LoginRegister
Home » Projects » Banja Luka » SA-C Team
A+ R A-
SA-C Team

SA-C Team

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

trebinje zavani_park_foto_srnaPočela je montaža prvih zabavnih sadržaja u kompleksu "Grad sunca" u Trebinju koji su stigli iz Kine, a 15 replika dinosaura u prirodnoj veličini treba da stigne za dvadesetak dana, potvrdio je Srni nadzorni organ u ovom projektu Goran Rončević.

On kaže da je u prvom kontingentu isporučen splash safari koji će imati 18 vrsta životinja, od žaba, morskih konjića, medvjedića, dok će za pet dana stići stručnjaci iz Kine koji će instalirati tobogane.

Najveća atrakcija u Dino-parku, čija je površina oko 3.000 metara kvadratnih, bit će svakako dinosauri koji će u "Grad sunca" stići oko 10. maja, a od kojih je jedan dug čak 17, a visok osam i po metara.

Rončević ističe da se u Aqua parku, čija je površina 78.000 metara kvadratnih, već gradi luksuzni brod "Galija" dužine 45 metara, a širine 12 metara sa spa-centrima, restoranom i apartmanima.

U Aqua parku će biti smješteno i šest bazena, omladinsko jezero sa vodoskokom visokim 50 metara koji će noću biti osvijetljen, kao i drugi atraktivni sadržaji.

Najmodernija oprema za ova dva parka vrijedna je milion i po dolara.

U "Gradu sunca" se uporedo grade prateći objekti, hoteli sa vidikovcem i restoranom, apartmani, suvenirnice i poslovni prostori.

(Srna)


autoput izgradnja

Svaka ekonomija predstavlja poseban ambijent, pa tako svaka investicija, prije donošenja investicione odluke, zahtijeva detaljne analize prilagođene sveukupnom stanju ekonomije. Nažalost, u BiH politika prvo daje svoju riječ, pa tek onda struka, kazao je Adnan Rovčanin, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u razgovoru za Oslobođenje.

Profesor Rovčanin, koji je radio je reviziju predfisibility i fisibility studije koridora 5c, te izradu brojnih drugih studija izvodivosti za vrlo značajne projekte u BiH, osvrnuo se na gradnju autoputa, oko kojeg je u posljednje vrijeme bilo dosta govora, te je kazao kako je to ključan projekt, sa nizom problema.

Interes

"Koridor 5c nema alternativu, u protivnom BiH može ostati slijepo crijevo Europe, što sigurno nije u interesu nikome od nas. Svakako, i projekt učiniti što prihvatljivijim. Infrastrukturne projekte, konkretno autoput u BiH ne bi trebalo posmatrati ni sa socijalnog aspekta, tj. povezivanje zaboravljenih naroda, jer bi u tom slučaju ekonomski centri BiH mogli postati zaboravljeni i to bi se vratilo kao bumerang ekonomiji i svima koji žive u BiH", kazao je Rovčanin.

Kada je u pitanju izgradnja brze ceste na relaciji Sarajevo - Beograd, Rovčanin smatra da je to odlična ideja, te da će se time povezati ekonomija regiona.

"Ovo je jedan neodvojivi ekonomski kompaktan region, ali sada je pitanje politizacije kroz koje dijelove i područje bi to trebalo da prođe. Zato smatram da je struka ta koja treba dati svoju riječ, pa tek onda politika", stav je Rovčanina.

Da problem bude kompleksniji, investicije u infrastrukturu su posebno kompleksne i teško se mogu tretirati i valorizovati primjenom klasičnih/tradicionalnih metoda evaluacije. To su projekti koji zahtijevaju velika ulaganja, a rok povrata je po pravilu dug. S druge strane, bez infrastrukturnih projekata nema ekonomskog rasta i sveukupnog društvenog razvoja.

Analiza

"Do sada nisam vidio nijednu ozbiljniju ekonomsku analizu kada je u pitanju izgradnja autoputeva kroz BiH. Izgradnju autoputeva u BiH ne treba tretirati kao politički i socijalni projekat, što se najčešće radi, jer to nisu ni politički ni socijalni projekti. To je, prije svega, jako važan društveni i ekonomski projekat. Nama ne trebaju autoputevi koji će zarasti u korov i oni koji neće biti korišteni, trebaju nam autoputevi koji će obezbijediti siguran transport putnika i robe kroz BiH. Ovo je prvi i osnovni ključni kriterij koji treba ispuniti", poručio je Rovčanin.

Također, postoje i nusefekti izgradnje autoputa u BiH, koji su, kako smatra Rovčanin, puno važniji nego koristi i štete. To su šanse koje se otvaraju za našu ekonomiju, pa i za ekonomiju regiona u cjelini.

