27-01-2017

Zavrsen projekat iluminacije Starog grada Blagaj

Rate this item
(9 votes)

stari grad_blagaj_iluminacija

Agencija "Stari grad" Mostar realizovala je projekat "Iluminacija Starog grada Blagaj" (Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara, u okviru kojeg je postavljeno 15 LED reflektora u vidu rasvjete iznad zidina, protivprovalni sistem, kao i videonadzor za zaštitu reflektora.

Nakon sprovedenog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev) za radove na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada)", potpisan je ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem "Amitea" d.o.o. Mostar. Vrijednost radova je 33.797,79KM (sa PDV-om). Nadzor nad izvođenjem radovana predmetnom projektu je obavljala IGH d.o.o. Mostar u vrijednosti od 1.490,00KM (sa PDV-om).

S obzirom da se u završnoj fazi radova došlo do saznanja da je potrebno izvršiti dodatne radove koji nisu bili obuhvaćeni prvobitnim ugovorom, a radi dosljednog izvršenja radova, pokrenuta je procedura pregovaračkog postupka bez obavještenja sa izvođačem. Ugovor je potpisan 26.12.20216. godine, a vrijednost dodatnih radova iznosi 4.526,64 KM (sa PDV-om).

U skladu sa okončanom situacijom, izvedeni su slijedeći radovi: svjetiljke-nabava i ugradnja LED reflektora, mjerenja, atesti i podešanja, zaštita-video nadzor, te zaštita-protivprovala. U sklopu dodatnih radova urađena je zaštita-video nadzor, zaštita-protivprovala, kao i radovi na osposobljavanju ADSL mreže.

Radovi na projektu  "Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada)" u Blagaju kod Mostara su završeni 28.12.2016. godine.

Komisija za pregled izvršenih radova, sastavljena od predstavnika investitora, nadzora i izvođača je 30.12.2016. godine izvršila pregled radova i konstatovala da su svi radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uslovima, prema projektu u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za oèuvanje nacionalnih spomenika BiH i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, te da se isti mogu primiti od strane investitora.

Inače, ova srednjovjekovna utvrda je nacionalni spomenik BiH i kao takav veoma posjećena turistička lokacija koja je sada dobila i 'noćnu ljepotu' koja je vidljiva i sa velike udaljenosti kada se prilazi Blagaju.

Sredstva za ovaj projekt u iznosu od 30.000 maraka obezbijedilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, dok je 5. 000 maraka osiguralo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Sredstva za dodatne radove u iznosu od 4.526 maraka obezbijedilo je Federalno ministarstvo kulture i sporta.

(Akta.ba)


back to top