Završen projekat iluminacije Aškenaske sinagoge u Sarajevu