LoginRegister
Home » News Archive » Economy News » U budzetu za 2018. planirana sredstva za nastavak izgradnje skolskih objekata
A+ R A-
06-12-2017

U budzetu za 2018. planirana sredstva za nastavak izgradnje skolskih objekata

Rate this item
(6 votes)

01 osnovna_skola_24.okt.2017_opstina_centar

Nacrt budžeta KS-a za 2018. je 757.255.600 KM, od čega je 85.217.850 KM planirano Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS-a. Veliki je broj projekata koji se realizuju kroz nekoliko budžetskih godina, pa će se nastaviti i u 2018, među kojima je izgradnja osnovnih škola Aneks, Stup 2 i škole na Šipu.

Fiskulturne sale

"Nastavljamo i sa izgradnjom, rekonstrukcijom, opremanjem fiskulturnih sala u Sedmoj osnovnoj školi i OŠ Dobroševići, te sanacijom objekta područne škole Bioča. Za izgradnju Univerzitetske biblioteke planirano je 1.500.000 KM, a nastavljamo i projekat izgradnje Akademije scenskih umjetnosti. Planirana je i nabavka opreme za Srednju školu za okoliš i drvni dizajn, te osnovnih sredstava za JU Srednja muzička škola Ilidža. Za nabavku opreme za realizaciju Projekta Elektronski dnevnik planirano je 1.100.000 KM", rekao nam je Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, i dodao da su u nekim školama oprema i sva ostala infrastruktura bile neadekvatne, te je potrebno obnoviti opremu, odnosno opremiti svaku učionicu i instalirati odgovarajući sistem.

Prošle godine Ministarstvo je uložilo 1.100.000 KM u opremanje elektronskih učionica, a 2018. taj novac će biti usmjeren u elektronski dnevnik.

"Namjera je da od nove školske godine prestane uporedno vođenje elektronskog i pisanog dnevnika, te će se preći na elektronski", najavio je ministar Kazazović.

Takmičenja

U budžetu za 2018. planirana su sredstva i za naučne projekte, odnosno stručnu edukaciju nastavnika i ostalih zaposlenika, te nagrade nastavnicima za ostvarene rezultate učenika na takmičenjima. Nastavit će se i opremanje učionica sa ormarićima za učenike nižih razreda. Za sanaciju i rekonstrukciju objekta JU Djeca Sarajeva planirano je 80.000 KM, a za školu plivanja za učenike i studente 100.000 KM.

(Oslobođenje)