Trebevićka žičara

04 Avg 2013 12:03 - 23 Okt 2014 21:51 #3696 by Admir
Nema novca za trebevićku žičaru

Godinama se govori o revitalizaciji trebevićke žičare, te provode određene aktivnosti kako bi ona što prije bila stavljena na uslugu građanima i svima koji posjete Sarajevo.

Međutim, sudeći prema tempu realizacije ovog projekta, Sarajlije će još morati čekati da bi se žičarom provozale do Trebevića.

Neraspoloživa sredstva

Delegacija EU je u martu obavijestila Grad da sredstva od 6,7 miliona eura za obnovu žičare nisu raspoloživa u programskom okviru IPA I (2007 - 2013) fondova, te je naglašeno da delegacija želi potaknuti učešće Grada u procesu planiranja i izrade budućeg programskog okvira za IPA II (2014 - 2020) fondove kako bi se pokušala obezbijediti sredstva za realizaciju ovog projekta. Također, problem je i što je potrebno do kraja ove godine izmjestiti doniranu žičaru iz EUFOR-ove baze Butmir, pa je gradonačelnik Ivo Komšić uputio pismo komandi EUFOR-a u kojem se traži da se rok za izmještanje žičare prolongira. Delegacija EU je najavila mogućnost finansiranja nove studije ekonomske opravdanosti trebevićke žičare, jer je stara studija koju je uradio Ekonomski institut, po ocjeni predstavnika delegacije EU, ograničeno upotrebljiva.

Prenos vlasništva

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici su razmatrali izvještaj o realizaciji projekta trebevićka žičara te su donijeti zaključci da Grad obezbijedi ponudu za nabavku nove žičare koja bi predvidjela izgradnju-obnovu na istoj lokaciji putem stare i nove trase, potom da pristupi analizi i odabiru najracionalnijeg rješenja za obnovu žičare, da Gradsko vijeće donese odluku o obnovi trebevićke žičare u skladu sa opredjeljenjem (korištenje rabljene donirane opreme ili nabavka nove žičare) i da Grad inicira prenos vlasništva sa KJKP Gras na Grad Sarajevo. Zaključeno je također da se ostvare kontakti sa gradovima s kojima Grad ima potpisane sporazume o saradnji, a koji imaju iskustva u implementaciji projekata izgradnje i eksploatacije sličnih žičara, te da se analiziraju modeli finansiranja obnove i upravljanja trebevićkom žičarom.

Idejni projekat

Delegacija Evropske unije u BiH je Gradu Sarajevu zvanično uručila idejni projekat revitalizacije trebevićke žičare, koji je uradila projektantska kuća Studio Corona. Prema ovom dokumentu, troškovi za obnovu žičare, koristeći doniranu opremu, iznose 6,7 miliona eura. Projektom je predviđena izgradnja polazne i dolazne stanice, montaža 17 stubova, te nabavka i ugradnja donirane i nedostajuće opreme.
(Oslobodjenje)

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

12 Avg 2013 16:14 - 12 Avg 2013 16:14 #3748 by Admir
Sarajevska žičara: Tehničari žele spriječiti 'katastrofu'Projekat gradnje Trebevićke žičare trebao bi se u potpunosti izmijeniti i žičaru bi trebalo graditi po prijeratnoj trasi, jer nova nije ekonomična iako je sama žičara donirana, tvrde iz Udruženja tehničke kulture Narodna tehnika KS (UNTKAS).

Muhamed Tafro iz ovog udruženja kazao je kako je Studija o ekonomskoj izvodljivosti koju je uradio Ekonomski institut, plaćena 179.000 KM, ali da nije prihvatljiva.

„Kada se malo dublje, stručnije i studioznije analiziraju ulazni i izlazni parametri Studije, može se konstatirati da su rezultati katastrofalni, ne samo ekonomski nego i ekološki i politički. Mi smo pokušali urgirati kod Gradske uprave, ali nije bilo odgovora, a tu studiju odbacila je i Delegacija Evropske unije“, pojasnio je Tafro.

U Udruženju smatraju da je mnogo manje novca potrebno za revitalizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i trase nego za gradnju novih, piše Avaz.

