LoginRegister
Home » Projects » Banja Luka » Approved » Sportski centar i stadion - Banja Luka
A+ R A-
02-10-2012

Sportski centar i stadion - Banja Luka

Rate this item
(7 votes)

stadion banja_luka_sa-c.net_RENDER stadion banja_luka_sa-c.net_DETAILSUK                                                                                             video presentation continue to_sa-c.net_forum

PROJECT DESCCRIPTION:

Soon...

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

Izrada glavnog arhitektonskog projekta stadiona se priprema po idejnom rješenju projektantskog tima „Omni Structure“, koji je na prethodno raspisanom javnom konkursu odlukom stručnog žirija ocijenjen kao najkvalitetniji među 4 pristigla rada.

Kompleks koji će biti smešten na lokaciji Banjalučkog polja, pored univerzitetskog kampusa će se prostirati na 204.170 metara kvadratnih.

Kompleks će se biti podijeljen u tri zone. Prvu zonu činit će sam stadion, druga zona će biti sportsko-rekreativna s otvorenim terenima za građane i kao treća zona, zona sa teniskim terenima.

Stadion je projektovan kao atraktivno zdanje sa akcentom na samoj geometriji objekta koja ga čini prepoznatljivim. Imaće kapacitet od 30.854 mjesta, a pored njega gradiće se i dva pomoćna terena - sa vještačkom i sa prirodnom travom. Jedan će imati i atletsku stazu, kao i tribine koje će primati 1.000 gledalaca. U sklopu novog sportskog centra planirana je i izgradnja kompleksa teniskih terena, terena za košarku i odbojku, dok će parking mjesta za automobile biti smještena ispod nivoa stadiona, te će imati 3.810 mjesta. Pored neophodnih prostora za funkcionisanje primarne namjene objekta, predviđa se i veliki broj ugostiteljskih sadržaja, sportski i SPA centar sa fitnes-salom, izložbeni prostor, kuglana, trgovine i drugi sadržaji.

Sistemom denivelacija ponuđena je jasna orijentacija u prostoru i formiran prostor za smještanje svih predviđenih sadržaja kao i zadovoljenje potreba mirujućeg saobraćaja kao bitnog faktora neometanog funkcionisanja prostora za okupljanje masa unutar gradskog tkiva. Planiranom saobraćajnom mrežom obezbjeđeno je neometano kretanje i pristup velikog broja korisnika.

U cilju opravdanosti cjelokupne investicije mnogofunkcionalnost arene omogućava da se pored osnovne funkcije fudbalskog stadiona predvidja i mogućnost održavanja raznih kulturnih manifestacije (koncerata, sajmova, izložbi).

Planirana arhitektonska rješenja, predviđeni materijali, bezbjednosni standardi i drugi elementi ispunjavaju najviše svjetske standarde i uslove koje odgovaraju zahtjevima FIFA-e i UEFA-e, na osnovu čega se stadion svrstava u visoku "B" kategoriju. Shodno tome na njemu će se moći igrati sve utakmice evropskih prvenstava, osim finala.

 

PROJECT VISUALISATIONS