Autoceste FBiH traže odobrenje za zaduženje kod EBRD-a do 180 mil EUR

autoput faktor.ba

Federalna vlada primila je na današnjoj sjednici na znanje tri informacije o kreditnim zahtjevima Javnog preduzeća Autoceste FBiH za izgradnju poddionica autoceste na Koridoru 5C, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Pokrenute su inicijative da se za poddionicu Poprikuše - Nemila osiguraju kreditna sredstva kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 70 mil EUR, za poddionicu Tarčin - Ivan (tunel Ivan) do 50 mil EUR i za poddionicu Mostar Jug-Kvanj do 60 mil EUR. Informacije o kreditima su prihvaćene kao osnova za vođenje pregovora.

Federalna ministarstva finansija i prometa i komunikacija i Autoceste FBiH su zaduženi da u tim za pregovore o ovim kreditima imenuju svoje predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovim kreditnim zaduženjima će biti Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekstove usaglašenih ugovora između BiH i EBRD-a, a današnji zaključak dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.

(eKapija.com)

 

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top