„Donirana žičara, za čiji je prijevoz Grad platio 883.000 KM, trošila bi mnogo više električne energije od prijeratne, a to nije potrebno. Bila bi daleko manja investicija u obnovu stare nego u gradnju ove nove, jer ne treba rušiti postojeće stanice i praviti mnogo veće. Pored toga, temelji stubova već su gotovi, nema imovinskopravnih problema i za novu bi trebalo 13, dok je stara imala samo osam stubova“, istaknuo je Tafro.
Sječa stabala

Osim svega ovoga, napomenuo je on, ugradnja donirane žičare imala bi poguban ekološki utjecaj za samu planinu, jer bi nova tresa značila sječu starih crnogoričnih stabala na pojasu širokom 30 metara.
Prodati u staro željezo

Tafro dodaje kako su stubovi, većina kabina i ostala oprema stare žičare bili u potpuno ispravnom stanju poslije rata.
„Oni su se mogli nakon temeljite reparature koristiti. Umjesto toga, zbog nepoznatih razloga, žičara je poslije rata obezvrijeđena, demontirani su stubovi, kabine i sva metalna oprema te su prodati u staro željezo“, kaže Tafro.

(Dnevni avaz)

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

13 Mar 2014 19:08 #3980 by Admir
Opština Stari Grad izdala urbanističku saglasnost za Trebevićku žičaru

Opština Stari Grad Sarajevo je u rekordnom roku izdala urbanističku saglasnost i donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Trebevićke žičare.

Ovome je predhodio sastanak u februaru, 2014. godine predstavnika Gradske uprave i Opštine Stari Grad, na kome je dogovoreno da se krene u proceduru dobijanja urbanističke saglasnosti i rješavanje imovinskih odnosa na lokalitetu Trebevićke žičare. Nakon što je Grad Sarajevo podnio zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, Služba za urbanizam Opštine je u rekordnom roku izdala rješenje. Pored toga, Grad Sarajevo podnio je zahtjev Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove-katastar i stambene poslove Opštine za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju Trebevićke žičare na trasi između Hrvatina i Vidikovca.

“Služba je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Trebevićke žičare, koja je 27. februara, 2014. godine usvojena i od strane Opštinskog vijeća Stari Grad”, pojasnili su u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove-katastar i stambene poslove Opštine.

Dodali su da nakon donošenja ovih rješenja Grad Sarajevo treba riješiti odnose s KJKP “Gras”, tj. Kantonom Sarajevo, a Služba će po zahtjevu za eksproprijaciju voditi postupak na trasi predviđenoj za lokalitet Trebevićke žičare.

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

23 Apr 2014 12:36 #4114 by Admir
Edmond Offermann potpisao Pismo namjere podršci obnove Trebevićke žičareGradonačelnik Sarajeva, prof. dr. Ivo Komšić održao je jučer sastanak sa švicarskom delegacijom, predvođenom ambasadorom Švicarske Nj.E. Andre Schallerom i Edmondom Offermannom, inicijatorom donacije žičare Sarajevu iz švicarskog zimskog centra Grachen.

Izražavajući zadovoljstvo do sada poduzetim aktivnostima Grada Sarajeva na projektu Trebevićke žičare, Offerman je tokom sastanka potpisao Pismo namjere podršci obnove Trebevićke žičare, s dogovorom da se u julu ove godine potpiše i memorandum o saradnji.

Gradonačelnik Komšić upoznao je Offermanna o napretku radova na Trebevićkoj žičari.

"Zadovoljni smo sa onim što je do sada urađeno. Riješili smo pravno-formalne odnose, potpisali sporazum sa Kantonalnom vladom, kojim je vlasništvo nad žičarom predato Gradu, a što do sada nije bio slučaj. Također, dobili smo i urbanističku saglasnost od Općine Stari Grad, koja već radi na procesu ekspropriacije zemljišta na kojem će se nalaziti novi stubovi žičare. Ovakvom dinamikom, nadamo se da će prvi stub biti postavljen u maju, kako smo i dogovorili", kazao je Komšić.

Nj.E. Schaller zahvalio se gospodinu Offermanu na njegovoj donaciji, koja će pomoći obnovu ovog važnog simbola za građane Sarajeva, te izrazio zadovoljstvo do sada urađenim poslom od strane administracije Grada Sarajeva.

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

23 Okt 2014 20:55 #4333 by Admir
Donacija za rekonstrukciju Trebevicke zicare

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, danas je u prostorijama Gradske Uprave Grada Sarajeva, potpisao Memorandum o sporazumijevanju za davanje novčane donacije i podrške u Projektu Revitalizacija Trebevićke žičare između Grada Sarajeva i Edmonda Offermanna, inicijatora donacije žičare.

Ovim Memorandumom se usaglašava način podrške Projektu putem donatorskih sredstava u svrhu nabavke nove elektromehaničke instalacije, kao i daljnji koraci u pravcu dovođenja Projekta krajnjoj namjeri, a to je puštanje u funkciju revitalizirane Trebevićke žičare. Kao prilog tome, Offerman, putem King Baudouin Foundation iz SAD-a, izražava spremnost donirati finansijska sredstva u iznosu 3,8 miliona švicarskih franaka.

