LoginRegister
Home » Projects » Mostar » Under Constrution » Rehabilitacija Saborne Crkve Svete Trojice
A+ R A-
14-04-2018

Rehabilitacija Saborne Crkve Svete Trojice

Rate this item
(7 votes)
Project Rehabilitacija Saborne Crkve Svete Trojice
Investor Eparhija ZHiP
Project Engineer Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog
i prirodnog nasljeđa RS
Supervisor Arhitektonsko-građevinski fakultet Banjaluka
Federalni zavod za zaštitu spomenika Sarajevo
Main Contractor GP Gemax d.o.o. Beograd
Location Mostar
Start of Construction Mart 2010.
End of Construction 2019.
Estimated Project Cost

Bosnian Flag

Sagrađena je 1873. godine i predstavljala je jedan od simbola grada Mostara. Nalazi se na lokaciji Brankovac. Crkva posvećena Svetoj trojici bila je jedan od najviših i najljepših pravoslavnih hramova na Balkanu. Hram je potpuno srušen u ratu 1992. godine. Saborni hram Svete trojice građen je u periodu od 1863. do 1873. godine. Graditelji crkve bili su hercegovac Spasoje Vulić i poznati neimar Andrej Damjanov. Hram je Bazilikalne osnove, sa malim i malobrojnim otvorima, nadogradnja je vizantijskog stila sa šest nejednakih kupola na visokim ostakljenim tamburima, koji su osvijetljavali unutrašnjost. Zvonik koji je građen u baroknom stilu, atike sa gotičkim i orijentalnim šiljcima i bogata plastika oko otvora, bile su stilske karakteristike Crkve Svete trojice u Mostaru. Spoljne mjere crkve u osnovi su 26 x 45m, visina centralne kupole je 30m, a visina zvonika sa krstom je 45m. U unutrašnjosti crkve dominirali su elementi u bogatom pozlaćenom duborezu, impozantni oltar sa 44 ikone, klasicistička ulja na platnu, kružno stepenište sa propovednicom i svečana prestola za vladiku i sveštenike. Krajem 20. vijeka, centranu kupolu i južni zid oslikali su grčki freskoslikari. Velika trodelna kamena kapija, djelo arhitekte Momira Korunovića, izvedena je početkom 20. vijeka u stilu nacionalno-romantičarskog ekspresionizma.