Radovi iluminacije dijela ulica Maršala Tita i Ferhadija u završnoj fazi