Izrađen projekat sanacije dvorca Lothara von Berksa u sastavu Starog grada Ostrožac

ostrozac cazin stari gradGrad Cazin u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima, u kontinuitetu poduzima aktivnosti i mjere s ciljem zaštite i očuvanja nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac. Tako je pokrenuta i izrada projektne dokumentacije za obnovu dvorca Lotara von Berksa u sastavu ovog nacionalnog spomenika. Nakon provedene procedure javnih nabavki izrada projekta je povjerena preduzeću Ecoplan doo iz Mostara kao jednom od najpoznatijih preduzeća u oblasti projektovanja zaštite i konzervacije nacionalnih spomenika.

„Tokom izrade ovog projekta izvršena je statička analiza konstrukcije dvorca i Sahat kule, provedena su geotehnička ispitivanja tla i temelja objekta i urađen detaljan katastar oštećenja. Osim toga, izvršeno je čišćenje unutrašnjosti dvorca od obrušenih dijelova konstrukcije i uklanjanje vegetacije koja je bila zahvatila velik dio vanjskih zidova. Ovi radovi su omogućili detaljan uvid u stanje svih dijelova objekta i snimanje oštećenja, te su zaustavili štetno i razarajuće djelovanje vegetacije na zidove dvorca i Sahat kule“, ističe Suad Rošić, šef Službe za upravljanje razvojem Grada Cazina.

Na temelju provedenih istraživanja stručni tim projektanata je, pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta, uradio detaljan projekat sanacije, zaštite i konzervacije dvorca Lotara von Berksa, sahat kule i pripadajućih bedemskih zidova. Projekat je prošao proceduru obavezne revizije, tako da sada Grad Cazin raspolaže sa kompletnom investiciono-tehničkom dokumentacijom koja omogućuje izvođenje radova na dvorcu Lotara von Berksa.

„Jedno od strateških opredjeljenja Grada Cazina je očuvano kulturno-historijsko naslijeđe, a Stari grad Ostrožac kao najveći, najočuvaniji i najatraktivniji stari grad na ovim prostorima osim kulturno-historijske vrijednosti ima i velik razvojni potencijal. Mi smo svjesni tog potencijala i zbog toga smo pokrenuli aktivnosti pripreme investiciono-tehničke dokumentacije kako bi mogli pribaviti potrebna odobrenja i vršiti dalja ulaganja u njegovu obnovu. S obzirom na veliku vrijednost radova trenutno smo u fazi apliciranja prema određenim donatorima kako bi zatvorili cjelokupnu finansijsku konstrukciju obnove dvorca, a prve rezultate tih aplikacija očekujemo već naredne godine“, ističe gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević.

Procedura izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije dvorca Lotara Berksa je pokrenuta 2017. godine, a dio sredstava za njegovo finansiranje osigurano je kroz različite projektne aplikacije, što je uz sredstva iz Budžeta Grada, omogućilo ugovaranje izrade projektne dokumentacije i ostale aktivnosti čišćenja, uređenja i prezentacije ovog bisera spomeničke baštine.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top