EYOF 2019

20 Dec 2016 17:59 #5952 by Fache
Vijeće ministara BiH odobrilo 500.000 KM za sufinansiranje EYOF-a

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici donijelo je odluku o odobravanju 500.000 KM za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF). Također je usvojen podatak da je nezaposnelost u BiH smanjena za 4,6 posto, ali i donijeta je odluka da se u 2017. izda 1.691 radna dozvola za strance.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju 500.000,00 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu- rezervirana sredstva za sufinansiranje organizacije Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF) 2019. godine u organizaciji gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo.

Ova sredstva planirana su i rezervirana u 2016. godini, a ukupno će Vijeće ministara do 2018. godine za ovaj višegodišnji projekt izdvojiti 1,9 miliona KM.

Za strance u 2017. godini 1.691 radna dozvolaUkupna godišnja kvota za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH za 2017. godinu iznosi 1.691 radna dozvola, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 995 radnih dozvola, Republiku Srpsku 600 radnih dozvola i Brčko Distrikt BiH 96 radnih dozvola.

Za produženje već izdatih radnih dozvola godišnja kvota iznosi 1.083 radnih dozvola, dok godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini iznosi 608 radnih dozvola.

Usvojena je informacija da je nezaposlenost u BiH za devet mjeseci smanjena za 4,6 posto.

U Informaciji se navodi rast industrijske proizvodnje od 3,8 posto u odnosu na isti period prethodne godine s dominantnim rastom prerađivačke industrije od 3,9 posto. Pored prerađivačke industrije pozitivan doprinos rastu ostvaren je i u okviru sektora rudarstvo i proizvodnja električne energije, gdje je ostvaren devetomjesečni rast proizvodnje od 2,7 posto, odnosno 3,8 posto.

U augustu 2016. godine nastavljen je rast broja zaposlenih lica u BiH za 1,7 posto u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine i sada je iznosio 727,32 hiljada. Broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH u septembru ove godine iznosio je 514,9 hiljada, što je manje za 4,6 posto u poređenju s istim mjesecom 2015.

Indirektni porezi bilježe rast neto prihoda od četiri posto u prvih devet mjeseci 2016. godine, a prema podacima entitetskih poreskih uprava, u periodu januar ‐ septembar 2016. je ostvaren godišnji rast prihoda od direktnih poreza, doprinosa, taksi i drugih prihoda od 5,4 posto.

Ukupni depoziti na kraju devetog mjeseca su dostigli 17,2 milijardi KM uz stopu rasta od 7,4 posto na godišnjem nivou.

Ukupni bh. izvoz roba u devet mjeseci 2016. godine iznosio je više od 6,86 milijardi KM, što predstavlja povećanje za 2,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U ovom periodu ukupni bh. uvoz roba iznosio je oko 11,8 milijardi KM, što predstavlja stagnaciju u odnosu na isti period prethodne godine u nominalnom smislu. U septembru 2016. godine zabilježen je rast izvoza od 4,8 posto te blagi rast uvoza roba od 1,8 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Posmatrano po glavnim trgovinskim partnerima i blokovima tokom devet mjeseci 2016. godine, izvoz na tržište zemalja EU iznosio je više od 4,9 milijarde KM, što predstavlja povećanje za 3,4 posto, dok je vrijednost izvezene robe na tržište zemalja CEFTA‐e iznosila 990 miliona KM i smanjena je za 1,8 posto.

Ukupni bh. vanjskotrgovinski robni deficit u periodu januar – septembar 2016. godine iznosio je više od 4,95 milijardi KM i u odnosu na isti period prethodne godine smanjen je za 3,2 posto.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa danas je donijelo Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Stategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini, s mjerama za realizaciju ovog projekta.

Na ovaj način se omogućava da u najkraćem mogućem roku Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, javni RTV servisi u Bosni i Hercegovini te Regulatorna agencija za komunikacije BiH provedu sve potrebne aktivnosti za okončanje postupka digitalizacije u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

BiH na Venecijanskom bijenalu 2017. godine predstavlja umjetnik Radenko MilakVijeće ministara BiH prihvatilo je prijedlog Ministarstva civilnih poslova za učešće Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2017. godine.

