EPBiH će graditi prvu solarnu elektranu u Goraždu

04 fotonaposnka elektrana pazin stolac

Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, upoznali su premijerku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidu Obuća sa razvojnim projektima kompanije koji su odlukama Vlade FBiH proglašeni javnim interesom, a JP Elektroprivreda BiH nosiocem aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Tokom radnog sastanka održanog ove sedmice u Goraždu kojem su prisustvovali kantonalni ministri za urbanizam i privredu Bojan Krunić i Haris Salković i sekretar Vlade Emir Sijerčić, razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima JP Elektroprivreda BiH na realizaciji projekata na području Kantona i njihovom intenziviranju u narednom periodu.

Generalni direktor Andelija je istakao da je JP Elektroprivreda BiH s više projekata prisutna u BPK Goražde gdje je izgrađena prva mala hidroelektrana Osanica, najavljujući i izgradnju prve solarne elektrane na teritoriji Grada Goražde, koja će biti realizovana na osnovu javnog poziva JP Elektroprivreda BiH za otkup projekata iz obnovljivih izvora električne energije.

U toku je transfer dokumentacije sa kompanije koja se odazvala pozivu, na JP Elektroprivreda BiH i u narednom periodu će biti raspisan tender za ugradnju opreme i puštanje u pogon – kazao je generalni direktor Andelija.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća je pozdravljajući projekte JP Elektroprivreda BiH kazala da su Općinsko vijeće Foča u FBiH i Gradsko vijeće Goražde donijeli odluku da se krene u istražne radnje za HE Ustikolina, kako bi se eventualno donijela i odluka o gradnji same hidroelektrane.

To znači da dvije lokalne zajednice, koje gravitiraju području HE Ustikolina, odnosno njihovi predstavnici podržavaju takve aktivnosti. Pretpostavljam da su svjesni benefita koji će se u perspektivi desiti – rekla je premijerka Obuća.

Izgradnja novih objekata omogućiće prihode lokalnim zajednicama na području općina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, poboljšanje uslova života lokalnog stanovništva, ekonomsku održivost zajednice putem pokretanjem malih privrednih djelatnosti i zapošljavanjem lokalnog stanovništva u periodu izgradnje objekata.

Jedan od temelja poslovne politike JP Elektroprivreda BiH je da se prije ulaska u realizaciju izgradnje elektroenergetskih objekata, sa lokalnom zajednicom definišu svi njeni opravdani zahtjevi.

Na taj način, stvaranjem partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom, štite se interesi zajednice i realiziju planovi izgradnje novih elektroenergetskih objekata JP Elektroprivreda BiH.

(biznisinfo.ba/foto: sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top