Donirana finansijska sredstva bila bi isključivo namijenjena za nabavku novih elektromehaničkih instalacija koje se između ostalog sastoje od pogonskog postrojenja (pokretačka jedinica i prateća oprema sa motorom i motorom za vanredne situacije), zateznog sistema, potrebnog postrojenja za garažiranje kabina, elektromehaničkih dijelova (kontrolnih tabli i ormara, električne opreme), potrebne prateće sigurnosne opreme i ostale opreme potrebne za instalaciju.

Prilikom ugradnje opreme koristit će se isključivo uobičajene evropske norme i odgovarajući standardi kao i evropske preporuke za rekonstrukciju žičara.
(sa-c.net)

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

06 Maj 2015 11:27 #4833 by Fache
Trebevicka zicara ce biti pustena u pogon u trecem kvartalu 2016. godineO važnosti Trebevićke žičare za građane Sarajeva ne treba ni govoriti. Svi znaju da je žičara bila simbol grada i svih ljubitelja izleta na Trebević. Od ratnih godina je van fukcije, a kako su nam rekli u Gradskoj upravi Grada Sarajeva, očekivani rok za puštanje žičare u pogon je treći kvartal 2016. godine.

U toku je izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku "Izrada glavnog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u pogon Trebevićke žičare u Sarajevu", koji se odvija u dvije faze.

Procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i to putem međunarodnog ograničenog postupka sa pretkvalifikacijom. Završena je prva faza pretkvalifikacije, u kojoj su ponuđači zadovoljili uslove iz tenderske dokumentacije. Pripremljena je tenderska dokumentacija za drugu fazu koja podrazumijeva dostavljanje finansijskih ponuda.

Iako je ranije Aljoša Čampara, dogradonačelnik Grada Sarajeva, izjavio da bi do maja ove godine trebao biti postavljen prvi stub Trebevićke žičare, to se nije desilo. Očigledno se čekaju finansijska sredstva.

U oktobru 2014. godine je potpisan Memorandum o sporazumijevanju za davanje novčane donacije u iznosu od 3.800.000,00 CHF (7.109.408 KM prema kursu od 10. aprila 2015. godine) i podrške Projektu "Revitalizacija Trebevićke žičare".

Ovaj Memorandum su potpisali predstavnici Grada Sarajeva i inicijatora donacije Edmonda Offermanna, a usaglašen je način podrške Projektu putem donatorskih sredstava u svrhu nabavke nove elektromehaničke instalacije, kao i daljnji koraci koji će se poduzeti u pravcu dovođenja Projekta krajnjoj namjeni.

Trebevićka žičara je puštena u promet davne 1959. godine, povezivala je Bistrik koji leži na 583 metra nadmorske visine sa Vidikovcem smještenim na 1.160 metara, a projektovali su je i sagradili Česi. Polazna stanica bila je na Bistriku, a završna na Vidikovcu na Trebeviću, gdje je sagrađen i istoimeni restoran. S dužinom od 2.100 metara, trebevićka žičara je tada bila najveća u širem regionu.

Imala je osam stubova s dvije žice, od kojih je jedna služila za vuču, a za drugu su bile pričvršćene kabine. Na polaznoj i posljednjoj stanici bili su sagrađeni željezni mostići za prihvat kabina. U vrijeme Zimskih olimpijskih igara 1984. žičara je dobila svoje posebno svečano ruho.

Nakon rata Sarajevo nema žičaru, a Sarajlije sigurno jedva čekaju da ponovo s Bistrika žičarom odu na Trebević.

(klix.ba/sa-c.net)

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

12 Maj 2015 11:46 #4845 by Admir
Rekonstrukcija žičare: Naći rješenje za sporna imovinsko-pravna pitanja

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo će zajedno sa pravobraniocima Grada Sarajeva i Općine Stari Grad tokom ove sedmice dogovoriti i ponuditi najbolji model rješavanja svih spornih imovinsko-pravnih pitanja, među kojima je i upis u vlasništvo objekta na Vidikovcu, kako bi se što prije pristupilo drugoj pripremnoj fazi koja će dovesti do početka procesa rekonstrukcije trebevićke žičare, zaključeno je danas na sastanku premijera KS Elmedina Konakovića, ministra saobraćaja Muje Fiše i kantonalnog pravobranioca Kemala Karića sa gradonačelnikom Grada Sarajeva Ivom Komšićem, načelnikom Općine Stari Grad Ibrahimom Hadžibajrićem, direktorom KJKP “GRAS” Avdom Vatrićem te gradskim i općinskim pravobraniocima.

