Postavljena nova stolarija i termo fasada na objekat OŠ „Vladislav Skarić“

skola vladislav skaric fasada1Okončani su radovi na postavljanju nove termo fasade i PVC stolarije na objektu Osnovne škole „Vladislav Skarić“. Radove, koji su započeli 19. augusta 2018. godine, finansijski su podržali Vlada Kantona Sarajevo, Vlada Švedske, Općina Centar i Fond za zaštitu okoliša FBiH koji su izdvojili 498.800 KM, dok je implementator projekta Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), koji je nakon okončanja procedure izbora izvođača radova u skladu sa javnim nabavkama BiH, potpisao ugovor sa predstavnicima odabrane firme „Tehnogradnja“ d.o.o.

Osim zamjene vanjske stolarije i postavljanja termo fasade na objekat škole također je ovim projektom predviđena ugradnja nove kotlovnice na prirodni gas.

''U prvoj fazi projekta osim nove fasade i PVC stolarije također je planirano postavljanje novog ravnog krova. Navedeni radovi su izvođeni paralelno sa nastavom gdje smo veliku pažnju posvećivali sigurnosti učenika i uposlenika škole. U toku izvođenja radova došlo je do potrebe za izvođenjem dodatnih radova na postavljanju dijela termo fasade na spremištu i dijelu fiskulturne sale, te postavljanju zaštitnih mreža u fiskulturnoj sali. Radovi su kompletirani gotovo u potpunosti sa izuzetkom dijela limarskih poslova koji će biti završeni kada dozvole vremenski uslovi. U saradnji sa UNPD izrađen je novi idejni projekat školske kotlovnice na prirodni gas i sada smo u fazi pribavljanja urbanističke dozvole od nadležne općinske službe. S obzirom da su sredstva obezbjeđena nadamo se da će škola uskoro dobiti urbanističku saglasnost da bi se aktivnosti mogle nastaviti. Sada je u školi puno toplije i ugodnije u hladnim zimskim danima. Uporedo sa vanjskim radovima provodimo aktivnosti na unutrašnjem uređenju škole, bojenju zidova učionica i prostorija škole. Koristim ovu priliku da se zahvalim općinskom načelniku dr. Nedžadu Ajnadžiću, predsjedavajućoj Općinskog vijeća Karolini Karačić i svim vijećnicima kao i drugim službama Općine Centar na njihovom velikom doprinosu u realizaciji ovih projekata'', objasnio je Meho Pirić, direktor Osnovne škole „Vladislav Skarić“.

Realizacijom ovog projekta su osigurani bolji uslovi boravka učenika i nastavnog osoblja u školi, te će biti ostvarene znatne uštede u potrošnji energenata.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top