na mreži regionalnih cesta na području TK, Poboljšanje kvalitete cestovnih objekta, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama na mreži regionalnih cesta na području TK.

JU Direkcija regionalnih cesta TK upravlja mrežom regionalnih (kantonalnih) cesta u ukupnoj dužini od 318,20 km.

(Tuzlainfo.ba)