Ministarstvo civilnih poslova, putem Ministarstva vanjskih poslova BiH, uputit će hitno pismo interesa upravi Venecijanskog bijenala te iskazati interes za učešće BiH 2017. godine.

Organizator projekta i komesar izložbe za Venecijansko bijenale 2017. godinu bit će Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i direktor dr. Sarita Vujković. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati umjetnik Radenko Milak s projektom "Univerzitet katastrofe", realiziran u saradnji s Romanom Uranjekom, a za kustosa paviljona predložen je ugledni švicarski kustos Hans Urlich Obrist.
Sredstva u iznosu 180.000,00 KM za zakup prostora radi učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu bit će osigurana iz Budžeta institucija BiH za 2017. godinu.

klix.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

21 Apr 2017 10:43 #6162 by Fache
Pripreme za EYOF 2019 teku planiranom dinamikom, infrastrukturni budžet iznosi 4,5 miliona KM

Predstavnici Organizacionog odbora Evropskog zimskog olimpijskog festivala mladih EYOF 2019 u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, na današnjoj preskonferenciji govorili su o trenutnom stanju projekta, realizovanim aktivnostima u prethodnom periodu, te aktivnostima koje će biti ralizovane.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković kazao je da pripreme za olimpijadu mladih 2019. teku planiranom dinamikom.

"Organizacioni odbor do sada je uradio mnoge aktivnosti da uspješno vrši pripreme. Mi u Istočnom Sarajevu i Sarajevu kažemo da je EYOF velika šansa da se vratimo na scenu organizatora velikih takmičenja u zimskim sportovima i da je ovo možda prva prilika od Olimpijskih igara 1984. koja nam se ukazala da se na ozbiljan način organizuju takmičenja u zimskim sportovima. S druge strane za nas je ovo šansa i za promociju turizma, pogotovo zimskog. Posebno je ovo šansa za izgradnju infrastruktura, koja treba da bude zaostavština iza organizacije ove olimpijade", kazao je Vuković.

Najavio je da će na današnjem sastanku Organizacionog odbora biti usvojen infrasruktruni budžet EYOF-a koji će okvirno iznosti 4,5 miliona maraka.

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ivica Šarić kazao je da je organizacija EYOF-a u vrhu prioriteta u gradu.

"Zadovoljni smo brojem i kvalitetom poduzetih aktivnosti u proteklom periodu kao i povećanjem suradnje Sarajeva i Istočnog Sarajeva, čemu je vjerovatno doprinijelo imenovanje mladih i perspektivnih gradonačelnika. Posebno raduje sve veća zainteresiranost šire javnosti i pojedinih sportskih organizacija uključivanjem u sam projekat EYOF-a",
kazao je Šarić.

Direktor EYOF-a 2019 d.o.o. Senahid Godinjak predstavio je realizirane aktivnosti u ovoj godini od kojih su najvažanije formiranje Izvršnog komiteta, organizacija testnih takmičenja, posjeta koordinacione komisije Evropskog olimpijskog komiteta (EOK) Sarajevu i Istočnom Sarajevu, te promocija sportva EYOF-a i finalna inventura borilišta.

Do kraja godine Organizacioni odbor očekuje brojne aktivnosti među kojima se izdvajaju izrada sponzorskih paketa i pregovori s potencijalnim sponzorskim partnerima, usvajanje infrastrukturnog dijela budžeta, adaptacija borilišta, priprema testnih takmičenja i druge aktivnosti.

U novembru će uslijediti posjeta Evropske koordinacione komisije (COCOM) tokom koje će biti izvršena analiza obavljenih aktivnosti zadatih iz prethodne posjete te usvojeni planovi za 2018. godinu.

Fena

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

30 Maj 2017 12:30 #6290 by Admir
EYOF vraća Sarajevu olimpijski sjaj - TV1 HD


Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

13 Okt 2017 13:52 #6687 by Admir
Uređenje nordijskih staza na Bjelašnici i Igmanu od javnog značaja za KSVlada Kantona Sarajevo proglasila je uređenje nordijske staze i pratećih sadržaja za održavanje EYOF-a na Bjelašnici i Velikom polju na Igmanu projektom od javnog značaja za Kanton Sarajevo.

Organiziranje Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala – EYOF 2019, kao jednog od najznačajnijih sportskih projekata koje imamo priliku realizirati nakon Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, podrazumijeva poduzimanje niz aktivnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Kantona Sarajevo.

