04-05-2017

Sportsko - rekreativni centar Dobrinja

Rate this item
(11 votes)
Project Sportsko - rekreativni centar Dobrinja
Investor Opština Novi Grad Sarajevo
Project Engineer IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Supervisor I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo
Main Contractor Unigradnja d.d. Sarajevo
Location Dobrinja
Project Area 0,84ha
Start of Construction Septembar 2016.
End of Construction
Estimated Project Cost Ca. 3 mil. BAM
Web http://novigradsarajevo.ba/

Bosnian Flag

Lokacija na kojoj će se graditi Sportsko-rekreacioni centar Dobrinja se nalazi u naselju Dobrinja, na lijevoj obali rijeke Dobrinje, preko puta ishodišne kuće Hadžihalilovića i u blizini Dobrinjske gimnazije. Površina obuhvata iznosi 0,84ha.

Urbanističkim projektom je predviđena izgradnja velikog otvorenog bazena i manjeg bazena za djecu. Pored toga planirani su i drugi sadržaji poput sportskih terena za odbojku na pijesku, te pratećih ugostiteljskih sadržaja.

Realizacija ovog projekta vrlo je značajna za Opštinu Novi Grad, ali i naselje Dobrinja, koje ima više od 30. 000 stanovnika, a kojem trenutno nedostaje sličnih sadržaja.

Idejnim projektom je planirano da bazen služi kao jedna multifunkcionalna ploha, koja u toku zime može biti pretvorena u klizalište, a u periodu u kojem nije moguće kupanje na otvorenom, moći će se koristiti kao sportska ploha za košarku, odbojku, mali nogomet i sl.

Također, planirano je i hortikulturno uređenje prostora u skladu sa namjenom objekata, gdje će zelene površine činiti najmanje 30 posto ukupne površine prostora. Oko centra će biti postavljene klupe, korpe, panoi, rasvjeta, pješačke staze i drugi sadržaji koji će uljepšati i upotpuniti ovaj dio novogradske opštine.

back to top