Rekonstrukcija stepeništa u Ključkoj ulici

kljucke stepenice sarajevo 01 jun 2018

Sredinom maja ove godine započeli su radovi na rekonstrukciji stepeništa u Ključkoj ulici (Mjesna zajednica „Džidžikovac-Koševo I“).

Izvođač je građevinska firma „Sela“, a finansijer je Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila iznos od 50.110 KM.

"U dosadašnjem toku radova nakon uklanjanja stare stepenišne konstrukcije uspjeli smo izgraditi polovinu novog armirano-betonskog stepeništa, kako bi stanarima obližnjeg stambenog objekta kolektivnog stanovanja omogućili nesmetan prilaz. S obzirom da se radovi izvode ručno za završetak ovog posla trebat će nam oko 20 dana. Nakon izgradnje kompletne armirano-betonske konstrukcije stepeništa postavljat ćemo nove kulir ploče kao i rukohvatnu zaštitnu ogradu", objasnio je Mesud Zimić, šef gradilišta građevinske firme „Sela“.

Kako je predviđeno projektom tokom rekonstrukcije ovog stepeništa, ukupne dužine oko 80 metara koje povezuje Alipašinu ulicu sa Tepebašinom, također će radnici pomenute firme duž novog stepeništa izgraditi betonski rigol za odvod površinskih voda. Sa rekonstrukcijom novog stepeništa u Ključkoj ulici sugrađani ovog dijela općine Centar će dobiti moderno uređenu pješačku komunikaciju.

Realizacija ovog projekta je započela na osnovu ugovora o izvođenju radova na investiciono-tehničkom održavanju pješačkih staza i stepeništa na području općine Centar, kojeg su potpisali načelnik Centra dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme „Sela“ Sead Tutić. Na osnovu ovog ugovora su također okončani radovi na sanaciji stepeništa i pješačkih staza u ulicama Zatikuša 3, Zaima Šarca do broja 45, Marcela Šnajdera 10 i Himze Polovine kod broja 47. Na ovim lokacijama je ostala još ugradnja rukohvatnih zaštitnih ograda, što je planirano da bude završeno u skorijem vremenskom periodu.

Za sve navedene radove Općina Centar je iz svog budžeta izdvojila 106.000 KM.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top