Ranije je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o proglašenju organiziranja EYOF-a 2017. godine, a čija je organizacija poslije prolongirana za 2019. godinu i trku FIS-a od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine te je u skladu s tim obezbijedila odgovarajuća finansijska sredstva za realizaciju ovih sportskih projekata.

Također, potpisan je Sporazum o saradnji između univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo i firme "EYOF 2019" d.o.o.

U cilju provođenja pripremnih aktivnosti za uspješnu organizaciju EYOF 2019 neophodno je da KJP “ZOI '84” realizuje navedeni projekt koji je Vlada KS proglasila projektom od javnog značaja za Kanton Sarajevo.

Fena

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

31 Okt 2017 11:56 #6731 by xYz
Vlada FBiH odobrila 300.000 KM za EYOF 2019

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o potrebi izdvajanja sredstava tekuće rezerve za organiziranje Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala EYOF 2019.

Kako je saopšteno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FiH, izraženo je opredjeljenje da se za organiziranje ove manifestacije iz tekuće rezerve budžeta FBiH za 2017. godinu izdvoji 300.000 maraka.

Federalno ministarstvo kulture i sporta zahtjev za izdvajanje sredstava dostavit će Federalnom ministarstvu finansija, koje će za Vladu pripremiti prijedlog konačne odluke.

(Fena)
[/i]

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

16 Nov 2017 12:22 #6822 by Fache
Prezentiran Finalni izvještaj, odnosno pripremni dokument razvojnom planu olimpijskih planina Bjelašnice i IgmanaPredstavnici francuskih kompanija iz Klaster Montagne-a, koje je predvodio ambasador Republike Francuske u Bosni i Hercegovini Guillaume Rousson, prezentirali su danas premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću te ministrima privrede i finansija Muharemu Šabiću i Jasminu Halebiću Finalni izvještaj, odnosno pripremni dokument razvojnom planu olimpijskim planinama Bjelašnica i Igman, u okviru priprema za organizaciju EYOF-a 2019.

Prije prezentacije ambasador Rousson je naglasio da mu je zadovoljstvo posredovati u ovoj vrsti saradnje za koju želi da uspije, jer će zahvaljujući njoj moći poslati poruku francuskim poslovnim ljudima da Kanton Sarajevo nudi uvjete za povoljno investiranje ali i stanovnicima da ga posjete.

Finalni izvještaj posvećen razvoju Bjelašnice i Igmana sa presjekom trenutnog stanja te mjerama i preporukama za unapređenje neophodnih sadržaja izradile su francuske kompanije OREX Loisirs, Egis International i CNA-MO u okviru podrške i pomoći Vlade Francuske Bosni i Hercegovini, odnosno Sarajevu i Istočnom Sarajevu u organizaciji predstojećeg zimskog Festivala Evropskih Olimpijskih igara za mlade.

Premijer Konaković je nakon prezentacije istakao kako Bjelašnica i Igman u radu aktuelne Vlade KS imaju posebno mjesto i prioritet iz opštih ekonomskih, a ne samo turističkih razloga.„Analizama svjetskih turističkih organizacija i agencija Sarajevo je među deset najbrže rastućih turističkih destinacija po broju turista. Iz toga razloga, Vlada čini sve da se ovaj trend nastavi i dodatno unaprijedi, a to ćemo sigurno moći postići zahvaljujući i ovom dokumentu koji će nam poslužiti za izradu naših strategija i planova razvoja“, kazao je premijer Konaković.

Ministri Šabić i Halebić upoznali su goste iz Francuske sa projektima koje kantonalna Vlada provodi, kako i sa onima koje tek namjerava provesti i u narednoj budžetskoj godini, odnosno do održavanja Zimske evropske olimpijade mladih.

Dva primjerka printane verzije Studije namijenjene poboljšanju performansi planinske turističke ekonomije Kantona Sarajevo, odnosno Finalnog izvještaja Bjelašnica-Igman službeno su danas predate premijeru Konakoviću.