"Pozitivne strane izgradnje autoputa kroz BiH bi trebalo predstavljati polugu koja će pokrenuti ekonomski rast BiH, te samu zaposlenost. To je jako velika investicija, gdje vjerujem da bi domaće kompanije sigurno trebalo da imaju svoju šansu. Da bi se poboljšale ekonomija i infrastruktura jedne zemlje, prije svega treba postaviti stvari na svoje mjesto, te krenuti od struke ka politici, obezbijediti transparentnost svih informacija i dostupnost istih ka javnosti, te što manje politikantstva u takvim važnim infrastrukturnim projektima od kojih zavisi razvoj BiH u cjelini. Uprkos situaciji kakva jeste, mišljenja sam da će se potrebna sredstva za izgradnju obezbijediti", poručio je Rovčanin.

(Oslobođenje)


nova ilidza_2

Općina Ilidža uputila je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zahtjev za brisanje katastarskih čestica za Arheološko područje Butmir, na kojem su urađeni arheološki istražni radovi i to na području gdje se godinama najavljuje izgradnja naselja Nova Ilidža. Stručnjaci smatraju da je apsurdno uništiti arheološki lokalitet, naročito jer su u toku istraživanja tog važnog nalazišta.
 
Načelnik Općine Ilidža Senaid Memić već godinama najavljuje "historijski projekt za Ilidžu, ali i Bosnu i Hercegovinu", a riječ je o planu za investiciju u projekt Nova Ilidža, koji zahvata arheološki lokalitet u Butmiru.

Usvojeni plan Nova Ilidža 1 obuhvata dio nacionalnog spomenika na kojem je planirana gradnja sasvim novog naselja od termalne Rivijere do entitetske linije u Vojkovićima.

No, za to je potrebna saglasnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, federalnog Zavoda za zaštitu spomenika, federalnog Ministarstva prostornog uređenja i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Profesor Adnan Kaljanac sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji je radio na reviziji svih nacionalnih spomenika u BiH, objasnio je za Klix.ba da na tom području tek treba biti definirano šta je arheologija, a šta nije arheologija, što katastarske čestice same po sebi ne prepoznaju.

"Mi smo utvrdili da arheologija postoji na tom prostoru, četiri hektara, i da obuhvata jedno naselje bronzanog doba. Na to bi trebala da idu sistematska istraživanja ako se nekad budu radila, da se tačno istraži koliko i kakvih nalaza tu ima. Mi smo uglavnom definirali prostor u kojem ima arheologije", kazao je Kaljanac.

Ističe da arheloško naselje jeste prvobitno bilo zahvaćeno regulacionim planom i da je zbog toga obavljena prospekcija.

"Mislim da u ovom trenutku niko, bar koliko sam ja upućen, ne planira graditi tamo gdje je definirana arheologija, već tamo gdje je nema. A to su dva različita pojma. Imate prostor od 30 hektara, i ako je arheologija četiri hektara, to je prostor koji smo definirali za zaštitu. Da li će se ostalo štititi, to će odlučiti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika", kazao je profesor Kaljanac.

Iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH su kazali da je na 10. sjednici razmatran zahtjev Općine Ilidža za izmjenu odluke (brisanje katastarskih čestica na kojima su urađeni arheološki istražni radovi) za Arheološko područje Butmir.

"Komisija je utvrdila da dostavljeni Izvještaj o prethodnim arheološkim radovima istražnog karaktera – Plan preventivne prospekcije arheološkog potencijala na Arheološkom području Butmir ispunjava uslove propisane odlukom komisije o proglašenju Arheološkog područja – prahistorijsko naselje u Butmiru, općina Ilidža, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine", kazali su iz Komisije.

Komisija smatra da je navedeni Plan ponudio konkretne rezultate u svrhu dokazivanja postojanja neolitskog naselja na Butmiru, zbog čega predlaže da se i za preostali dio zone zaštite provedu istraživanja istom metodom, kako bi se sagledala cjelokupna situacija lokaliteta i definisala zona zaštite.

"Nakon sprovedene prospekcije arheološkog potencijala na kompletnom prostoru nacionalnog spomenika i dostavljenog izvještaja, komisija će pristupiti izmjeni i dopuni Odluke i definisanju kompletne zone zaštite. Po sprovođenju izmjene i dopune Odluke moguće je pristupiti sistematskom arheološkom istraživanju lokaliteta i uređenju arheološkog parka", ističu iz ove institucije.

Na pitanje da li je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ikada razmatrala ukidanje statusa nacionalnog spomenika za Arheološko područje – prahistorijsko naselje u Butmiru, općina Ilidža, odgovorili su da to nikada nije bilo razmatrano, s obzirom na to da je riječ o jednom od najznačajnijih arheoloških nalazišta u BiH.

Historičar i arheolog profesor Enver Imamović kazao je da je za svaku osudu sama pomisao da se krčmi nacionalno blago, tim više što je riječ o arheološkom lokalitetu koji je u svijetu poznat.

"Uz ostalo, tu su nađene ljudske figure koje prije 5.000 godina prikazuju četiri ljudske rase: alpsku, dinarsku, kavkazoidnu i negroidnu. Tamo su još uvijek u toku arheološka iskopavanja koja se aktiviraju shodno dotoku sredstava pa bi bilo van svake pameti uništiti taj lokalitet koji je arheloški tek načet od konca 19. stoljeća", kategoričan je profesor Imamović.

