VIDEO - Radovi na poddionici Vranduk - Ponirak

vranduk ponirak nov 2020 foto jpautoceste

Poddionica Vranduk – Ponirak počinje u južnom dijelu naselja Nemila, lokacija Stara stanica, gdje s mostovima Vranduk I i Vranduk II prelazi preko rijeke Bosne. Trasa se nastavlja prema tunelu Vranduk i prolazi kroz regiju Vranduk, te dalje nastavlja iznad naselja Koprivna s desne strane rijeke Bosne i završava u blizini naselja Ponirak.

„Trenutno se izvode radovi na dijelu trase na Sektoru IV na mostovima Vranduk I i II, vijaduktu Crnom Potoku i Koprivnoj I. Što se tiče ove lokacije trenutno se nalazimo na dijelu trase na Sektoru IV i trenutno se izvode radovi na zaštiti kosina. Kada je u pitanju novonastala situacija u svijetu zbog pandemije koronavirusa trenutno nemamo zaraženih radnika na terenu i radove odvijamo normalnom dinamikom", kazao je Elmin Škulj, predstavnik konzorcija Azvirt L.L.C. i Hering d.d. Široki Brijeg.

Ukupna dužina poddionice iznosi 5,3 kilometara i trenutno se izvode radovi na izgradnji potpornih zidova, dva mosta, tri vijadukta i tunelu.

Trasa na poddionici Vranduk – Ponirak je specifična po tome što se tlocrtno i visinski razdvajaju lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine.

„Ono što je zanimljivo da ovdje na gradnji Koridora Vc imamo prvi put jednu azerbejdžansku kompaniju Azvirt, pa se nadam da će to biti dobro iskustvo i za kompaniju Azvirt i za JP Autoceste FBiH. Ono što je posebno značajno napomenuti da se radovi izvode u vrandučkom kanjonu rijeke Bosna, gdje su izražene velike geomorfološke padine i gdje je vrlo teško raditi. Ono što je posebno značajno reći da se radovi izvode u geološkim formacijama julskokrilnog fliša, gdje imamo stalnu izmjenu geoloških, geomorfoloških i geotehničkih karakteristika gdje se izvode radovi. Trenutno na gradilištu poddionice Vranduk – Ponirak radi oko 220 radnika", izjavio je Ahmed Mušija, Šef projekta ispred JP Autoceste FBiH.

Vrijednost Ugovora za poddionicu Vranduk – Ponirak je 65, 4 miliona eura. Izvođač radova je konzorcij AZVRIT L.L.C iz Azerbejdžana i domaća firma Hering d.d. Široki Brijeg. Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. iz Slovenije i DIVEL d.o.o. iz Sarajeva. Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca, saopšteno je iz press službe JP Autoceste FBiH.

U narednom videu pogledajte trenutne radove na izgradnji poddionice Vranduk – Ponirak.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top