Kasarna Jajce

08 Jul 2012 00:33 - 27 Nov 2018 11:54 #1903 by xYz
Objekat, pa i sam kompleks, interesantan je ne samo zbog svojih obilkovnih vrijednosti, jer u Sarajevu postoje mnogi daleko ljepši objekti, već i zbog lokacije na kojoj je izgrađena, te i same historije kako objekta tako i okoline. Ova tri elementa samo su se kod ovog objekta spojila u savršenu i iznimno inetersantnu cjelinu. Ni jedan drugi poznati objekat ne pruža tako potpun pogled na grad sa istočne strane i ni jedan objekat se ne ističe kao ona pri pogledu ka istoku. Jednostavno se nadvija nad gradom, kao da ga čuva i saglediva je iz sarajevske najprometnije ulice, Ferhadije.

Kompleks Jajce kasarne nalazi se u sklopu zaštičene cjeline starog grada Vratnika okružena stambenim objektima iz osmanskog perioda i zaštičena strmom padinom sa jedne strane.

Pogledamo li širu okolinu kompleksa shvatit ćemo da je ovo područje oduvijek bilo strateški važno za samo Sarajevo.

Na lokaciji je i prije dolaska Austro-Ugarske postojalo više manjih objekata za potrebe vojske. Po dolasku nove vlasti ovi objekti se nastavljaju koristiti u tu svrhu. Međutim na njihovom mjestu uskoro počinje građenje jednog jedinstvenog objekta manjih dimenzija.
Dakle, na lokaciji je na mjestu manjeg objekta 1912-te godine počela je izgradnja nove kasarne koja će (možda ironično) dobiti ime "Princ Eugen". Ona je
završena 1914-te godine pred sami početak Prvog svjetskog rata. Konačni izgleda samog objekta razvijao se kroz vrijeme.

Kasarna ima simetričnu osnovu oblika slova E (smatra se da je napravljena u čast Eugena Savojskog) dimenzija 55,94 m x 38,85 m. U odnosu na pristupni plato sam objekat je izdignut za 45 cm. Južno krilo je ujedno i glavno i najveće (5,94 m x 10,60 m) i postavljeno u smjeru istok–zapad. Ostala krila su manja i nadovezuju se na njega prema sjevernoj strani (14,50 m x 28,25 i 12,00 m x 13,80 m). Srednje krilo predstavlja "osovinu"objekta i u njemu su smještene
stepenice i sanitarni čvorovi.

Oblikovno južnoj fasadi posvećeno je najviše pažnje, s obzirom na to da je to glavna fasada i da se ispred nje nalazi veliki pristupni trg. Jedino je sa te strane moguće sagledati objekat. Kompoziciju fasade čine tri hotizontalna niza prozora. Horizontalnost je dodatno naglašena spratnim i krovnim vijencima. Na južnoj fasadi postoje četiri kule. Dvije velike krajnje i dvije manje centralne kule. na ovoj fasadi na sredini smješten je i glavni ulaz naglašen je portalom sa grbom Austro-Ugarske vojske.

Površina kompleska iznosi 8812 m². Pored objekta kasarne, koji je ujedno i najveći objekat u kompleksu, cjelinu čine i sljedeći objekti:
- Garaže, magazini i spremišta;
- Kupatilo i praonica;
- Kuhinja;
- Magazin materijalno-tehničkih sredstava;
- Prijavnica

Objekat kasarne ''Jajce'' svojom atraktivnošću, nakon gubitka vojne namjene, iako ruševan, itekako je interesantan za investitore kojih je bilo nekoliko,među kojima su najveće interesovanje pokazali arapski investitori.

LINK PROJEKTA: Kasarna Jajce / Barracks

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

08 Jul 2012 00:34 - 08 Jul 2012 00:35 #1904 by xYz
Vrijeme uništava gradsku ljepoticu - AJB Business

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

02 Dec 2012 19:56 #2661 by xYz
Kasarni "Jajce" prijeti potpuno propadanjeDevastirani objekat kasarne "Jajce" na Vratniku skoro 20 godina se ne koristi niti održava. Objekt je skoro bez krova, zidovi se obrušavaju i ovom nacionalnom spomeniku BiH prijeti potpuno propadanje.

Iz Opštine Stari Grad kazali su da nemaju nikakvu nadležnost nad kasarnom, osim da je osiguraju od daljnjeg obrušavanja.

''Iz Ministarstva odbrane BiH rečeno nam je da je kasarna neperspektivna za Oružane snage BiH te da su je obavezni predati Vladi FBiH kada ona to bude željela. Još 2008. tražili smo od Vlade FBiH da nam dodijeli kasarnu na korištenje i rekli su da su spremni na to, ali da se obratimo Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH. Tamo su nam, međutim, odgovorili da kasarnu ne mogu preuzeti od Ministarstva odbrane BiH, jer ne raspolažu državnom imovinom'', naveli su iz Opštine.

