LoginRegister
Home » Projects » Approved » SPO Dijamant
A+ R A-
02-11-2017

SPO Dijamant

Rate this item
(29 votes)
Project Stambeno-poslovni kompleks Dijamant
Investor E-SPV d.o.o. Sarajevo
Project Engineer Kvadrat d.o.o.
Supervisor
Main Contractor
Location Džemala Bijedića
Project Area 37.162 m2
Start of Construction 2017.
End of Construction 2019.
Estimated Project Cost 40 mil. BAM
Web www.espv.ba

Bosnian Flag

Stambeno poslovni kompleks „Dijamant“ nalazi se na lokalitetu naselja Otoka, općina Novi Grad,Sarajevo. Kolski i pješački pristup objektu je sa novoprojektovane saobraćajnice kojom se pristupa iz ulice Džemala Bijedića.

Objekat čine 3 lamele: Lamela A je spratnosti 2S+P+9 do 2S+P+11, lamela B je spratnosti 2S+P+11 do 2S+P+14, lamela C je spratnosti 2S+P+16.

Namjena objekta je stambeno-poslovna. Ukupan broj stanova iznosi 249, sa ukupno 4 poslovna prostora u prizemlju objekta i obezbijeđenim parkiranjem unutar objekta.

• Objekat sadrži dvije suterenske etaže koje su u funkciji garažnog prostora.

• Na nivou prizemlja smješten je poslovni dio objekta sa odvojenim ulazima na sjevernoj i zapadnoj fasadi objekta. U prizemlju su također smještena 3 ulaza u stambeni dio objekta koji su odvojeni od poslovnog dijela. Na nivou partera smještena su još dodatna parking mjesta.

• Stambeni dio objekta proteže se od 1. do 16. sprata kompleksa. Projektovano je od 4-21 stan po etaži, tako da je ukupan broj stanova 249. Svi stanovi su jednoetažni i raspolažu sa lođom ili terasom, ovisno o datoj orijentaciji.

Objekat završava ravnim prohodnim krovom.

Objekat ima 3 lamele između kojih se nalazi uređena zelena površina.

U prizemlju objekta projektovano je 4 odvojena poslovna prostora sa ulazima na sjevernoj i zapadnoj strani objekta. U prizemlju su također smještena 3 stambena ulaza u 3 lamele koji su odvojeni od poslovnog dijela objekta.

Objekat je projektovan kao svijetli, lagani i prozračni arhitektonski elemenet, koji svojom toplinom, formom, i ambijentom daje poseban akcenat ovom dijelu grada.

Vanjsko uređenje objekta je tretirano u kombinaciji popločanih i zelenih površina, sa hortikulturnim uređenjem kojim se stvara prijatan ambijent za stanovanje.

Osnovni koncept datog idejnog projekta jeste izgradnja stambeno poslovnog objekta koji će odgovoriti potrebama savremenog potrošača i koji će ponuditi nešto novo na tržištu. Osnovni koncept jeste i uklapanje poslovnog i stambenog dijela u objektu koji korespondiraju kao jedna kompaktna cjelina.