Mirza Hulusić: Objekt Austrijske kuće bit će dostupan svoj djeci

austrijska kuca prvoplasirani rad 3D

Zavod za izgadnju Kantona Sarajevo je vlasnik zemljišta na kojem je lociran objekat Austrijske kuće u Sarajevu.

Na početku razgovora za Radiosarajevo.ba direktor Zavoda za izgradnju KS-a, Mirza Hulusić naglasio je da se radi o zemljištu koje pripada Kantonu Sarajevo, odnosno, njegovim građanima.

"Naglašavam ovu činjenicu iz razloga što, kao nedavno imenovani direktor Zavoda za izgradnju KS-a, uz rješavanje brojnih problema koji prate građevinsku struku u Sarajevu i šire, pokušavam ispraviti i jednu višedecenijsku praksu nametnutu od strane bivšeg menadžmenta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, a koju, u najblažoj formi, vizualiziram kao nepravednu. Ta praksa stvorila je prostor za brojne manipulacije kojima se potkrepljivala potreba da se udovolji investitorima. Osim što se, istom, vršila otimačina po svim tačkama definicije, a sve u službi javog dobra, Zavod za izgradnju KS-a se dovodio u suicidalan položaj, dozvoljavajući da novi vlasnici tog zemljišta svoju iskrivljenu viziju savremenog grada sprovode u djelo bez da Zavod za izgradnju, koji upravlja izgradnjom, može naći rješenje da se tome suprotstavi. Sporazumom između Općine Centar Sarajevo, Ministarstva pravde i uprave KS-a i Zavoda za izgradnju KS-a jasno je utvrđen nosilac prava građenja i investitor, a to je, u slučaju Austrijske kuće, Općina Centar“, govori Hulusić.

Nakon Trebevićke žičare, ovo je drugi projekt koji će biti realiziran putem ugovora o zasnivanju prava građenja. Ovim ugovorom, budući objekat Austrijske kuće se koncesijom, u trajanju od 99 godina, daje na korištenje Općini Centar Sarajevo.

Općina će raspolaganje nad dijelom prostora ustupiti Ministarstvu pravde i uprave KS-a što će, kako kaže Hulusić, biti precizirano i ugovorom definirano nakon završetka izgradnje objekta.

S obzirom na to da je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao vlasnik zemljišta uspostavio dogovor s budućim korisnicima, kao nositeljima prava građenja te s istima zaključio sporazum, u toku je finaliziranje pravne dokumentacije, te ulazak u fazu priprema za građenje kroz kompletiranje investiciono-tehničke dokumentacije, odnosno pribavljanje neophodnih dozvola i saglasnosti.

"Važno je napomenuti da će novi sistem osnivanja prava građenja značajno olakšati poslove Zavoda za izgradnju KS-a vezane uz pribavljanje investiciono-tehničke dokumentacije što je, do sada, predstavljalo 'kočnicu' i dovodilo do nepotrebnih zastoja i prekoračenja svih prethodno utvrđenih rokova, a ponekad, u potpunosti onemogućavalo izgradnju. S olakšanom procedurom koja prethodi izgradnji, radovi će započeti u što skorijem roku“, ističe naš sagovornik.

Kada su finansije u pitanju, prema saznanjima direktora Hulusića, Općina Centar kao investitor projekta, do sada je, svojim budžetom, za prethodnu i ovu godinu, obezbijedila sredstva u iznosu oko 500.000 KM.

S druge strane, zemljište na kojem se nalazi objekat Austrijske kuće neme cijenu.

"Objekt će se nalaziti na zemljištu koje je obezbijedio Zavod za izgradnju KS-a, a koje se nalazi u srcu grada na najatraktivnijoj lokaciji, kako prema položaju tako i kvaliteti lokacije. Objekt će biti samostojeća struktura okružena jednom od najvećih i najljepših parkovskih površina u gradu što će, u konačnici, doprinijeti u porastu ukupne vrijednosti objekta", navodi.

Ovo je zaista jedan pozitivan projekt za koji mnogi jedva čekaju izgradnju. Na pitanje šta je planirano da se u njemu nalazi, Hulusić odgovara:

"U saradnji s Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovni, Općina Centar je organizirala javni konkurs za izradu idejnog rješenja objekta Austrijske kuće. Nagrađena rješenja su potencijalni izvedbeni projekti. Novinom u Kantonu Sarajevo smatram i organiziranje sličnih konkursa kao i davanje prilike mladim, talentiranim ljudima da anonimnim konkursom iskažu svoj talenat i da, napokon, kvalitetna ideja ima primat na 'najpodobnijom' idejom. Nadam se da će odabrana ideja biti i realizirana. Budući objekat Austrijske kuće, kako je već definirano, ugovorom, postat će dom Centru za zdravo odrastanje i Europskoj kući nacionalnih manjina", otkriva nam direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Objekt Austrijske kuće izuzetan je projekat, ne samo za Općinu Centar kao incijatora, već i Grad Sarajevo, jer je prvi objekt ove namjene na našim prostorima, koji će biti jednako dostupan svoj djeci bez obzira na materijalni status.

"Europska kuća nacionalnih manjina je također nešto sasvim novo u Kantonu Sarajevo, te će biti veoma interesantno vidjeti na koji način će se ovi sadržaji realizirati u budućem prostoru tj. kako i koliko će budući objekat biti na usluzi sadržajima koji će se u njemu nalaziti. Za Kanton Sarajevo je novina i način na koji će projekt biti realiziran već spomenutim osnivanjem prava građenja s pravom korištenja objekta na određeno vrijeme", naglašava.

Iskoristili smo priliku, te našeg sagovornika pitali i da li su riješena sva imovinsko-pravna pitanja prije izgradnje novog kosog lifta na Ciglanama.

"Potpuno ista situacija je i s projektom kosog lifta na Ciglanama. Gotovo paraleleno su rješavana imovinsko-pravna pitanja za kosi lift Ciglane i Austrijsku kuću. Kao i projekt Austrijske kuće, kosi lift na Ciglanama će biti realiziran na način prenosa prava građenja i korištenja lifta, na Općinu Centar Sarajevo, u periodu od 99 godina, nakon čega se lift vraća u vlasništvo Kantona Sarajevo. Sve ove odredbe su definirane Sporazumom između Općine Centar, Ministarstva saobraćaja KS-a i Zavoda za izgradnju KS-a", govori Hulusić.

Zanimalo nas je kada bi naši sugrađani na Ciglanama mogli očekivati moderni lift?

"Radnje koje prethode izgradnji su dovedene do faze obezbjeđivanja investiciono-tehničke dokumentacije i radovi će početi u najkraćem mogućem roku“, navodi naš sagovornik.

Na kraju razgovora za Radiosarajevo.ba istaknuo je i to da će Zavod za izgradnju KS-a učiniti sve da sredstva namjenjena ovom projektu budu na vrijeme obezbijeđena.

(Radiosarajevo.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top