LoginRegister
Home » News Archive » Project News » Krece se u dalju restauraciju i rekonstrukciju Spomen parka na Vracama
A+ R A-
22-08-2017

Krece se u dalju restauraciju i rekonstrukciju Spomen parka na Vracama

Rate this item
(6 votes)

spomen-park-vraca-sarajevo

Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo objavio je oglas za izvođača radova na tekućem održavanju, sanaciji objekta tvrđave u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora  je 94.017,00 bez PDV-a u KM. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 6.9.2016. godine. Završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Do sada su završene dvije faze djelimične restauracije tokom 2010. i 2011. godine

Memorijalni kompleks Spomen-park Vraca na Vracama, općina Novo Sarajevo, posjeduje nesporne kulturno-historijske, umjetničke, arhitektonske i pejzažne vrijednosti. Tretira se i kao kompleks dokumentarne vrijednosti. Pojedinačnim obilježjima ispisana je jedna epoha iz novije historije grada.

Obnova Spomen parka Vraca se obavlja prema Programu rekonstrukcije i restauracije Spomen parka Vraca koji je izrađen u oktobru 2012. godine na zahtjev Vlade Kantona Sarajevo – Ministarstva kulture i sporta.

Dodatanim radovima predviđeno je privremeno zatvaranje vanjskih otvora objekta armaturnim mrežama u etaži prizemlja. Radi zaštite objekta predviđeno je privremeno zatvaranje ostataka mitraljeskih kupola, kao i izrada privremene čelične podkonstrukcije na mjestima otvora kupola na ravnom krovu, te izrada slojeva ravnog krova sa saniranjem sistema za odvodnju atmosferilija i ugradnjom poklopca za izlaz.  U oba unutrašnja dvorišta objekta nakon čišćenja trave, korova, divljeg šiblja, prljavštine i smeća, obnoviti će će se kameno popločanje.

(Akta.ba)