Načelnik Starog Grada Ibrahim Hadžibajrić pisao je prošle godine i visokom predstavniku u BiH Valentinu Incku (Inzko) sa zahtjevom da se uključi u rješavanje ovog problema.

''Tražili smo od Komisije za državnu imovinu BiH da kasarnu upiše na nas. Do danas nismo dobili adekvatan odgovor kako i na koji način osigurati dokumentaciju zainteresiranim investitorima da se objekt spasi od propadanja. U posljednjem dopisu iz avgusta 2011. godine iz Službe su nam kazali da su za dovođenje kasarne u funkciju potrebna velika sredstva te da nam ne mogu izaći u susret dok se ne riješi status državne imovine'', navode iz Opštine.

(Dnevni avaz/sa-c.net)
[/i]

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

07 Dec 2012 16:38 #2707 by xYz
Opština Stari Grad konačno dobila kasarnu "Jajce"

Komisija za državnu imovinu Bosne i Hercegovine skinula je zabranu raspolaganja nad nekadašnjom kasarnom "Jajce" na zahtjev Opštine Stari Grad, koja je jedina bila zainteresirana da obnovi ovaj nacionalni spomenik koji svakodnevno propada. Prema saznanjima, Komisija je rješenje donijela 30. novembra ove godine.

''U istom zahtjevu bile su i kasarne u Faletićima i na Zmajevcu, međutim, kako za njih nije bilo saglasnosti Ministarstva odbrane BiH, odlučili smo da predmete ovih kasarni razmatramo pojedinačno. Pravna barijera, kada je riječ o kasarni "Jajce", prevaziđena je i sada se može nesmetano pokrenuti procedura o preuzimanju vlasništva nad objektom'', kazali su iz Komisije.

Vlada FBiH ranije je iskazala spremnost da Opštini Stari Grad ustupi ovaj objekt, a iz Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH naveli su da su za dovođenje kasarne u funkciju potrebna velika sredstva, koja oni nisu u mogućnosti osigurati.

Načelnik Starog Grada Ibrahim Hadžibajrić istaknuo je da će pokrenuti inicijativu za traženje investitora nakon što dobiju kasarnu u vlasništvo.

''Potrebno je renovirati u izvornom obliku, s obzirom na to da je riječ o nacionalnom spomeniku nulte kategorije. Buduća namjena kasarne trenutno nije toliko bitna. Važno je da više ne propada, da ne bude smetljište i okupljalište pasa'', zaključio je Hadžibajrić.

Hadžibajrić smatra da neće biti problem pronaći investitora koji želi uložiti novac u obnovu "Jajce" kasarne.

''U proteklih 18 godina, koliko je prošlo od agresije, javljao se veliki broj investitora. Imali smo ponude iz Belgije, Njemačke, Saudijske Arabije, Katara..., ali nijedan projekt nije mogao biti realiziran jer je riječ o državnoj imovini'', pojasnio je Hadžibajrić.(Dnevni avaz/sa-c.net)
[/i]

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

18 Dec 2012 17:37 #2778 by xYz
Održan sastanak povodom utvrđivanja daljnih aktivnosti oko “Jajce kasarne”

Nakon dugogodišnjih napora i zalaganja Opštine Stari Grad Sarajevo da se riješi status objekta “Jajce kasarna”, Komisija za državnu imovinu BiH je prošlog mjeseca donijela odluku da se “Jajce kasarna” izuzima od zabrane raspolaganja državnom imovinom koja potpada pod odredbe Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH i Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom FBiH.

Dalje raspolaganje objektom “Jajce kasarna”, prema Odluci Komisije, vršit će se isključivo na način i po postupku propisanom važećim propisima svih nivoa vlasti u BiH, kojima je obuhvaćena materija prometa nekretnina.

Kako bi se razjasnile nadležnosti i nejasnoće nastale nakon donošenja Odluke, te utvrdio plan djelovanja u narednom periodu, danas (18.decembra) je u Opštini Stari Grad održan sastanak predstavnika svih nivoa vlasti uključenih u rješavanje ove problematike.

Sastanku su prisustvovali predstavnici federalnog i kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Agencije za promociju stranih investicija u BiH, Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, te nadležnih opštinskog službi.

Sastanak je održan na poziv načelnika Opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, a vodio ga je savjetnik Mehmedalija Huremović, koji je od početka uključen u problematiku rješavanja problema “Jajce kasarne”.

Sastanak je prošao u radnoj i konstruktivnoj atmosferi gdje su se svi prisutni izjasnili za što brže djelovanje i rješavanje statusa “Jajce kasarne”. Zaključeno je da se u roku od 15 dana od stručnih nadležnih organa formira Stručna radna grupa koja će sačiniti Program aktivnosti i dinamiku njegove realizacije.

