27-12-2017

SPO Odobasina

Rate this item
(16 votes)
Project SPO Odobašina
Investor Vakufska direkcija Sarajevo
Project Engineer CONING ag d.o.o. Maglaj
Supervisor Ćema d.o.o. Sarajevo
Main Contractor Neimari d.o.o. Sarajevo
Location Odobašina 19
Project Area 1700 m2
Start of Construction 2017.
End of Construction 2018.
Estimated Project Cost 2 mil. BAM
Web http://www.vakuf.ba

Bosnian Flag

Lokacija stambeno-poslovnog objekta je u Sarajevu, opština Centar, ograničena dvjema paralelnim ulicama – Odobašina ulica na istočnoj strani i ulica Goruša na zapadnoj strani parcele.

Teren na lokaciji je izraženog nagiba. Ovi elementi su odredili koncept idejnog rješenja stambeno-poslovnog objekta sa podzemnom garažom, kako bi bili zadovoljeni svi uslovi u smislu obezbjeđenja internog i saobraćaja u mirovanju.

Iznad podzemne garaže je formiran plato ispred objekta na južnoj strani, sa kog je omogućen pristup poslovnim prostorima i ulazu u stambeni dio objekta. Plato je vanjskim stepeništem povezan sa ulicom Odobašina.

Prema urbanističko-tehničkim uslovima i namjerama investitora projektovan je stambeno-poslovni objekat čije su dimenzije 30 x 19 m, spratnosti Po+Su1+Su2+P+2+Ptk.

Dispozicija stambenog dijela je rješena sa tri stambene jedinice na karakterističnoj etaži, dva bočna dvosobna i jedan srednji jednosoban stan koji su povezani na vertikalnu komunikaciju dvokrakog stepeništa sa liftom na sredini sjeverne podužne fasade.

Stambeni sadržaj sa 12 stambenih jedinica : 1 dvosoban i 1 jednosoban stan u suterenu 2, 2 dvosobna stana prizemlju, po 2 dvosobna i 1 jednosoban stan na prvom i drugom spratu i 1 dvosoban i 1 trosoban stan u potkrovlju.

back to top