LoginRegister
Home » News Archive » Infrastructure News » Izgradnja kruznih tokova na magistralnoj cesti u opstinama Centar i Vogosca
A+ R A-
21-06-2017

Izgradnja kruznih tokova na magistralnoj cesti u opstinama Centar i Vogosca

Rate this item
(5 votes)

kruzni tokovi_sastanak_21_juni_centarOdržan je sastanak u Opštini Centar o izgradnji Prve transverzale i kružnih tokova na postojećoj magistralnoj cesti u Centru i Vogošći. Osim predstavnika Općine Centar, sastanku su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar saobraćaja KS Mujo Fišo , načelnik Općine Vogošća Edin Smajić te predstavnici zavoda za planiranje razvoja i za izgradnju Kantona Sarajevo, Javnog preduzeća „Ceste Federacije BiH“ i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, kao organizator ovog sastanka, je u uvodnom izlaganju objasnio da je radi što efikasnije realizacije ova dva projekta potrebno sagledati mogućnost da se finansijska sredstva kojima raspolaže Ministarstvo saobraćaja KS, a koja su namijenjena za eksproprijaciju zemljišta duž trase nove transverzale, iskoriste za izgradnju kružnih tokova u Centru i Vogošći.

"Završena je izrada glavnog projekta kružnog toka na Šipu i izmještanja dijela Alipašine ulice, kojeg je finansirala Općina Centar. Prema prvim procjenama, za izgradnju ove saobraćajne infrastrukture je potrebno oko 3,2 miliona KM. Također je nadležna općinska služba na ovoj dionici uradila parcelaciju zemljišta nakon čega slijedi eksproprijacija zemljišta. Uradili smo veliki dio posla ovog projekta i ne postoji nijedan objektivan razlog da sa njegovom realizacijom ne krenemo tokom ove godine", objasnio je Ajnadžić.

Općina Centar je urbanističku saglasnost za dionicu Prve transverzale na svom području uručila Zavodu za izgradnju koji je preuzeo obavezu izrade elaborata eksproprijacije duž planirane trase ove saobraćajnice. Direkcija za puteve KS će prikupiti kompletnu dokumentaciju prije raspisivanja javnog poziva za odabir izvođača radova na izgradnji Prve transverzale, dok će Javno preduzeće „Ceste Federacije BiH“, kao nadležna institucija, biti realizator projekta izgradnje kružnih tokova u Centru i Vogošći.

Premijer Konaković je kazao da Vlada KS shvata koliki je značaj ove saobraćajnice kao projekta primarne infrastrukture čija tehnička rješenja će doprinijeti normalizaciji saobraćaja. "U ovako velikom projektu trebamo definisati prioritete i ako je to izgradnja kružnih tokova u Centru i Vogošći na planiranoj trasi buduće Prve transverzale, što će u konačnici dovesti do normalizacije saobraćaja u ovom dijelu Kantona Sarajevo, apsolutno podržavamo inicijativu da prvo finansiramo izgradnju ovih kružnih tokova", kazao je Konaković.

Na području općine Centar planirana je izgradnja kružnog toka na Šipu sa izmještanjem dijela Alipašine ulice, dok su za područje Vogošće planirani kružni tokovi u Jošanici na vogošćanskoj petlji, kod hotela „Sunce“, na ulazu u industrijski kompleks te na Kobiljoj glavi. Stručnjaci iz JP “Ceste Federacije BiH“ su uradili glavne projekte za četiri kružna toka u Centru i Vogošći, koji će ući u sastav Prve transverzale, dok je projekt za Kobilju glavu u završnoj fazi izrade.

Ministar Fišo je također izrazio spremnost da sredstva namijenjena za eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje Prve transverzale mogu biti iskorištena za izgradnju kružnih tokova u Centru i Vogošći. Također je sugerisao da se paralelno vode procedure za izgradnju kružnih tokova i Prve transverzale.

Na sastanku je dogovoreno da početkom jula ove godine predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, Javnog preduzeća „Ceste Federacije BiH“ i općina Centar i Vogošća potpišu sporazum kojim bi se definisali uslovi finansiranja i obaveze svih učesnika u projektu izgradnje Prve transverzale i kružnih tokova na postojećoj magistralnoj cesti koja povezuje općine Centar i Vogošću.  

Sa obezbjeđenjem finansijskih sredstava JP „Ceste Federacije BiH“ može pokrenuti  proceduru odabira izvođača radova, dok bi paralelno sa ovim procesom nadležne službe Općine Centar završavale proceduru izdavanja građevinske dozvole. Stručna lica će odrediti prioritete kod izgradnje pomenutih kružnih tokova.

Za izgradnju Prve transverzale do sada je Vijeće ministara obezbijedilo 800.000 KM,  Vlada Federacije FBiH 20 miliona KM, Vlada Kantona Sarajevo 25 miliona KM, dok bi finansijski učestvovala također i Općina Centar.

(sa-c.net)