Nakon današnje prezentacije, najavljeno je i potpisivanje Sporazuma o razumijevanju između Kantona Sarajevo i Klaster Montagne-a koje će biti upriličeno početkom decembra i time zvanično potvrđena dosadašnja odlična saradnja.

vlada.ks.gov.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

16 Nov 2017 19:31 #6825 by Eldinjho
Citam nesto u vezi igara da bi otvaranje i zatvaranje igara bilo i Istocnom Sarajevu,gdje bi se to desilo i zasto u selu kad ima grad,ali ovo je ocito politicki dogovor pa se tu ne moze nista promjeniti..

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

17 Nov 2017 09:41 #6827 by Fache
Prvi put čujem za to. Gdje si to pročitao? Uglavnom je otvorenje u jednom mjestu, zatvaranje u drugom (kada su organizacije u nazovimo to dva grada).

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

16 Jan 2018 15:36 #6937 by Fache
Za infrastrukturni dio EYOF-a Vlada RS izdvaja 2,5 miliona KM

Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je sinoć u Istočnom Sarajevu da je Vlade Srpske opredijeljena da podrži organizovanje Evropskog omladinskog olimpijskog festivala /EYOF/ 2019. godine i potvrdila da će za infrastrukturni dio projekta izdvojiti 2,5 miliona KM.

"Naša opredijeljenost da podržimo ovaj projekat postoji već godinama. Otklonili smo dileme u vezi sa organizovanjem i funkcionisanjem, kao i šta je potrebno uraditi na ovom planu. Vlada Republike Srpske uradiće infrastrukturni dio projekta i izdvojiće 2,5 miliona KM", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je naglasila da je sigurna da će biti dodatnih infrastrukturnih intervencija kako bi se Istočno Sarajevo pripremilo adekvatno, ne samo za ovo takmičenje, nego i za boravak i sve drugo što prati ovako značajne manifestacije.

"Radićemo zajedno ovdje i sa gradskim vlastima i sa svim našim načelnicima na ovim prostorima. Zadovoljstvo je što idemo u dobrom pravcu i što će to biti kapaciteti koji će ostati na korištenje Republici Srpskoj", poručila je premijerka Republike Srpske.

Prema njenim riječima, prioritet Vlade Republike Srpske jeste da ulaže u područje Istočnog Sarajeva, ali da ono što uloži treba da ostane i da ima upotrebnu vrijednost za Republiku Srpsku.

"To nije nešto što će trajati dan ili dva, nego je riječ o trajnoj infrastrukturi", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je najavila da će Vlada Srpske na ovom području podržati još nekoliko projekata koji se odnose na energetsku efikasnost, što podrazumijeva udruživanje i međunarodnih sredstava potrebnih za lokalne zajednice.

"Biće još mnogo akcija na području Istočnog Sarajeva", najavila je premijerka Republike Srpske.

Ona je zahvalila gradonačelniku Istočnog Sarajeva Nenadu Vukoviću koji je inicirao ovaj sastanak i dodala da sada na Vladi Republike Srpske ostaje da verifikuje određena pitanja.

Cvijanovićeva je u Istočnom Sarajevu razgovarala sa predstavnicima lokalnih zajednica sa područja ovog grada i Olimpijskog centra "Jahorina" o predstojećim aktivnostima povodom organizovanja Evropskog omladinskog olimpijskog festivala /EYOF/ 2019. godine.

Sastanku su prisustvovali i ministar finansija Zoran Tegeltija, ministar porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović i ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković.

Srna

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

31 Avg 2018 12:41 #7128 by Fache
Na kružnom toku na Dobrinji postavljeni svijetleći olimpijski krugoviNa kružnom toku na Dobrinji sinoć su postavljeni svijetleći olimpijski krugovi, a u sklopu priprema za održavanje Olimpijskog festivala mladih – EYOF, kojem će Grad Sarajevo i Istočno Sarajevo biti domaćini za samo nekoliko mjeseci.

Plan je da se atraktivna obilježja, koja Sarajlije podsjećaju na nezaboravne olimpijske dane 1984., postave na sve ulaze u glavni grad BiH. Osim toga, ovim činom se najavljuje novi, veliki sportski događaj koji će privući više hiljada mladih sportista iz pedesetak država.

Olimpijski krugovi su visoki više od dva, a široki više od četiri metra i simbol su olimpizma, mira i fer sportskog takmičenja.

Projekt je realiziran u saradnji Grada Sarajeva s Općinom Novi Grad.

avaz.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 0.691 seconds
Top