LoginRegister
Home » Projects » Infrastructure Projects » Koridor Vc: Suhodol - Tarcin
A+ R A-
14-08-2012

Koridor Vc: Suhodol - Tarcin

Rate this item
(14 votes)

suhodol tarcin_sa-c.net_MAP suhodol tarcin_sa-c.net_DETAILS

UK

PROJECT DESCRIPTION:

Soon...

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

U Sarajevu je 21. maja 2012. godine, potpisan Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, poddionica Suhodol – Tarčin.
Realizacijom ovog ugovora stavit će se u funkciju novih 5,00 km autoceste na Koridoru Vc, na kojem je najznačajniji objekat tunel Suhodol koji je dužine oko 2.800 metara. Osim ovog tunela značajni objekti na ovoj poddionici su tunel Tarčin dužine oko 400 metara, most Bijela dužine oko 90 metara, te petlja Tarčin preko koje će biti omogućeno povezivanje sa magistralnom cestom M17. 
Na osnovu međunarodno provedenog natječaja, Evropska banka za obnovu i razvoj je 27.04.2012. godine dala saglasnost na evaluacioni izvještaj tenderske komisije JP Autoceste FBIH za projekat izgradnje autoceste na poddionici Suhodol - Tarčin. Prema navedenom izvještaju predloženo je da ugovor bude dodjeljen kompaniji iz Turske Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret  a.s. Nakon dobivene saglasnosti od strane EBRD-a, JP Autoceste su primili bankarsku garanciju u iznosu od 11.515.540,78 eura za dobro izvršenje posla čime su se stekli uvjeti za potpis navedenog ugovora.
Za partnera za izgradnju poddionice Suhodol Tarčin izabrana je domaća kompanija Euroasfalt d.o.o. Sarajevo.
Ugovor su potpisali Ensad Karić, direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Kemal Unluer, generalni direktor Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret  a.s. Supotpisnici ovog ugovora bili su federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić i Asim Cengiz, član Uprave Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret  a.s. 
Potpisivanju Ugovora također su prisustvovali premijer Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, Damir Hadžić ministar komunikacija i prometa BiH, ambasador Republike Turske Ahmet Yildiz, Predsjednik Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret a.s. Mehmet Cengiz.
Ovim ugovorom, vrijednim  115.155.407,78 eura, počinje izgradnja novih pet kilometara autoceste na južnom dijelu Koridora Vc. 
Ugovoreni rok za završetak radova iznosi 28 mjeseci.
Potpisivanjem ovog ugovora započinje se izgradnja dionice Vlakovo – Tarčin čija je ukupna dužina 20 km.

 

SIGNING A CONTRACT