LoginRegister
Home » News Archive » Infrastructure News » Usvojen Prostorni plan i amandmani Vlade FBiH u vezi sa Koridorom Vc
A+ R A-
10-02-2017

Usvojen Prostorni plan i amandmani Vlade FBiH u vezi sa Koridorom Vc

Rate this item
(2 votes)

autoput izgradnjaDom naroda Parlamenta FBIH usvojio je većinom glasova Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na Koridoru Vc" uključujući amandmane koje je predložila Vlada FBiH koji se tiču trase Koridora Vc.

Također, na sjednici je usvojen zajednički prijedlog zaključaka koje su predložili klubovi Hrvata i Bošnjaka.

Ovim zaključcima zadužuju se Vlada Federacije BiH, nadležna ministarstva i JP Autoceste FBiH da iz sredstava ostvarenih optimizacijom trase koridora Vc na dionici Konjic (petlja Ovčari) - Mostar Sjever predvide i planiraju optimizaciju, modernizaciju i ubrzanje cestovnog prometa osiguranjem najpovoljnijeg priključka na trasu Autoceste koridora Vc sa završnom petljom u općini Jablanica i to za općine iz pravca Jablanica-Prozor Rama-Gornji Vakuf-Uskoplje-Bugojno-Donji Vakuf -Jajce, te iz pravca Tomislavgrad-Posušje-Jablanica kao i pravac Konjic istovremeno sa izvođenjem radova na tunelu Prenj.

Vlada FBiH se zadužuje da prati realizaciju plana, te dostavlja Parlamentu FBiH prijedloge evetualnih izmjena i dopuna.

Također, zadužuju se Vlada Federacije BiH, nadležna ministarstva i JP Autoceste FBiH da prate provedbu Prostornog plana u vezi sa koridorom Vc te da eventualne optimizacije koridora dostave u obliku izmjene Prostornog plana.

Inače, tokom rasprave šef hrvatskog kluba Tomislav Martinović najavio je da će njegov klub podržati Prijedlog prostornog plana.

"Podržavamo ono što je predloženo jer je to varijanta za koju postoji najveća vjerovatnoća da će biti prihvaćena i da će grad Mostar i njegovi stanovnici dobiti priliku da se nadaju da će sutra moći dobiti autocestu" – rekao je Martinović.

Njegov kolega iz kluba Tomislav Mandić rekao je da treba usvojiti predložena rješenja ali i obavezati predlagača da osigura dodatna istraživanja i usaglašavanja s lokalnim zajednicama.

Osman Ćatić, predsjednik Kluba Bošnjaka kazao je da je ovaj klub održao dvije tematske sjednice o ovom pitanju, te da je lično dva puta obišao teren.

"Razgovarali smo sa predstavnicima lokalne zajednice i Klub Bošnjaka je prihvatio zahtjeve koje smo dobili iz općina Jablanica, Prozor/Rama, Konjic, Tomislavgrad i Jajce, tako da smatramo da se postojeća magistralna cesta treba dići na viši nivo, a posebno kada je u pitanju priključenje u Konjicu" – kazao je Ćatić.

Kada je u pitanju trasa kod Mostara i Blagaja, Ćatić je rekao da je za Klub Bošnjaka prihvatljiv i prijedlog lokalne zajednice, odnosno alternativna trasa.

Delegati srpskog naroda, pretežno iz SDP-a i DF-a, bili su protiv predloženog dokumenta koji je danas usvojen, jednako kao i delegati ostalih. Oni su, uglavnom, iznijeli zamjerke da lokalna zajednica nije dovoljno konsultirana o ovom pitanju, zbog čega je, naveli su, trebalo ponovo organizirati javnu raspravu. Također, smatrali su da nisu zadovoljene sve potrebne procedure za razmatranje ovog dokumenta.

(Faktor.ba)