LoginRegister
Home » News Archive » BiH News » Vijece ministara BiH usvojilo prvi Akcioni plan za energetsku efikasnost
A+ R A-
04-12-2017

Vijece ministara BiH usvojilo prvi Akcioni plan za energetsku efikasnost

Rate this item
(3 votes)

energetska efikasnost

Vijeće ministara BiH usvojilo je na današnjoj sjednici Akcioni plan za energetsku efikasnost u BiH za period 2016 – 2018, kao prvi dokument u ovoj oblasti koji je sačinila radna grupa u kojoj su bili predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, resornih entitetskih ministarstava i Brčko distrikta.
 
Plan sadrži mjere i programe čija je realizacija u nadležnosti BiH i Brčko distrikta, a sastavni dijelovi su Akcioni plan za energijsku efikasnost u FBiH od 2016. do 2018. godine i Izmjene i dopune Akcionog plana za energetsku efikasnost u RS do 2018. godine u kojima su detaljno obrađene uštede energije postignute u prethodnom periodu, te planirane mjere i programi čija je realizacija u nadležnosti entiteta.
 
Akcioni plan pripremljen je u skladu sa obavezama BiH koje proističu iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i njenim odlukama o transpoziciji direktiva energetske efikasnosti u zakonodavstvo zemalja potpisnica ovog ugovora.
 
U Akcioni plan su uključene nove mjere za povećanje energetske efikasnosti u oblastima proizvodnje električne i energije za grijanje i hlađenje, uključujući daljinsko grijanje, kao i nove mjere u oblasti prijenosa i distribucije električne energije i plina.
 

Provođenje mjera i programa energetske efikasnosti stvoriće uvjete za nove investicije u ovoj oblasti, što će pomoći da se Bosna i Hercegovina bolje pozicionira na energetskoj karti Evrope, navedeno je u saopštenju Vijeća ministara BiH.

(eKapija.com)