LoginRegister
Home » News Archive » SA-C Team
A+ R A-
SA-C Team

SA-C Team

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dobrinja zgrada_pancirka_foto_oslobodjenjeU novogradskom naselju Dobrinja, u ulici Salke Lagumdžije počela je obnova fasade zgrade poznate kao "Pancirka", koja je tokom ratnih razaranja pretrpjela velika oštećenja.

Obzirom da su na objektu još uvijek prisutna znatna oštećenja, ovaj simbol otpora agresiji uskoro će dobiti sasvim novi izgled, a stanari toplije stanove.

„Pancirka" je jedna od zgrada na području općine Novi Grad koja je bila najviše ošetećena ratnim dejstvima, a obzirom da je to simbol odbrane Dobrinje taj naziv su joj dali građani u toku ratnog perioda kada je ona štitila prostor Dobrinje od granatiranja i od snajpera.

Planirano je da se tragovi ratnih razaranja sačuvaju tako što će na fasadi biti postavljeni stakleni prozori kroz koje će se moći vidjeti ostaci rupa od granata i metaka. To će se uraditi na većini oštećenja koja je moguće na taj način konzervirati, tako da će to ostati simbol stradanja, ali i odbrane Dobrinje od agresije na našu državu.

Zgrada „Pancirka" je izgrađena 1983. godine i nalazi se na granici s Aerodromskim naseljem, a u periodu od 1992. do 1995. godine bila je na prvoj liniji odbrane.

Na veliku radost stanara protekle sedmice postavljene su skele i počela se uveliko raditi termička fasada i zamjena fasadne stolarije. Za te radove iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno je 714.871 KM.

Općina Novi Grad Sarajevo je u sklopu pilot projekta unapređenja energijske efikasnosti zgrada provela proceduru javne nabavke i pribavila investiciono-tehničku dokumentaciju. Također je finansirala i izradu glavnog projekta, kao i Elaborat o energetskom pregledu zgrade, koji je pokazao da je zgrada jako oštećena direktnim udarima s agresorskih položaja.

Osim „Pancirke" planirana je obnova još nekoliko najoštećenijih objekata u Novom Gradu, koji 23 godine nakon rata nisu obuhvaćeni programima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a koje je radilo većinu projekata obnove takvih objekata.

Urađena je projektna dokumentacija za nekoliko stambenih zgrada u Saraj-Polju, koji su prepoznatljivi po velikim ratnim oštećenjima, a njihova sanacija radit će se u narednom periodu. Radi se o zgradama koje su okrenute prema Nedžarićima i na njima se mogu vidjeti rupe od metaka i granata ispaljenih iz pravca Nedžarića, gdje su se nalazili agresorski položaji.

(sa-c.net)


vogosca raskrsnica_kruzni_tokNačelnik Općine Vogošća Edin Smajić je održao radni sastanak s premijerom Vlade Kantona Sarajevo Ademom Zoljem, ministrom saobraćaja KS Mujom Fišom, te predstavnicima Zavoda za planiranje KS i JP Ceste Federacije BiH na kojem je razgovarano o izgradnji raskrsnica s kružnim tokom na području općine Vogošća kao i izgradnji Prve transverzale.

"Dogovorena je dinamika radova na izgradnji kružnih tokova. Prioritet je kružni tok na Vogošćanskoj petlji a iz JP Ceste Federacije BiH su nam obećali da će veoma brzo krenuti sa radovima. Što se tiče drugog kružnog toka kod hotela 'Sunce', Vlada Kantona Sarajevo je ponudila finansijsku pomoć u izgradnji, Općina Vogošća treba da riješi imovinsko pravne odnose a JP CFBiH da realizuje. Oba ova toka bi trebala krenuti sa izgradnjom ove godine. Kada je u pitanju izrada prostorno-planske dokumentacije za trasu Prve transverzale, pojavili su se manji problemi jer trasa prolazi pored gasnih instalacija i željezničke pruge. Dogovoreno je da će se veoma brzo obaviti razgovori sa Federalnim ministrom i sa uparavama BH Gasa i Željeznica Federacije oko trase Prve transverzale, koja je fiksna i ne može se pomjerati. Izgradnja Prve transverzale nije samo prioritet Kantona Sarajevo nego je prioritet i države BiH, zato se Vlada Federacije i pojavila kao investitor" - istakao je premijer KS-a Zolj.

Općina Vogošća zajedno s Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo vodi aktivnosti oko izgradnje kružnog toka na Vogošćanskoj petlji.

