LoginRegister
Home » News Archive » Infrastructure News » Brcko: Zaduzenje za gradnju gradske obilaznice
A+ R A-
16-11-2011

Brcko: Zaduzenje za gradnju gradske obilaznice

Rate this item
(3 votes)

brcko obilaznica

Vlada Brčko distrikta usvojila je odluku o zaduženju distrikta za projekat obilaznice oko grada i odluku o usvajanju Okvira za naknade i preseljenje i Akcionog plana za preseljenje s ciljem realizovanja ovog projekta.

Svjetlana Čivčić, šef brčanskog Odjeljenja za urbanizam, prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose, izjavila je da će prilikom izgradnje obilaznice biti izvršena eksproprijacija površina od oko milion metara kvadratnih.

“Na trasi zaobilaznice evidentirano je 20 stambenih objekata, 14 domaćinstava i 59 osoba koje treba preseliti, tri poslovna objekta i oko 530 parcela”, navela je Čivčićeva.

Dejan Karan, šef Pododjeljenja za imovinsko pravne poslove brčanske Vlade, napominje da će eksproprijacija započeti nakon što Pravobranilaštvo distrikta podnese prijedlog za eksproprijaciju, koji zavisi od donošenja skupštinske odluke o utvrđivanju javnog interesa i odluke o zaduženju distrikta. Time bi izgradnja bila finsirana zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Karan je rekao da još nije utvrđena tržišta cijena prema kojoj će biti vršena eksproprijacija zemljišta, jer Zakon o eksproprijaciji i Zakon o vlasništvu i drugim stvarni pravima propisuju da se tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje u vrijeme plaćanja naknade.

“Neće sve nekretnine biti eksproprisane u isto vrijeme, niti će rješenja biti donesena u isto vrijeme, tako da se nisu tražile procjene za sve nekretnine na trasi zaobilaznice, a tržišna vrijednost biće utvrđena za svaki pojedinačan slučaj”, naglasio je Karan.

Prema njegovim riječima, sredstva naknade za eksproprisane nekretnine biće isplaćivana iz sredstava prikupljenih na nivou BiH od poreza na motorna goriva, za šta građani izdvajaju 10 pfeniga po litru. Procjene su, naveo je Karan, da neophodna sredstva za isplatu naknada za eksproprijaciju iznose između sedam i osam miliona maraka.

Izgradnja obilaznice oko Brčkog biće finansirana zaduženjem kod EBRD, što mora odobriti Skupština distrikta.

Savjet ministara BiH ranije je utvrdio prijedlog ugovora između BiH i EBRD o kreditu od 28,5 miliona evra za realizaciju projekta izgradnje obilaznice oko Brčkog. Rok otplate je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, uz euribor kamatu.

Cilj projekta jeste izgradnja obilaznice dužine 19 kilomatara, a riječ je o saobraćajnici sa dvije kolovozne trake. Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2014. godine. Kredit je alociran na Brčko distrikt.

(SRNA)