LoginRegister
Home » Projects » Tuzla » Finished » Orasje City Center IN
A+ R A-
06-06-2012

Orasje City Center IN

Rate this item
(11 votes)

Orasje City_center_IN_sa-c.net_PHOTO Orasje City_center_IN_sa-c.net_DETAILSUK

PROJECT DESCRIPTION:

Soon...

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

Prvi na ulazu, zadnji na izlazu iz Bosne, novi shopping centar – CITY CENTER IN je portal – vrata Bosne. Lociran uz samu granicu (200 m´ od graničnog prelaza) namijenjen je tranzitnom putniku, okolnom prostoru Hrvatske – Slavonije i sjeverozapadnom prostoru Bosne.

Upravo odnos do ovih potencijala je uslovio lociranje i tretman ovog objekta. On ima sve elemente rubno-urbanog shopping centra.

Odnos prema ovom hramu konzumerizma definitivno se mijenja i u našoj profesiji. Zabluda je da je to američki proizvod i izmišljotina. Upravo istočni sukovi, natkriveni bazari, kapali čaršije su autentičnost svih gradova Istoka. 

Egoizam arhitektonske profesije baziran na utopijskom obrazovanju nedovoljno klasifikuje i vrednuje ovu vrstu objekata – pomodno nazvanim JUNK-SPACE-om od strane Rem Koolhaasa, koji opet projektuje vodeći se cirkulacijskim shemama poput shopping centra.

Sva današnja arhitektura je SPEKTAKL.

Adolf Loos je definisao odnos Moderne u rečenici “Ornament je zločin”. Danas svaka kuća teži da bude ORNAMENT prema tome treba zaključiti što je danas etičnost spektakularnih objekata.

 

Objekat City Center In-a, svojom pozicijom otvora se otvara prema žili kucavici - tokovima priliva mušterija sa saobraćajnice. Orašje, taj mali pogranični grad, formira novi reper prema regiji.

Tačka na ulazu i izlazu iz države postaje koheziona tačka te regije. To je uslovilo urbanu siluetu ovog objekta. Namjera je da se ovaj objekat otvori, bude domaćin, a ne zatvoreni BOX.

Objekat ima četiri ravnopravne fasade, dizajnirane prema potrebi i orijentaciji prema stranama svijeta. To je sigurno jedan od najbolje projektovanih i izvedenih objekata u široj regiji. Samouvjerenost je upravo direktan rezultat višegodišnjeg rada i temeljitosti pristupa investitora, firme Maxi sa direktorom g. Dragom Živkovićem na čelu.

Tlocrtnih dimenzija 76 x 80 metara, sa obodnim dvostranim parkiranjem, objekat je izrazitog urbanog karaktera. Tri aktivne fasade uz tri obodne ulice čine da objekat bude početak grada Orašja, čiji je administrativni centar u neposrednom kontaktu sa ovim objektom. Sa 12,000 m2 tlocrtne površine raspoređene na dvije etaže, objekat raspolaže sa 40 prodajnih prostora te 360 parking mjesta u garažnom dijelu.

 

EXTERIOR PHOTOS (foto: Anida K.)

PROJECT VISUALISATIONS

PROJECT SKETCHES