LoginRegister
Home » News Archive » Other News » Saburina kuca - dragulj u srcu Starog Grada
A+ R A-
11-01-2017

Saburina kuca - dragulj u srcu Starog Grada

Rate this item
(3 votes)

03 saburina_kuca_starigrad.ba

Saburina kuća je jedan od rijetkih sačuvanih primjera stambene arhitekture osmanskog perioda u Sarajevu. Prvobitno je bila izgrađena kao stambeni kompleks koji se sastojao od više objekata: haremluka (ženska kuća) i selamluka (muška kuća), uz koji se nalazila velika štala. Svaki od ovih objekata, haremluk i selamluk, imali su po dvije avlije. Danas je od čitavog kompleksa Saburine kuće ostao samo jedan objekat, tzv. muški dio sa dvorištem.

Nakon restauracije ovog dijela enterijer je ostao originalan, a korištene su posebne metode da bi se sačuvao originalni izgled i blago arhitekture. Da bi se došlo do izvornog izgleda plafona i zidova na spratu primijenjene su specijalne metode čišćenja boje.

Svaki uništeni dio enterijera zamijenjen je drugim od istog materijala i istog načina obrade, tako da je sačuvano sve što se moglo.

Hajat, mutvak, divanhana sa kamarijom

Saburina kuća izgrađena je prema karakterističnoj stambenoj arhitekturi XVII i XVIII stoljeća. Iz avlije se dolazi u poluotvoreni prostor zvani hajat, koji se nalazi u prizemlju objekta. Hajat je otvoren sa zapadne strane, i na toj strani se nalazi drvena ograda koja na pojedinim dijelovima ima lukove koji se završavaju ispod stropa. Iz hajata se ulazi u jednu veću prostoriju koja se naziva halvat i manju prostoriju zvanu mutvak (kuhinja).

Sprat Saburine kuće čine divanhana sa kamarijom, prostorija zvana čardak-ćošak i jedna manja prostorija zvana kahve-odžak. Kuća je građena od tradicionalnih materijala – kamena, drveta i čerpića.

Ko su bile Sabure?

Najstarije Sabure su bili braća Hadži Mehmed i Hadži Sulejman. Hadži Mehmed je umro prije 1769. godine. Hadži Mehmed je imao pet sinova: Hadži Mustafu, Begu Ibrahimagu, Hadži Smaila, Saliha i Hadži Abdulaha. Braća Hadži Mustafa i Bego Ibrahim-aga su naslijedili očevu radnju i bili su suvlasnici, skupa sa stricem Hadži Sulejmanom, čitave imovine porodice Sabura. Nakon smrti Hadži Mustafe, napravljen je popis i cjelokupna imovina je procijenjena na 9.612.938 akči ili 400.533 groša. Osim kuće, bašte i mlina imali su još jednu baštu u Medresetima, magazu u Tašlihanu, dućan sa magazom kod Careve ćuprije, dućane, magaze, kao i zemlju i zgrade u selima oko Sarajeva. Posljednji muški potomak porodice Sabura bio je Hadži Ibrahim-aga koji je umro 1867. godine, a njegova kćerka Hasiba je posljednji potomak, koja je umrla 1905. godine. Saburina kuća je mirazom došla u posjed porodice Žiga. Danas je u vlasništu Općine Stari Grad Sarajevo.

U Saburinoj kući moguća su vjenčanja, snimanja, fotografisanja

Načelnik Općine donio je 2015. godine Uputstvo kojim su je utvrđen način iznajmljivanja objekta “Saburina kuća”. Unutrašnji prostor kuće može se koristiti za potrebe snimanja određenih programa (vjerskih, kulturnih, zabavnih i sl.), za potrebe obavljanja određenih fotografisanja, photo-shootinga, snimanja kataloga, modnih i drugih editorijala, za potrebe snimanja (fotografisanja) vjenčanja, odnosno fotografisanja (foto-album) mladenaca, za sklapanje brakova. U prostoru može istovremeno boraviti maksimalno 50 (pedeset) osoba. Uputstvom je definisano da se objekat “Saburina kuća” za navedeno može koristiti samo ukoliko se sadržajem neće narušavati izgled i imidž objekta, a za iznajmljivanje prostora plaćaju se naknade.

(sa-c.net/foto:starigrad.ba)