"Druga pripremna faza podrazumijeva raspisivanje javnog poziva kojim bi se osigurao investitor, a time i dodatnih oko 5.000.000,00 KM neophodnih za zaokruživanje finansijske konstrukcije potrebne za sanaciju objekta polazne i dolazne stanice za žičaru te namjenske elektro-mreže sa stubovima", objasnio je gradonačelnik Komšić.

Inače, rekonstrukcija trebevićke žičare je kapitalni projekt Grada Sarajeva za iduću godinu. Njena obnova bi, prema najavama, mogla početi krajem ove godine a trenutne procjene govore da bi se Sarajlije obnovljenom žičarom mogle provozati u drugoj polovini 2016. godine.

Dio potrebnih sredstava u iznosu od 7.109.000,00 KM je donirano, a za preostala postoje zainteresirani privatni investitori, istaknuto je na ovom sastanku.

"Napravljen je dobar posao obezbijeđivanjem dijela novca kroz donaciju, a mi smo spremni aktivno se uključiti, ondje gdje smo nadležni, da kompletan posao rekonstrukcije trebevićke žičare ubrzamo i što prije dovedemo do kraja", poručio je premijer Konaković te iskazao očekivanja da se sve pravne i administrativne procedure okončaju do decembra ove godine.

Ovom prilikom, naglašena je i potreba za rješavanjem pitanja vlasništva nad rekonstruiranom žičarom, preciznije pitanja ko će sa njom upravljati.

(eKapija.ba)

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

04 Jun 2015 16:19 #4873 by Fache
Projekat revitalizacije Trebevićke žičare na rubu propasti zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosaProjekat revitalizacije Trebevićke žičare doveden je u pitanje jer imovinsko-pravni odnosi na relaciji KJKP GRAS - Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo nisu riješeni. Ukoliko se vlasništvo sa GRAS-a ne prenese na Grad Sarajevo, ostat ćemo bez donacije vrijedne 7,5 miliona KM namijenjene za ovaj projekat.

"Grad ne može ništa uraditi bez kantonalne vlade i ministarstva, bez donatora koji je donirao sredstva za žičaru i švicarske ambasade koja je od početka uključena u revitalizaciju sarajevske žičare. Grad Sarajevo je lider obnove žičare, Grad Sarajevo je dobio donaciju od gospodina Edmonda Offermanna, dobili smo žičaru iz Švicarske koja je dovezena u Sarajevo uz pomoć Oružanih snaga Švicarske i smještena je u Butmiru, ali u ovoj fazi ne možemo nastaviti raditi ništa dok ne riješimo neke ključne stvari koje treba uraditi kantonalna vlada", rekao je gradonačelnik Grada Sarajeva Ivo Komšić na današnjoj konferenciji za novinare.

Predstavnik donatora Offermanna Armin Rustambegović rekao je kako se hitno moraju riješiti problemi imovinsko-pravnih odnosa (brdska i dolinska stanica nalaze sa na GRAS-ovom zemljištu), načina zatvaranja finansijske konstrukcije (sredstva iz budžeta, kredita ili od privatnog ulagača), te upravljanja žičarom (javno preduzeće ili privatna firma).

"Memorandum o sporazumijevanju koji je potpisan 13.10. prošle godine predviđa rok za završetak pojedinih radova do decembra 2015. godine, do kada su operativna ta sredstva. Do decembra imamo još mnogo da uradimo i naglašavamo hitnost", rekao je Rustambegović.

Ukupna vrijednost investicije je 12 miliona KM, a sam Offermann je donirao 60 posto sredstava, odnosno oko 7,5 miliona KM. EUFOR već četiri godine čuva opremu, razmontiranu žičaru, za koju je sada nakon toliko vremena upitno koliko će moći biti iskorištena. Čak nam je i Evropska unija finansirala idejni projekat 2012. godine. Na KS, odnosno Vladi KS je da riješi imovinsko-pravne odnose, a potom da zajedno pronađu način kako da nabave ostatak sredstava kako bi se projekat završio.

"Bez ove donacije projekat je osuđen na propast. Cilj nam je imati operativnu žičaru krajem sljedeće godine", istakao je Rustambegović.

Ministar saobraćaja KS Mujo Fišo, u čijoj je nadležnosti GRAS, kazao je kako Vlada KS podržava ovaj projekat i da su do sada imali dva sastanka, ali da im treba još vremena jer je Vlada formirana tek u martu.

