LoginRegister
Home » News Archive » Project News » Za kapitalne programe Opstina Centar usmjerila jos 10 miliona maraka
A+ R A-
18-05-2017

Za kapitalne programe Opstina Centar usmjerila jos 10 miliona maraka

Rate this item
(4 votes)

osnovna skola_sip_nikola_zicOpćinsko vijeće Centar Sarajevo na 10. redovnoj sjednici usvojilo je, na prijedlog općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, izmjene i dopune budžeta Općine Centar za 2017. godinu.

Prvobitno usvojeni ovogodišnji općinski budžet iznosio je 46.382.720 KM, a po rebalansu je 56.425.264 KM, što je do sada najveći iznos budžeta Općine Centar. Razlika ovih sredstava od oko 10 miliona konvertibilnih maraka je najvećim dijelom usmjerena na kapitalne programe u skladu sa opredjeljenjem da budžet središnje sarajevske Općine postaje sve više razvojni.

Tako je na budžetskoj stavki za obnovu i uređenje obrazovnih institucija u cilju poboljšanja uslova rada povećan iznos za gotovo milion maraka za veoma značajan projekt izgradnje zgrade osnovne škole u naselju Šip, pa je za tu namjenu sada osigurano 3.165.319 KM. Obezbijeđena su i sredstva u iznosu 523.519 maraka za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na Šipu za smještaj ''ruševinaca'', te 250.000 KM za projekt izgradnje stambenog objekta također na Šipu za interno raseljene i socijalno ugrožene porodice.

Osim toga, planirano je i 750.000 maraka za obnovu objekta potpuno devastiranog bivšeg obdaništa ''Razigrani dani'' u Ulici Patrotske lige kod broja 46, zatim 350.000 maraka za projekt Centar za zdravo odrastanje djece (objekt bivše Austrijske kuće), 210.000 KM za otvaranje Centra za pomoć porodicama djece sa posebnim potrebama u Ulici Valtera Perića, te 150.000 KM za novi zajednički Centar za zdravo starenje za općine Stari Grad i Centar (u zgradi ''Svetlosti''). Povećana su i sredstva za izgradnju podzemnog skloništa/garaže ispod igrališta FIS-a, pa je sada za tu namjenu planirano milion i 100.000 maraka.

Kad je riječ o infrastrukturnim projektima, obezbijeđena su dodatna sredstva za sanaciju klizišta (sada ukupno iznose 2,5 miliona), javnu rasvjetu (ukupno 300.000 KM), vodovod i kanalizaciju (ukupno 735.389 KM) te vodovod Nahorevo (ukupno 1,9 milion), gasifikaciju naselja Poljine, Kromolj, Nahorevo i Nahorevska brda (300.000 KM); izgradnju kružnih tokova na saobraćajnicama; izgradnju novih saobraćajnica: na lokalitetu Jagomir II (757.758 KM), kod porodilišta Jezero (500.000 KM) i između ulica Nedžada Mušića i Gornja Breka (1,4 milion), te biciklističke staze Alipašina ulica-Betanija (500.000 KM). Rebalansom budžeta povećana su sredstva za izgradnju ''ciciban'' igrališta na području općine Centar i sada iznose 350.000 maraka, kao i za izgradnju sportskih ploha sa 100.000 na 400.000 konvertibilnih maraka.

U okviru podrške mjerama aktivne politike zapošljavanja obezbijeđeno je 236.250 KM za dodjelu bespovratnih sredstava mladima za pokretanje vlastitog biznisa, 150.000 KM za sufinansiranje troškova doprinosa i poreza za godinu dana kao poticaj zapošljavanju mladih kod poslodavaca, te 150.000 KM za obuku za IT programere. Osim toga, u budžetu je planirano i 100.000 za podršku stambenom zbrinjavanju mladih, te 150.000 KM za sufinansiranje postavljanja termo fasada odnosno ''utopljavanja'' stambenih zgrada.

Takođe su obezbijeđena dodatna sredstva za pomoć socijalno ugroženim kategorijama (sada ukupno iznose milion i 225.000 KM) i boračku populaciju (ukupno 694.000 KM), podršku nevladinom sektoru (ukupno 457.100 KM), kulturu (ukupno 435.850 KM), sport (ukupno 496.500 KM), donacije zdravstvenim ustanovama (160.000 KM) i drugo.

(sa-c.net)