LoginRegister
Home » Projects » Under Constrution » Sportska dvorana Sokolovic Kolonija
A+ R A-
21-02-2017

Sportska dvorana Sokolovic Kolonija

Rate this item
(8 votes)
Project Sportska dvorana Sokolović Kolonija
Investor Opština Ilidža
Project Engineer Sonja Kulenović dipl.ing.arh.
Supervisor Positive Partners d.o.o.
Main Contractor Velbos d.o.o. Žepče
Location Sokolović Kolonija
Project Area 2700 m2
Start of Construction 2015.
End of Construction 2018.
Estimated Project Cost ≈ 4 mil. BAM
Web www.opcinailidza.ba

Bosnian Flag

Prema projektu, KSC "Sportska dvorana u Sokolović Koloniji" predstavlja objekat od javnog interesa za Općinu Ilidža i naselje Sokolović Koloniju i služiće za zadovoljenje sportskih, kulturnih, zabavnih i edukativnih potreba građana, sportskih klubova, omladine, udruženja, lica sa posebnim potrebama itd.

Sportska dvorana će se sastojati od tri funkcionalna dijela. Aneks I je za posjetioce u kojem će se smjesti komercijalni sadržaji, a Aneks II je sportsko-tehnološki dio za korisnike objekta. Glavna sportska dvorana je gabarita 45 sa 30 metara, uz prizemlje i sprat. Sve ovo prati veliki parking sa odvojenim prostorima za autobuse, posjetioce i uposlenike, a pored prilaznog, uradit će se i protivpožarni put.

Prostor dvorane se može podijeliti na tri dijela koji se mogu potpuno neovisno koristiti. Ovo omogućava paralelno korištenje dvorane od strane više grupa.

Projekat je počeo 2015. godine, a Općina Ilidža je iz budžeta 2015. i 2016. godine izdvojila sredstva za ovaj projekat i do sada je utrošeno 1.814.881,86 KM.

Kapacitet glavne dvorane je 300 sjedećih mjesta na tribinama, a kroz projektni zadatak je od projektanta je traženo da dvoranu koncipiraju i usklade sa međunarodnim tehničkim standardima te posebnim propisima za prostor i opremu radi odvijanja sportskih takmičenja po FIBA certifikatu i standardu DIN 1832/2.

Kompletna investicija trebala bi iznositi oko četiri miiona maraka.