Kasarna Jajce

08 Jan 2015 18:48 #4442 by Admir
Ministarstvo odbrane BiH spremno predati neperspektivne lokacije

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o poduzetim aktivnostima na preuzimanju neperspektivnih lokacija, a na osnovu zahtjeva Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Informacijom, koju je sačinila Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, obuhvaćene su četiri lokacije koje je Ministarstvo odbrane BiH spremno predati odmah i to kasarne "Safet Hadžić-Jajce“ u Sarajevu, "Enver Šehović“ u Semizovcu, "Admir Ljubuškić Šutak“ u Bugojnu i kasarna "Konjičkih brigada“ u Konjicu.

U vezi s kasarnom "Safet Hadžić-Jajce“ u Sarajevu navedeno je da je Služba tražila da Federalno pravobranilaštvo pokrene aktivnosti na upisu prava vlasništva u korist Federacije BiH, a posebno zbog okolnosti da je ovaj objekt odlukom Komisije za državnu imovinu Vijeća ministara BiH izuzet od privremene zabrane raspolaganja, kao i zbog toga što što je u međuvremenu stupio na snagu Zakon o stvarnim pravima. U Informaciji se navodi da se još uvijek čeka odgovor Federalnog pravobranilaštva.

Kada je riječ o kasarni "Enver Šehović“, Služba je ranije pokrenula aktivnosti na preuzimanju ove lokacije, uvažavajući činjenicu da je Općina Vogošća iskazala interes za njeno preuzimanje. U skladu sa novim okolnostima, Služba će, uvažavajući akt Ministarstva odbrane BiH, u narednom periodu pokrenuti postupak dodjele ove kasarne Općini Vogošća.

U slučaju kasarne "Admir Ljubuškić Šutak“ u Bugojnu navedeno je da je završen postupak preuzimanja ostale pokretne imovine koja se nalazila u njoj, i da će Služba u narednom periodu pokrenuti aktivnosti na dodjeli ove kasarne Općini Bugojno, koja je ranije iskazala interes za njeno preuzimanje.

Odlukom Vlade Federacije BiH od 3.9.2014. godine privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic dodijeljena je na privremeno korištenje na period od pet godina kasarna "Konjičkih brigada“. U skladu sa ovom odlukom Služba je pripremila i dostavila "Igmanu“ na potpisivanje i ovjeru ugovor o regulisanju obaveza plaćanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture u ovoj kasarni. Nakon što je on potpisan, Služba će pokrenuti aktivnosti na preuzimanju ove lokacije od Ministarstva odbrane BiH i njenoj predaji privrednom društvu "Igman“, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH.

(eKapija.ba)
[/i]

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

03 Avg 2017 20:33 #6474 by Mortem
Jedan od najljepših objekata u Sarajevu, volio bi da se obnovi. :sport:

FK Sarajevo

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 0.055 seconds
Top