Prema riječima načelnika Hadžibajrića, sada sudbina “Jajce kasarne” zavisi od nadležnih organa i njihove ekspeditivnosti, s obzirom da postoje zainteresovani investitori.

“Dogovorili smo se da zatražimo od Vlade FBiH, da na osnovu zahtjeva Opštine Stari Grad, donese odluku o pravu raspolaganja nad objektom 'Jajce kasarna'. Rekonstrukcija objekta u obliku u kojem se sada nalazi, kao kulturno-historijski spomenik, koštala bi oko 12-13 miliona eura. Međutim, kompletan projekat rekonstrukcije objekta, uz uređenje enterijera u zavisnosti od njegove nove namjene, zatim rekonstrukcija putne infrastrukture, te eventualna izgradnja kosog lifta do objekta, koštala bi puno više, oko 25-30 miliona eura. Zainteresovani investitori već postoje, i to su isti oni koji su pokazali interesovanje prije nekoliko godina, i to nije nikakva tajna”, rekao je Hadžibajrić.

Jedna od ideja je da se raspiše međunarodni tender za obezbjeđenje investitora koji bi bio voljan da uloži finansijska sredstva u stavljanje objekta u funkciju, po opredjeljenju djelatnosti koja se u njemu može obavljati.

Predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo potvrdili su danas da postojeća planska dokumentacija nije u koliziji sa eventualnim zahvatima na ovom objektu.
Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Zlatko Petrović, iskazao je zadovoljstvo današnjim sastankom i izrazio nadu da će ovaj objekat konačno biti riješen.

“Veoma je bitna Odluka nadležne Komisije kojom se otvara mogućnost Fladi FBIH da u okviru svojih nadležnosti može prenijeti pravo raspolaganja ovim objektom na Opštinu Stari Grad. Time se otvaraju mogućnosti direktnog učešća lokalne zajednice, odnosno kantonalnog nivoa u sređivanju ovog stanja, a sa druge strane se otvaraju zakonski modaliteti za mogućnost koncesioniranja, odnosno modaliteti javno-privatnog partnerstva i ulaska privatnog kapitala u finansiranje ovih aktivnosti”, istakao je Petrović.

Ministar je dodao da se nada da će svi koji učestvuju u rješavanju statusa “Jajce kasarne” u martu ili aprilu iduće godine konačno imati i pravno i finansijski zaokruženu situaciju.

(sa-c.net)
[/i]

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

19 Dec 2012 19:42 #2786 by Fache
Hajd valjda ce u neko skorije vrijeme poceti rekonstrukcija da ne propada jos vise :sport:

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

21 Dec 2012 19:55 #2804 by neXus
Kasarna Jajce je u katastrofalnom stanju. Sada se postavlja i pitanje ekonomske opravdanosti kada je rekonstrukcija jednog toliko ruševnog objekta u pitanju?

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

22 Dec 2012 10:21 #2805 by Hagasa
Kasarna Jajce je super objekat i na super mjestu, ali nekada bio, jer i das edanas obnovi i da joj se vrati stari sjaj, zbog nelegalne gradnje koja je Stari Grad pretvorila u naselja poput predgradja Ria, dojam objekta, polozaj, pogled itd (koji su imali najvecu vrijednost), bio bi bezze. Velika steta.

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Dec 2012 21:23 #2830 by xYz
lokacija, pogled i polozaj objekta su, logicno, ostali isti.. od svega navedenog, veci je problem sami pristup objektu... :S

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

12 Apr 2014 20:42 #4072 by Admir
Kasarna Jajce propada, a s njom i moguce investicijeBivša kasarna “Jajce” godinama je smatrana jednim od simbola Sarajeva. Sagrađena je u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, a danas ničemu ne služi. Prije pet godina ova građevina proglašena je nacionalnim spomenikom. Kasarna danas privlači poglede turista, jer se izdaleka čini da je ova građevina očuvala stari sjaj, no izbliza je potpuno drugačiji prizor. Jedan dio kasarne potpuno je urušen, a zbog neriješenog vlasničkog pitanja, ovdje utočište nalaze samo psi lutalice.

Prije tačno sto godina, na više od 8.000 kvadratnih metara, sagrađen je jedan od najljepši objekata u Sarajevu. Kasarna Jajce napravljena je za potrebe austrougarske vojske, no u posljednje vrijeme propada. Desno krilo potpuno je urušeno, a lijevo se još nekako drži.

Ulazak u kasarnu strogo je zabranjen bez pratnje službene osobe iz Oružanih snaga BiH, u čijem je trenutnom vlasništvu. Objekat je isključen s elektro i vodovodne mreže, te je kompletna lokacija neperspektivna za Oružane snage BiH.