"Kada je u pitanju izgradnja kružnog toka na Vogošćanskoj petlji od JP Ceste Federacije BiH smo dobili obećanje da bi do kraja oktobra ove godine ovaj kružni tok mogao biti završen. U interesu Ministarstva Saobraćaja KS je i realizacija kružnih tokova kod hotela 'Sunce', ulaz u Industrijsku zonu kompleks 'UNIS' i na Kobiljoj Glavi" - naveo je kantonalni ministar Fišo.

Sastanku je prisustvovao i direktor Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo Hamdija Efendić.

"Što se tiče izrade prostorno-planske dokumentacije za Prvu transverzalu, Zavod čeka saglasnosti od BH Gasa i Željeznica FBiH kako bi mogli nastaviti sa aktivnostima. Nadam se da će biti razumjevanja i da ćemo dobiti tražene saglasnosti jer izgradnja Prve transverzale je od veoma velikog značaja" - naglasio je Efendić, saopćeno je iz Općine Vogošća.

(Fena)


austrijska kuca_prvoplasirani_rad_3DOdržana je 1. vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo.

Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća. Na dnevnom redu su bila pitanja vezana za izgradnju kosog lifta na Ciglanama, izgradnju odnosno rekonstrukciju objekta bivše Austrijske kuće i problemima funkcioniranja javnog gradskog prevoza na području središnje sarajevske općine, posebno u padinskim dijelovima.

Neophodni koraci za izgradnju kosog lifta na Ciglanama

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o definisanju elemenata za zaključivanje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje objekta ''Kosi lift'' Ciglane. Ovaj sporazum, na koji je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost, treba da bude zaključen između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao vlasnika zemljišta s jedne strane i Općine Centar i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo kao nosilaca prava gradnje, s druge strane. Sporazumom je definisano da se pravo građenja, bez naknade za zemljište, osniva na 99 godina, a da nakon isteka tog roka vlasnik zemljišta postaje vlasnikom izgrađenog objekta. Nosioci prava građenja će nakon izgradnje kosog lifta utvrditi posebnim ugovorom svoje suvlasničke dijelove u objektu shodno investicionim ulaganjima.

Naime, u namjeri da se što prije trajno riješi dugogodišnji hronični problem funkcionisanja dotrajalog kosog lifta u naselju Ciglane Općina Centar je ponudila svoje rješenje. S obzirom na to da je na zemljištu na kojem je izgrađen lift nosilac prava raspolaganja (vlasnik) Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i da po zakonu Općina ne može graditi nikakav objekat na tuđem zemljištu, općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je uputio Zavodu za izgradnju KS prijedlog ugovora o zajedničkoj izgradnji objekta kosi lift na Ciglanama.

Suština ovog ugovora je da Zavod za izgradnju uloži zemljište u izgradnju objekta, a da Općina Centar finansira sve druge troškove, odnosno izgradnju novog, modernog i funkcionalnog lifta, za što je u ovogodišnjem općinskom budžetu obezbijeđeno 750.000 KM. Općina je raspisala tender za odabir najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji kosog lifta putem otvorenog međunarodnog javnog poziva.

Načelnik Ajnadžić je ovom prilikom kazao da je pri kraju tenderska procedura i da slijedi potpisivanje ugovora sa izvođačem i početak izgradnje kosog lifta koji ispunjava evropske sigurnosne standarde. Izgradnja bi trajala dva a najduže do tri mjeseca, a za to vrijeme građanima će biti obezbijeđen zamjenski prevoz.

Sporazum u cilju izgradnje Austrijske kuće

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza radi osnivanja prava građenja radi izgradnje (rekonstrukcije) objekta ''Austrijske kuće''. Sporazum bi bio zaključen između Općine Centar, Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Prema odredbama ovog sporazuma, na koji je Skupština Kantona dala saglasnost, Općina Centar je nosilac prava građenja i investitor izgradnje objekta Austrijske kuće. Pravo građenja zasniva se na 99 godina, a za to vrijeme Općina neće plaćati mjesečnu naknadu za zemljište čiji je vlasnik Zavod za izgradnju. Nakon izgradnje objekta Općina će ustupiti Ministarstvu pravde i uprave dio objekta za potrebe uspostavljanja Evropske kuće nacionalnih manjina, bez naknade za vrijeme dok traje pravo građenja. Nakon prestanka tog prava Zavod za izgradnju postaje vlasnik izgrađenog objekta Austrijske kuće.

Općina Centar je poduzela niz koraka u namjeri da obnovi ovaj objekat gdje bi bili smješteni Centar za zdravo odrastanje djece i Evropska kuća nacionalnih manjina. U obnovljenom objektu Austrijske kuće, u okviru Centra za zdravo odrastanje djeca bi imala priliku za besplatno obrazovanje kroz cjelodnevne radionice, kurseve stranih jezika i druge oblike edukativnih radionica. U ovaj prostor bi također bila smještena i dječija čitaonica i biblioteka.

