LoginRegister
Home » News Archive » Other News » Pocetak radova na ugradnji sigurnosnih sistema u Zemaljskom muzeju BiH
A+ R A-
22-02-2017

Pocetak radova na ugradnji sigurnosnih sistema u Zemaljskom muzeju BiH

Rate this item
(4 votes)

zemaljski muzej_bih_unutrasnjost_sa-c.net

Počeli su radovi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu na ugradnji sistema vatrodojave i videonadzora, koji predstavljaju dio aktivnosti projekta “Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu“, a za koji je sredstva donirao Specijalni fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH. Projekt u iznosu od 625.000,00 USD (1.070.000,00 konvertibilnih maraka), implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

Radovi su počeli u januaru, a očekuje se da će biti završeni do kraja februara 2017. godine. Radi se o aktivnostima koji su dio preventivne konzervacije objekata i cjelina, a koji podrazumijevaju mjere kojima se spriječava oštećenje objekata i kolekcija kao primarna intervencija.

Ova intervencija također uključuje i monitoring te ranu detekciju potencijalnih problema, a što se direktno rješava ugradnjom videonadzora na cijeli kompleks zgrade, kao i proširenje postojećeg sistema vatrodojave na paviljone odjeljenja arheologije i prirodnih nauka.

Projekat tehničke zaštite prema kojem će se izvoditi radovi, izradila je fima DSC d.o.o. Sarajevo; sistem videonadzora ugrađuje firma Securitas d.o.o. Sarajevo, a sistem vatrodojave firma Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo. Ukupna vrijednost radova je 134.509 konvertibilnih maraka.

Projekat primarne konzervacije ima za cilj spriječiti, zaustaviti ili usporiti propadanje muzejske građe uvođenjem visokih standarda zaštite i stvaranjem optimalnih uvjeta za njeno očuvanje.

Za 2017. godinu planirana je implementacija dijela aktivnosti na preventivnoj konzervaciji kompleksa Muzeja koja podrazumijeva osiguranje uvjeta sigurnosti kompleksa te aktivnosti u vezi sa restauracijom krovova na zgradama gdje su smještena odjeljenja za arheologiju i prirodne nauke, i restauraciju betonske balustradne ograde kompleksa.

Za ovu godinu planirani su i radovi na restauraciji zidnih i stropnih slika u Odjeljenju za prahistoriju. Aktivnosti koje će se provoditi u fazama, u trajanju od tri godine, poboljšat će prezentaciju i sigurnost muzejskih zbirki u svim paviljonima Zemaljskog muzeja.

(Akta.ba)