Načelnik Opštine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić kaže da kasarna Jajce nije jedini vojni objekat koji propada na području ove opštine, ali niko o tome ne vodi računa.

„To je jedno ogledalo rada države, to je jedno ruglo. Stranci dolaze, obilaze. Nažalost, nama ruke svezane, ne možemo ništa da uradimo“, navodi Ibrahim Hadžibajrić.

Mnoge vojske su se smjenjivale, a najduže se zadržala Jugoslovenska narodna armija. Početkom proteklog rata je bombardovana i teško je oštećena.

Kasarna ima simetričnu osnovu oblika slova E, jer je napravljena u čast princa Eugena Savojskog. To je jedna od najsloženijih građevina napravljenih u austrougarskom periodu, kaže arhitekat i stručni savjetnik u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Adi Ćorović.

„Dokumentacija o samom objektu je vrlo oskudna. Ne zna se čak ni projektant. Objekat je izveden do 1914. godine, a naredne, 1915. godine mijenja naziv. Do 1915. je bio Princ Eugen, a onda je od naroda je prozvan Jajce kasarna, s obzirom da je vojna bolnica iz Jajca preselila u kasarnu, u Sarajevo“, pojašnjava Adi Ćorović.

Još 2009. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je kasarnu Jajce nacionalnim spomenikom. Adi Ćorović objašnjava:

„Po sadašnjem zakonu koji je uvjetovan Aneksom VIII Dejtonskog mirovnog sporazuma, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donosi odluke o proglašenju dobara na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine nacionalnim spomenicima. U trenutku kada se jedno dobro proglasi nacionalnim spomenikom, odgovornost prelazi na entitetske vlade. U ovom slučaju Vlada Federacije je dužna da pruži sve naučne, pravne, tehničke, ali i financijske uvjete za provođenje mjera zaštite.“

No, Vlada Federacije ogradila se činjenicom da nema dovoljno sredstva za održavanje ovog objekta. Načelnik Opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić smatra da bi kasarnu Jajce trebala koristiti lokalna zajednica.

„Mi smo prije otprilike tri i po godine, možda čak i četiri, pokrenuli inicijativu da se ta kasarna vrati Opštini Stari Grad. Na taj način smo išli i prema Ministarstvu odbrane BiH, gdje su oni tu kasarnu proglasili neperspektivnom kasarnom. Vlada Federacije je trebala preuzeti na sebe tu kasarnu. Nažalost, od njih smo dobili negativan odgovor, ne žele da preuzmu kasarnu jer ih skupo dođe održavanje tog objekta, pošto je on sigurno sada devastiran u procentu od 80-85 posto“, navodi Hadžibajrić.

Procjenjena vrijednost sudskog vještaka za kasarnu Jajce je oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, ali s obzirom na lokaciju i mogućnost promjena namjene ona vrijedi mnogo više. Turistički potencijal kasarne je višestruk, kaže Asja Hadžiefendić – Mešić iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

„Ona, uz Bijelu Tabiju, dominira gradom, privlači poglede prolaznika sarajevskim ulicama, budi njihovu radoznalost. Činjenica je da predstavlja jedan od vizuelnih identiteta grada Sarajeva, jedan od njenih simbola. Sigurno je da bi građevinska i arhitektonska obnova ovog objekta znatno doprinijela turističkoj ponudi Kantona Sarajevo, unaprijedila je, bez obzira na namjenu objekta. Spominjale su se razne mogućnosti stavljanja u upotrebu renoviranog objekta“, podsjeća Asja Hadžiefendić – Mešić.

Zainteresovanih investitora svakako ima. Izrodila se i ideja o izgradnji luksuznog hotela, no, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na relaciji opština-entiteti i država, svaki put se odustajalo od tih namjera, ostavljajući da ovo veleljepno zdanje propada.

„Tu se dvojako gubi. Gubi se s jedne strane investicija od najmanje 35-40 miliona eura, toliko bi koštala obnova te kasarne u neki ekskluzivni hotel, sa pristupnim putevima koji bi se trebali da naprave, sa jednom kosom žičarom, koja je također bila planirana, da i taj način prevoza ima do tog objekta, dakle, građevinske firme koje bi radile, uposlile bi svoje radnike. S druge strane, kada se to završi, opet bi tu radili građani Bosne i Hercegovine, ne samo iz Federacije nego i Republike Srpske, to je na samoj granici, to je ogromna investicija i jako puno bi osoblja trebalo da se zaposli u jednom takvom objektu. No, očito da mi nemamo sluha za takve stvari, da nam je sve puno, puno preče nego sama ekonomija, razvoj i prosperitet ove naše države“, zaključuje načelnik opštine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić.
(Slobodnaevropa.org)

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 0.071 seconds
Top