LoginRegister
Home » Projects » Tuzla » Under Constrution » Aerodrom Tuzla
A+ R A-
27-10-2017

Aerodrom Tuzla

Rate this item
(5 votes)
Project Aerodrom Tuzla"
Investor JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
Project Engineer Ambijent d.o.o. Tuzla
Supervisor IG d.o.o. Banjaluka
Main Contractor Džena d.o.o. Gradačac
Location Dubrave Gornje
Project Area 4.121,30 m2
Start of Construction 2017.
End of Construction 2018.
Estimated Project Cost Ca. 6 mil. BAM
Web http://tuzla-airport.ba

Bosnian Flag

Zgrada se nalazi uz kompleks nekadašnjeg vojnog aerodroma Dubrave, čiji lokalitet pripada Općini Živinice.

Predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla iskazali su potrebu za rekonstrukcijom postojećih prostornih sadržaja i njihovu dogradnju kako bi ovaj aerodrom mogao obezbijediti optimalne ili minimalne uslove za uvođenje još jednog aviona od strane nisko-tarifnih avio kompanija. Imajući u vidu da funkcija postojećih aerodromskih prostora ne zadovoljava sadašnje potrebe putnika, tehničkog osoblja i uprave Aerodroma, uz planirano proširenje predviđa se i rekonstrukcija velikog dijela postojećih sadržaja. To zahtijeva i uvođenje odgovarajućih instalacija koje prate ovu vrstu objekata za obezbjeđenje optimalnih uslova za funkcionisanje određenih prostora, rad tehničkog osoblja, kao i osoblja uposlenog u upravi i administraciji.

Konstrukcija postojeće pristanišne zgrade se zadržava uz intervenciju na krovnim panelima, gdje je u dijelu aerodromskog hola predviđeno zastakljenje termoizolacionim stakolom. Nosivi dio krovne konstrukcije u potpunosti se zadržava. Izgrađeni aneksi pristanišne zgrade se uklanjaju, kao i prizemni dio, koji je izgrađen od čelika sa južne strane koji se pokazao prostorno neadekvatan i nefunkcionalan. Na dijelu zemljišta sa kojeg se uklanjaju navedeni objekti, izgrađuju se novi sadržaji, konstruktivno razdvojeni od konstrukcije izgrađene pristanišne zgrade i tehničkog objekta. Projektovana je dogradnja prizemnog dijela na: južnoj strani, prizemlja i sprata na istočnoj strani te prizemnog i galerijskog prostora na sjevernoj i sjeverozapadnoj strani postojeće pristanišne zgrade. Predviđena je i rekonstrukcija dijela postojećeg tehničkog objekta.

Primarni konstruktivni elementi:

- monolitna armiranobetonska konstrukcija: za dograđene dijelove objekta na sjevernoj strani (prizemni i galerijski dio), dograđeni anex pogonskog dijela na istočnoj strani i prostor čekaonice za putnike u odlasku

- kombinacija čelične i armiranobetonske konstrukcije (temelji, stubovi i zidovi armiranobetonski, a krovna kosntrukcija čelična rešetka): sortirnica prtljaga, čekaonica putnika u dolasku i Duty-free shop

- opekarski proizvodi: ispune armiranobetonske konstrukcije i pregradni zidovi u objektu

Završne obrade:

U skladu sa namjenom pojedinih sadržaja i prostora i prostorija u objektu predviđene su odgovarajuće završne obrade, a koje bi trebale obezbijediti dugotrajnost i jednostavno održavanje projektovanih prostora.

Podovi:

- kamene ploče: ulazni vjetrobrani, ulazni hol, čekaonice u odlasku i povratku putnika, stepenišni prostori, Duty-free shop

- ferobeton: prostor sortirnice prtljaga

- keramičke pločice: sanitarni čvorovi, pogonski prostori, kuhinja

- pvc podovi: galerijski prostor, restoran, hodnici i kancelarije upravnog dijela

Zidovi:

- drvene obloge: dijelovi ulaznog hola

- keramičke pločice: sanitarni čvorovi i kuhinja

- gletovanje i bojenje: upravni dio, prostori galerije sa restoranom, čekaonice putnika u odlasku i dolasku

Fasada objekta:

- kompaktne presovane ploče sa integriranom završnom površinom (trespa ili ekvivalentan materijal po kvalitetu i cijeni): sprat ulaznog dijela objekta,

- kamene ploče: prizemlje ulaznog dijela objekta, i dio južne fasade

- strukturalna staklena fasada: ugao objekta na jugoistočnoj strani

- silikatna fasadna žbuka: preostali dio fasade