"Konačnu odluku nismo donijeli, ali donijet ćemo je u skladu sa zakonskim propisima", rekao je Fišo.

Do sada su probijeni mnogi rokovi. Projektni plan ima osam faza, a trenutno se "zapelo" na drugoj fazi, 6. tačka - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Do kraja ih ima još 35, a rok je do decembra da se maknemo s mrtve tačke i uradimo mnogo posla za koji je sad upitno hoćemo li stići. U suprotnom, izgubit ćemo 7,5 miliona KM, donirana konstrukcija će propasti i Sarajevo zadugo neće dobiti žičaru.

klix.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

05 Jun 2015 13:43 #4875 by Fache
Ukoliko se ne riješe imovinskopravni odnosi: Donator će povući sredstva za žičaru

Ukoliko se ne riješe imovinskopravni odnosi, donator iz Švicarske krajem godine, povlači sredstva za Trebevićku žičaru.

Ovo je rečeno na konferenciji za medije na kojoj su gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, ministar saobraćaja KS-a Mujo Fišo i ovlašteni predstavnik donatora Armin Rustanbegović informisali o dosadašnjim poduzetim aktivnostima, preprekama koje su nastale, te daljim koracima u rješenju problema.

S obzirom na to da je Grad Sarajevo lider revitalizacije sarajevske žičare, bez saradnje Vlade KS-a, Općine Stari Grad, kao i donatora, Komšić je kazao da ne bi mogli ništa uraditi.

- Nakon što su se pojavili imovinskopravni problemi u ovoj fazi mi ne možemo ništa uraditi dok Vlada KS-a kao vlasnik žičare, a Gras kao korisnik ne riješe imovinskopravni problem, dodao je Komšić.

Iako saradnja postoji, jer je Vlada KS-a osnivač Grasa, iz ranijeg saziva Vlade su problemi preneseni i na aktualnu Vladu KS-a, a koja kako je obećano, već ima model rješenja problema.

- Pod hitno je potrebno riješiti imovinskopravni odnos brdsko-dolinske stanice koja se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu Grasa, Gras je u vlasništvu KS-a, a Grad Sarajevo je nosilac projekta.

Dakle, ove tri institucije moraju da nađu rješenje, Drugo otvoreno pitanje je način osiguravanja novčanih sredstava, a koja se mogu dobiti iz budžeta, putem kreditiranja ili od potencijalnih privatnih ulagača.

Treće je način upravljanja budućom žičarom, postrojenje koje će biti u funkciji do kraja iduće godine, nadamo se, a to će biti direktno vezano s načinom finansiranja, izjavio je Rustanbegović.

Ministar Fišo je podsjetio da je Vlada KS-a podržala projekt od samoga početka, iako nemaju odluku, istakao je da već postoji model rješenja problema.

Oslobođenje

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

12 Avg 2015 12:32 #4967 by Admir
Trebevička žičara: U pripremi sporazum o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa

U Gradskoj upravi Sarajeva danas je održan sastanak na kojem je razgovarano o Trebevićkoj žičari te pripremama sporazuma o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i KJKP „Gras“.

Sastanku su prisustvovali Edmond Offermann, koji je donirao novčana sredstva za nabavku motora i upravljačke jedinice za Trebevićku žičaru i kantonalni ministar saobraćaja Mujo Fišo.

- Administracije Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo su apsolutno opredijeljene da građani bh. prijestolnice dobiju žičaru - istaknuto je na sastanku koji je vodio zamjenik gradonačelnika Ranko Čović.

U narednih mjesec dana, kako je rečeno, Kanton Sarajevo će ponuditi sporazum kojim će se regulisati imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i KJKP „Gras", a u vezi su sa realizacijom Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare".

- Ništa nije sporno. Pripremamo sporazum kako bi riješili, u ovom trenutku, jednu od ključnih stvari a to su imovinsko-pravni odnosi. Ovim sporazumom, koji treba da potpišu predstavnici Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo i 'Grasa', stvorit će se preduslovi za nastavak izgradnje žičare - kazao je ministar Fišo.

Na temelju toga ali i provođenja drugih potrebnih aktivnosti na realizaciji ovoga projekta u narednom periodu, donator Offermann je istaknuo da je spreman da produži rokove i poslije decembra 2015. godine, a koji su zacrtani Memorandumom o sporazumijevanju, potpisanim u oktobru prošle godine.

Učesnici sastanka su se složili da Grad Sarajevo i dalje treba biti lider ovoga projekta s obzirom da će Offermannova novčana donacija isključivo biti data Gradu, saopćeno je iz Gradske uprave Sarajeva.

Fena

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 0.102 seconds
Top