23-12-2017

Osnovna skola ''Sip''

Rate this item
(23 votes)
Project Osnovna škola Šip
Investor Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS
Opština Centar Sarajevo
Project Engineer Nikola Žic dipl. ing. arh.
Main Contractor Unigradnja d.d. Sarajevo
Location Šip
Project Area 4.100,00 m2
Start of Construction 2017.
End of Construction 2019.
Estimated Project Cost Ca. 6 mil. BAM
Bosnian Flag

Novi objekat osnovne škole na Šipu će biti izgrađen na osnovu idejnog projekta arhitekte Nikole Žica. U samom objektu će biti 16 učionica, od toga devet u prizemlju škole. Vanjske i unutrašnje učionice su povezane, kao i nastavni i zabavni dio koji neće biti u koliziji jedan sa drugim. Ovakvi uslovi će omogućiti djeci da razvijaju svoje sklonosti na adekvatan način.

U suterenu škole je planirana izgradnja skloništa u slučaju opasnosti, skladišta i podzemnih garaža. U prizemlju će, osim zajedničkih prostorija, biti smještena garderoba, prostorije za osoblje, kuhinja i trpezarija, kao i nastavne prostorije za mlađi uzrast, akvarijum i sportska dvorana. Na otvorenom su projektovane igraone i eko centar-staklenik. U visokom prizemlju je planirano da bude smještena galerija, akvarijum, biblioteka sa čitaonicom, nastavne prostorije za srednji uzrast, kabineti za upravu škole, kao i sportska dvorana. Na otvorenom je projektovan prostor za nastavu kao i igralište. Na spratu je planiran smještaj servisnih prostorija poput kotlovnice, radionice za praktičnu nastavu kao i kabineti za nastavu za starije uzraste i kabineti za psihologa i stomatologa. Na krovu je predviđena teleskop kupola sa svjetlarnikom kao i tehno centar. U projektu je vođeno računa da se omogući hendikepiranim osobama slobodan pristup svim prostorijama, kao i da se toaleti prilagode njihovim potrebama.

Vrijednost ovog projekta, kojeg će zajednički realizovati u tri faze Opština Centar i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je oko 6,7 miliona KM. Završetak izgradnje ovog objekta je očekivan za dvije godine.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je uradilo elaborat u kojem se navodi da će do potpune izgradnje nove škole u ovom naselju biti oko 600 školske djece. Ovo ministarstvo je također za izgradnju nove škole izdvojilo značajna finansijska sredstva.

back to top