Bez obzira na tek ideju da se treba graditi naselje u rejonu arheološkog nalazišta, Udruženje nastavnika historije Kantona Sarajevo se protivi ovakvoj ideji i podržava i zalaže se za očuvanje historijskih spomenika i kulturne baštine BiH.

Poslovnikom o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, članom 40. navedeno je sljedeće:

(1) Komisija može da odluči o izmjeni ili dopuni ranije donesene odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom u sljedećim slučajevima:

a) ako naknadno sazna ili dobije činjenice, podatke ili dokumentaciju kojima nije raspolagala u momentu donošenja odluke (podaci su postojali, ali nisu bili dostupni komisiji). Pod činjenicom ili podatkom u smislu ove tačke ne smatra se planiranje ili izvođenje novih građevinskih ili sličnih zahvata;

b) ako je stanje spomenika izmijenjeno usljed dosljedno provedenih mjera zaštite utvrđenih odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika;

c) ako je stanje spomenika izmijenjeno usljed nezakonito ili nestručno provedenih radova ili u drugim slučajevima koji su u suprotnosti s mjerama zaštite utvrđenim odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika;

d) ako je potrebno dodatno precizirati mjere zaštite ili druge odredbe odluke ili izvršiti usklađivanje odluka s međunarodnim aktima ili standardima;

e) u drugim slučajevima, na temelju zaključka komisije o opravdanoj potrebi izmjene ili dopune odluke.

(2) Postupak donošenja izmjena i dopuna odluka u slučajevima iz prethodnog stava vrši se na način i u postupku propisanom za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (obavezno pribavljanje stavova zainteresovanih osoba iz člana 34. stav 1. ovog poslovnika). Postupak može pokrenuti komisija po službenoj dužnosti ili zainteresovana osoba, podnošenjem obrazloženog pismenog zahtjeva.

(3) Izuzetno od prethodnog stava, ukoliko postoji opravdana hitna potreba za izmjenu ili dopunu odluke, ili se radi o manjim izmjenama odluke, Komisija može da odluči da se izmjena ili dopuna odluke donese po hitnom postupku (bez pribavljanja stavova zainteresovanih osoba iz člana 34. stav 1. ovog poslovnika).
 

(klix.ba)

prva transverzala_tzi.baNa današnjem sastanku između načelnika općina Centar i Vogošća, Ministarstva saobraćaja KS i Direkcije za puteve KS zaključeno je da je pripremna faza za realizaciju jedne dionice Prve transverzale na relaciji Bare-Hotonj pri kraju i dogovoreni su naredni koraci. Nakon što su obje općine izdale urbanističke dozvole, a Vlada KS osigurala sredstva, na redu je izrada elaborata o eksproprijaciji, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dobijanje građevinske dozvole.

"Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je dobio obavezu da već naredne sedmice raspiše tender za izradu elaborata o eksproprijaciji. To je jedan od dobrih uvjeta da se krene u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, za šta je Vlada KS osigurala 25 miliona KM. Elaborat će pokazati šta će biti predmet eksproprijacije. Ona na polaznoj tački neće biti komplicirana i neće biti skuplja od 1-2 miliona KM", kazao je načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić.

Radovi na prvoj trasi od Šipa do ulaza u tunel bi trebalo da počnu do kraja godine, a očekuje se da će koštati blizu 12 miliona KM.

"Dio operativnih sredstava za transverzalu bit će implementiran na početnim radovima do kraja godine. Nije nerealno očekivati da početkom naredne godine bude osiguran još jedan značajan dio sredstava da bi sve bilo gotovo u što kraćem roku", rekao je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić.

Jedna od tema sastanka bilo je u autobusko stajalište na Sutjesci, za koje će konačno rješenje biti dogovoreno do 1. juna, a jedan od prijedloga jeste da stajalište bude izmješteno na Trg Austrije.

"To pitanje je od velikog interesa za učenike Druge gimnazije i preliminarno rješenje jeste da stajalište bude na Trgu Austrije, ali to je za sada uslovni zaključak jer trebamo organizovati sastanak s načelnikom Općine Stari Grad", istakao je Ajnadžić.

Radna grupa će uraditi detaljnu analizu kako bi se izašlo ususret i Vogošći i Centru, ali ministar saobraćaja KS Mujo Fišo smatra da Trg Austrije nije najbolje rješenje.

"U tom slučaju će doći do zagušenja saobraćajnica autobusima koji će ulaziti u grad. Najbolje je da se trenutna lokacija proširi", smatra ministar.

Direktor Direkcije za puteve KS Nermin Drnda ističe da je važno da početni terminal za liniju Sutjeska – Vogošća bude u centru grada. Istog mišljenja je i načelnik Općine Vogošća.

"Insistiramo na tome da stanica bude bliže tramvajskoj pruzi. Nemamo konkretne prijedloge. Spominjan je i lokalitet Parka i Kotromanićeva na Marijin-Dvoru, ali najbliže je Trg Austrije. Tako bi autobusi dolazili do Starog Grada, a prolazili bi kroz Centar", kazao je Smajić.

Naredni sastanak bit će održan u maju.

(klix.ba)