Općina je prošle godine u saradnji sa Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovini organizovala javni anonimni arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja objekta Austrijske kuće. Nakon analize pristiglih 26 radova stručni žiri je izabrao tri najbolja koje je Općina i nagradila, a objekt Austrijske kuće bit će izgrađen prema prvonagrađenom idejnom rješenju. Prema riječima načelnika Ajnadžića, slijedi izrada glavnog projekta i radovi bi mogli početi u ovoj a završeni u narednoj godini.

Građani padinskih naselja zahtijevaju redovan gradski prevoz

Općinskim vijećnicima je prezentirana informacija o problemima fukcionisanja javnog gradskog prevoza na području općine Centar, posebno u padinskim dijelovima što je vidljivo kroz neredovne i često izostavljene GRAS-ove vožnje na nekim linijama, ukidanje važnijih autobuskih linija i drugo. Posebno su problematične autobuske i minibuske linije saobraćaja na relacijama prema Hrastovima, Nahorevu, Poljinama.

"Iako gradski prevoz nije u nadležnosti Općine Centar, kao ni druge oblasti poput sigurnosti, školstva, vodovoda i kanalizacije itd. ova lokalna zajednica ulaže značajna budžetska sredstva u njihovo poboljšanje", rekao je načelnik Ajnadžić i dodao da treba iznaći način kako bi javni prevoz redovno funkcionisao. Shodno tome predložio je nekoliko zaključaka koje je Općinsko vijeće usvojilo.

Podržan je prijedlog da se u vrijeme dok traju radovi na izgradnji kosog lifta na Ciglanama uvede ''Centrotransov'' minibuski prevoz na relaciji Zetra-ulica Antuna Hangija, Ciglane.

Jedan od usvojenih zaključaka je da Općinsko vijeće Centar izražava nezadovoljstvo javnim prevozom u padinskim dijelovima općine Centar, koji je na nezavidnom nivou, i traži od Vlade Kantona, premijera i resornog ministarstva te GRAS-a da rješavanju tog problema posvete posebnu pažnju. Također se zahtijeva od preduzeća GRAS da obavlja svoju izvornu funkciju i da se pridržava utvrđenih redova vožnje na autobuskim i minibuskim linijama. Općinsko vijeće traži da Skupština Kantona Sarajevo prije općih izbora održi tematsku sjednicu o problemima javnog gradskog prevoza koji je od interesa za općinu Centar i druge gradske lokalne zajednice.

(sa-c.net)


Opstina Centar pomaze obnovu Stolacke sahat kule

Tuesday, 22 May 2018 12:51 Published in Other News

stolacka sahat_kulaUdruženje „Forum mladih Stolac" obratilo se Općini Centar sa zahtjevom za finansijsku pomoć za sanaciju Stolačke sahat kule.

Sahat kula je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Sagrađena je poslije 1664 godine, a radila je do pred Prvi svjetski rat i otkucavala vrijeme.

Medisa Tica, predsjednica Udruženja „Forum mladih Stolac" je kazala da je neophodna sanacija i rekonstrukcija krova, stepeništa, te gromobranske instalacije.

Općina Centar Sarajevo godinama pomaže slabije razvijene lokalne zajednice i udruženja, odnosno projekte koji za cilj imaju razvoj i poboljšanje kvaliteta života stanovnika na području cijele Bosne i Hercegovine. Tako je načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić i ovog puta pozitivno odgovorio na zahtjev i odobrio finansijsku pomoć u iznosu od pet hiljada maraka.

"Općina Centar želi pomagati građanima u skladu sa svojim mogućnostima na području cijele Bosne i Hercegovine. Projekti ne smiju biti nacionalno obojeni i nama je drago što u ovom slučaju možemo pomoći. Nadamo se da će sahat kula biti obnovljena i ponovo u funkciji", naglasio je Ajnadžić.

Tica se zahvalila na pomoći prilikom potpisivanja protokola u Općini Centar koji je upriličen u ponedjeljak 21. maja 2018. godine.

"Nismo očekivali da ćemo dobiti ikakvu pomoć. Ovo je zaista pozitivno iznenađenje za nas i ova sredstva nam mnogo znače. Mi smo se Općini obratili za pomoć prije nekoliko mjeseci i obradovani smo što nam je ova lokalna zajednica izašla u susret", istakla je Tica.

(sa-c.net)