28-07-2017

U utorak pocinje izgradnja osnovne skole na Sipu

Rate this item
(12 votes)

5 osnovna_skola_sip_idejno_rjesenje_nikola_zic_a4aU utorak, 1. augusta 2017. godine u 11.30 sati u Ulici branilaca Šipa predstavnici Općine Centar Sarajevo i Kantona Sarajevo zajednički će ozvaničiti početak izgradnje objekta osnovne škole u naselju Šip.

Novi objekat osnovne škole na Šipu će biti izgrađen na osnovu idejnog projekta arhitekte Nikole Žica. U samom objektu će biti 16 učionica, od toga devet u prizemlju škole. Vanjske i unutrašnje učionice su povezane, kao i nastavni i zabavni dio koji neće biti u koliziji jedan sa drugim. Ovakvi uslovi će omogućiti djeci da razvijaju svoje sklonosti na adekvatan način.

U suterenu škole je planirana izgradnja skloništa u slučaju opasnosti, skladišta i podzemnih garaža. U prizemlju će, osim zajedničkih prostorija, biti smještena garderoba, prostorije za osoblje, kuhinja i trpezarija, kao i nastavne prostorije za mlađi uzrast, akvarijum i sportska dvorana. Na otvorenom su projektovane igraone i eko centar-staklenik. U visokom prizemlju je planirano da bude smještena galerija, akvarijum, biblioteka sa čitaonicom, nastavne prostorije za srednji uzrast, kabineti za upravu škole, kao i sportska dvorana. Na otvorenom je projektovan prostor za nastavu kao i igralište. Na spratu je planiran smještaj servisnih prostorija poput kotlovnice, radionice za praktičnu nastavu kao i kabineti za nastavu za starije uzraste i kabineti za psihologa i stomatologa. Na krovu je predviđena teleskop kupola sa svjetlarnikom kao i tehno centar. U projektu je vođeno računa da se omogući hendikepiranim osobama slobodan pristup svim prostorijama, kao i da se toaleti prilagode njihovim potrebama.

Izgradnju škole u narednom periodu zajednički će finansirati Općina Centar Sarajevo i Kanton Sarajevo.

(sa-c.net)


back to top